Poštovani, da li sam u obavezi da platim porez na kapitalnu dobit za kuću koju sam prodao 15.06.2013, a ista je sagrađena 1974. godine, legalizovana 1984. godine, dok sam je 1996. godine u ostavinskom postupku, nakon smrti oca, dobio u nasleđe. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Vi ste dužni da platite porez na kapitalni dobitak po stopi od 15% od tržišne vrednosti kuće koju ste prodali.

Međutim, zakon poznaje i određene poreske olakšice, odnosno mogućnost prebijanja kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, obveznik koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Ako obveznik u rešavanje stambenog pitanja u smislu člana 79. ovog zakona uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza mu se srazmerno umanjuje.

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti.

Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iz stava 1. ovog člana može se izvršiti u slučaju kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak, a kasnije ostvari kapitalni dobitak.

Ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina, počev od godine u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje sa kapitalnim dobitkom, na račun budućih kapitalnih dobitaka.

Mladi Pro Bono