Poštovanje, Ja sam X godište, a moj suprug X godište. U braku smo od X godine. Prilikom svake svađe on mi preti razvodom. Ja ne posedujem nikakvu imovinu, nemamo zajedničku decu i nezaposlena sam. Da li imam ikakva prava ako se on razvede od mene, da li mora da mi plaća neko izdržavanje?

Poštovana,

Porodični zakon u članu 151. stavu 1. propisuje da supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. Nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika (član 151. stav 3. PZ-a). Takođe, član 163. stav 2. Porodičnog zakona kaže da izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina.  Izuzetno, izdržavanje supružnika po prestanku braka može se produžiti i posle isteka roka od pet godina ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika poverioca izdržavanja da radi (član 163. stav 3. PZ-a). Prema tome, ukoliko dođe do brakorazvodne parnice, postupak u sporu za izdržavanje možete pokrenuti tužbom koja se podnosi najkasnije do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu. Ukoliko postoje opravdani razlozi za nepodnošenje tužbe za izdržavanje u roku, možete je podneti najkasnije u roku od godinu dana od dana prestanka braka.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO