Hoću da kupim kuću od novca koji su mi roditelji i brat dali prilikom deobe imovine, odnosno roditelji će bratu prepisati porodičnu kuću, a meni su isplatili deo kuće koji mi pripada. S obzirom da se nalazim u vanbračnoj zajednici, interesuje me kako će se imovina odn. kuća koju kupim tretirati, da li kao nasleđena imovina ili kao imovina stečena u toku trajanja vanbračne zajednice. Takodje me interesuje, ako jednog dana dođe do prekida vanbračne zajednice, da li ću morati tu kuću da delim sa vanb. suprugom. Da li možda postoji neka klauzula u kupoprodajnom ugovoru, kojom bi mogla da navedem da je kuća kupljena od nasleđenog novca a ne zajedničkom imovinom? Svesna sam da nema nasleđivanja kod vanbračnih partnera. Mene interesuje šta se dešava u slučaju prekida vanb. zajednice? Hvala

Poštovani,

Porodični zakon jasno kaže da posebnu imovinu partnera  čini sva imovina koja je stiečena pre sklapanja braka ili vanbračne zajednice kao i imovina koja je tokom trajanja bračne ili vanbračne zajednice stečena nasleđem, poklonom, deobom zajedničke imovine ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju samo prava. Stoga ukoliko kupite kuću nasleđenim novcem, ona će spadati u Vašu posebnu imovinu i nećete morati da je delite sa partnerom u slučaju prekida vanbračne zajednice. Da bi kuća imala status zajedničke imovine, potrebno je da ste Vi i partner zajedničkim radom došli do iste, što ovde nije slučaj.

Srdačno, Mladi Pro Bono