Kakva su moja prava kada moja devojka suprotno mojoj želji izvrši abortus?

Poštovani,

Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), članom 5. dato je pravo ženi da sama odlučuje o rađanju. Iz odredbe ovog zakona proizilazi i odredba člana 2. Zakona o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 16/95 i 101/2005 – dr. zakon) koja  predviđa da se prekid trudnoće može izvršiti samo na zahtev trudne žene.

Na osnovu našeg pozitivnog prava, muškarac koji je otac deteta nema prava da odlučuje o rađanju.

 

Mladi Pro Bono