Zanima me da li student koji je član porodice poginulog borca ima pravo na primanja porodične penzije i invalidnine nakon diplomiranju na određenom fakultetu, a pri tom ima 24 godine. Da li ostvaruje pravo na ta primanja upisom na neki drugi fakultet do navršene 26 godine?

Poštovani,

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju.

Pravo na porodičnu penziju imaju deca do 15 godina, bez obzira na to da li se školuju, učenici srednje škole do 20 godina, a studenti do navršenih 26 godina.

Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.

Pravo na primanje penzije možete ostvarivati do navršenih 26 godina ukoliko nastavite dalje školovanje upisom na neki od master programa, jer se upis na novi program osnovnih studija ne može smatrati kao  dalje stručno usavršavanje zbog čega nećete ostvariti pravo na primanje porodične penzije.

 

Mladi Pro Bono