Poštovani, koja su moja prava na imovinu stečenu u vanbračnoj zajednici koja je trajala 6 meseci, gde je supruga imala dvoje dece iz prvog braka. Samo sam ja radio i unosio u zajednicu novac. Takođe zajednica je zasnovana u laži, obmani i prevari, gde sam iskorisćen i odbačen. Imam li prava na imovinu stečenu za to vreme? Unapred hvala.

Poštovani,

Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Vi imate pravo da deobom ove imovine ostvarite svoja prava. Imovina koju ste stekli pre stupanja u vanbračnu zajednicu predstavlja Vašu posebnu imovinu.

Prema porodičnom zakonu Srbije, ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, deobu zajedničke imovine vrši sud (sudska deoba). Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Veći udeo u sticanju zajedničke imovine utvrđuje se u istoj srazmeri za sva prava i obaveze u trenutku prestanka zajednice života.

Veći udeo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine, a supružnik je u sticanju tog prava učestvovao i prihodima od svoje posebne imovine.

Mladi Pro Bono