Poštovani, Molim da mi pojasnite nekoliko stvari u vezi adaptacije zajedničkog tavanskog prostora. U zgradi se nalazi 12 stanova (jedan je moj), 2 tavanska indentična prostora (6 stanova deli jedan tavan) i nekoliko garaža. Na spisku koji sam dobio od JKP INFOSTAN nalaze se vlasnici stanova i garaža. Interesuje me da li je potrebno uzeti saglasnost (većinu potpisa vlasnika) samo od vlasnika stanova ili i vlasnici garaža imaju pravo glasa iako nemaju ništa sa tim prostorom? I da li u Opštini Palilula postoji neka forma tog ugovora ili sam to treba da sastavim? Molim odgovor. Hvala

Poštovani/a,

Da biste pretvorili zajednički prostor u zgradi u svoj stambeni prostor, neophodna vam je odluka koju donosi skupština stambene zgrade saglasnošću vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade (lokala i garaža) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade i odgovarajuća dozvola organa lokalne samouprave (opštine). Obim tehničke dokumantacije i proceduru za dobijanje dozvola za gradnju, propisuje Zakon o planiranju i izgradnji Republike Srbije. Bitno je naglasiti da nije dovoljno imati samo ugovor sa komšijama o pravu na adaptiranje zajedničkog prostora. Potrebni su vam: lokacijska dozvola, glavni projekat, građevinska dozvola, ugovor sa izvođačem i stalna briga o komforu komšija. Obzirom da se radovi izvode iznad tuđeg stambenog prostora, potrebno je preduzeti maksimalne mere zaštite od potencijalnih oštećenja.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono