Poštovani, Živim u vanbračnoj zajednici sa nevenčanim suprugom (sa kojim imam ćerkicu od X godina) u mom stanu koji sam nasledila od oca, a sa nama živi i moj sin iz prvog braka, koji ima X godina i prima alimentaciju mesečno od nekih X dinara, odnosno 22% bruto primanja bivšeg supruga. Moj nevenčani suprug sa kojim živim i osnovala sam porodicu ima sina iz prvog braka kome isto plaća alimentaciju 22% bruto, pa to mesečno bude oko X hiljada. Problem je što je ta alimentacija određena kada je moj suprug bio sam, a njegova bivša supruga nije bila zaposlena, ali su se okolnosti u međuvremenu promenile. Ona se zaposlila i prima nekih X hiljada, a moj suprug i dalje plaća 22% bruto alimentaciju. Znači živimo u mom stanu sa jednom njegovom platom koja je negde oko X hiljada, ja sam nezaposlena, školujemo ćerkicu i delimično izdržava i mog sina iz prvog braka. Finansijska situacija je više nego loša pa želimo da znamo kakve su mogućnosti da se smanji alimentacija jer moj suprug smatra da nam je porodica oštećena, a posebno naša ćerkica. Još da napomenem da mu je sin napomenuo da želi da upiše višu školu upravo da bi morao i dalje da plaća alimentaciju. Stambeno pitanje nemaju rešeno, stanuju privatno.

Poštovana,

Kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom određivanja izdržavanja propisani su odredbama Porodičnog zakona. Član 160. PZ-a kaže da se izdržavanje određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Dalje, član 162. propisuje da ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Takođe, član 164. propisuje da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Obzirom da su se okolnosti značajno promenile u odnosu na vreme kada je prethodna odluka o visini izdržavanja doneta (pre svega, Vaš nevenčani suprug i Vi ste dobili dete koje školujete isključivo od njegovih prihoda), on može podići tužbu pred nadležnim sudom kojom će zahtevati smanjenje visine izdržavanja koje je dužan da daje sinu iz prethodnog braka.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO