Poštovani, suprug i ja želimo sporazumno da se razvedemo. Nemamo zajedničke dece, niti zajedničke imovine. Možete li mi reći koja je procedura i dati mi primer Predloga za sporazumni razvod braka bez dece i zajedničke imovine? Unapred zahvalna!

 

Poštovana,

U slučaju kad su oba supružnika saglasna da se brak okonča postupak se pokreće predlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim sudom. Nadležnim sudom smatra se osnovni sud na čijem području ste imali poslednje zajedničko prebivalište. Predlog za razvod braka je formalnog karaktera, što znači da obavezno mora biti sačinjen u pisanoj formi.

U nastavku imate primer kako predlog za sporazumni razvid braka treba da izgleda.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

 

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

 

 

 

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

  U __, __ godine.

Predlagači :

 _______________________

 ______________________