Imam 75 godina,vojni sam penzioner i sklopio sam pre tri i po godine brak sa zenom koja je u to vreme imala 57 godine.Oboje smo udovci ,imamo po dva sina i ona i ja iz prethodnog braka.Stan u kome zivimo je pre braka poklonjen starijem sinu,sa klauzulom o mom dozivotnom pravu koriscenja istog.U medjuvremenu, supruga je februara ove godine ostvarila pravo na svoju penziju,nakon navrsetka 60.godine,mada jos uvek koristi vojno zdravstveno osiguranje preko mene kao nosioca osiguranja. S obzirom da je u medjuvremenu doslo do neprestanih razmirica i razmimoilazenja sa suprugom,kojoj sam bio voljan da,nakon smrti,ostavim porodicnu penziju,obracam vam se sa pitanjem koja su moja a koja njena prava,ukoliko bih se ja odlucio na tuzbu za razvod braka radi nepomirljivih razlika,ako ne dodje do dogovora o sporazumnom razvodu?Da li postoji i kolika je taksa za razvod braka koja se placa tom prilikom?Zajednicke dece,naravno, nemamo,niti zajednicku imovinu stecenu tokom braka. Koji je prvi korak koji bih trebao povuci po tom pitanju?

Poštovani,

 

U skladu sa članom 30 Porodičnog zakona (Službeni glasnik RS, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) brak prestaje smrću supružnika, poništenjem ili razvodom. Brak se razvodi na osnovu pismenog sprozuma supružnika (čl. 40) ili po tužbi supružnika ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika (čl. 41). Kako nemate zajedničke dece, a ni zajedničke imovine zadatak suda biće samo da utvrdi da li su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni u zavisnosti od svih okolnosti slučaja.

 

Prema čl. 39 st. 1 Zakona o parničnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 72/2011) u vezi sa čl. 209 Porodičnog zakona mesno je nadležan sud na čijem području tužena ima prebivalište. Pored opšte mesne naldežnosti, u bračnim sporovima mesno je nadležan i sud poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika (čl. 48 ZPP).

 

Član 2 st. 2 Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik RS, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr. zakon, 31/2009, 101/2011 i 93/2012) prposuje da je za  taksu dužno platiti lice koje podnesak podnosi. Prema čl. 27 st. 1 tač. 9 Zakona o sudskim taksama i Tarifnim brojem 1, st. 1 tač. 2 Taksene tarife prilikom podnošenja tužbe za razvod braka dužni ste platiti taksu u iznosu od 2.660,00 (dvehiljadešeststotinašezdeset) dinara.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono