Suprug i ja želimo razvod. Sporazumni. Venčani smo u Novom Sadu. Jedini problem je to što je on stranac. Da li se to tretira kao “redovan“ razvod? Htela bih maksimalno smanjiti troškove i skratiti vreme, s obzirom da je on trenutno van zemlje, a vratiće se ovde samo na kratko.

Poštovana,

 

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak razvoda braka. Postupak za razvod braka može se pokrenuti  predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi, obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Iznos alimentacije se utvrđuje sa obzirom na stvarne mogućnosti davaoca izdržavanja u svakom konkretnom slučaju sa tim što ona ne može biti manja od 15% odnosno veća od 50% mesečnih primanja davaoca izdržavanja.

Članom 48. Zakona o parničnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011) kao sud nadležan za bračne sporove navodi se, pored suda opšte mesne nadležnosti, sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

U nastavku imate primer predloga za sporazumni razvod braka.

 

Mladi Pro Bono

 

 

OSNOVNI SUD __________

 

_________

 

ul. __ br. __

 

 

 

    

PREDLAGAČI:

 

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

2.  __

(devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

 

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

 

 

u 3 primerka, sa više priloga

 

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko)

rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili

zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

 

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ –

fotokopija u prilogu.

 

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __

godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im

karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u

bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne

sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi

su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu

zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

 

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u

prilogu.

 

 

 

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to

sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju

roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih

prava.

 

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2

fotokopije u prilogu

 

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih

prava – pismeni original u prilogu.

 

 

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli

zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz

predlog za sporazumni razvod braka.

 

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni

original u prilogu.

 

 

 

 Sa svega

napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za

sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese

sledeću:

 

 

 

P

R E S U D U

 

 

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i

__ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština

__.

 

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u

svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih

prava.

 

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu

o deobi zajedničke imovine.

 

  U __, __

godine.

 

Predlagači :

 

 _______________________

 

 ______________________