Poštovani, molim Vas za savet. Kupila sam stan, maja 2005.god, koji sam htela prodati i kupiti sestriću stan u drugom gradu, ali se bojim da neću to ostvariti u roku od 60 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, i moraću da platim porez na kapitalnu dobit. 1. Da li posle isteka roka od 10god vlasnistva nad stanom, se ne plaća porez na kapitalnu dobit? 2. Da li u tom slučaju mogu kupiti stan na ime sestrića bez plaćanja poreza ? Napominjem da sam u braku ali nemamo dece. 3. Da li je potrebna saglasnost supruga, pri prodaji stana ili ustupanju novca od prodaje istog, s obzirom da smo stan kupili u braku, ali da je na moje ime ? Hvala

Poštovana,

Članom 72a Zakona o porezu na dohodak građana, predviđeno je da se kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je, između ostalog, obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina. Tako da na Vaše prvo pitanje možemo, u skladu sa pomenutim zakonom, pozitivno odgovoriti, tj. nećete biti u obavezi da platite porez na kapitalni dobitak.

S druge strane, na osnovu čl.171. Porodičnog zakona, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Iako se na Vas vodi, smatra se da je upis izvršen na ime oba suprižnika. Pošto predstavlja zajedničku imovinu, supružnici tom imovinom, mogu upravljati jedino zajednički i sporazumno. Takođe, supružnik ne može raspolagati svojim udelom u zajedničkoj imovini niti ga može opteretiti pravnim poslom među živima. To znači da je za bilo koje radnje raspolaganja, tj. prodaje stana, potrebna saglasnost i Vašeg supruga.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono