Poštovani, moj dečko je osuđen na 2 godine zatvorske kazne. U zatvoru je već dva meseca. Pisao je molbu za amnestiju, ali mu je došlo da ga amnestija ne hvata jer je osuđen 17 dana posle datuma do kada važi amnestija. Sada me zanima da li on može da se žali sudu da dobije amnestiju jer je prošlo malo dana od kada je amnestija prestala da važi? Unapred hvala

Poštovana,

Zakon o amnestiji ima “jednokratnu upotrebu” i odnosi se samo na lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona (17. 11. 2012. godine) već bila pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora za krivično delo koje podleže primeni amnestije. Dakle, neće se primeniti na lica koja već sledećeg dana (po stupanju Zakona o amnestiji na snagu) ili kasnije pravnosnažnom presudom budu osuđena na kaznu zatvora.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO