Poštovani, Molim vas za malu pomoć. Ja imam dug za struju po tužbi iz marta 2010. Godine, pa me interesuje da li isti zastareva i kada? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Zakon o obligacionim odnosima u članu 378. predviđa da „zastarevaju za jednu godinu potraživanja naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva“. Ukoliko je došlo do prekida zastarelosti, kao u Vašem slučaju, podnošenjem tužbe, jednogodišnji rok zastarelosti počinje da teče ispočetka svakim prekidom. U slučaju da je od dana dospelosti potraživanja pa do podnošenja tužbe proteklo godinu ili više dana, takođe se možete pozvati na zastarelost. Kako nam niste rekli od kada je tačno dug I kada je tužba podneta, ne možemo Vam tačno reći da li je Vaše dugovanje zastarilo,već morate sami izračunati. Npr. Ako je Vaš dug nastao u martu 2009., a tužba podneta aprila 2010., Vi niste dužni da platite dug, ali ako je tužba poneta februara 2010. ili ranije, došlo je do prekida zastarelosti. Ali, ako je od podnošenja tužbe ili neke drugre radnje pred nadležnim organom prošlo više od godinu dana, i u tom slučaju je došlo do zastarelosti.

Morate znati da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu.

Na zastarelost se možete pozvati i u izvršnom postupku ulaganjem Prigovora na rešenje o izvršenju. Ukoliko dobijete rešenje o izvršenju, imate rok od 5 radnih dana od dana prijema resenja da uložite Prigovor pred sudom. Ovaj rok je strog, jer nije dozvoljena revizija i ponavljanje postupka.

Vaš Mladi Pro Bono