Poštovani, Protiv mene je podneta krivična prijava za krivično delo: član 317 Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Nakon saslušavanja svedoka i mene pred istražnim sudijom podignut je optužni predlog sa izmenjenim članom k.z. čl.138 st.1 ugrožavanje sigurnosti. Pitanje: da li mogu podneti kontra prijavu protiv te osobe za lažno prijavljivanje ili da čekam da se okonča sudski spor?

Poštovani,

Da biste nekog krivično gonili za lažno prijavljivanje, to bi podrazumevalo da Vas je ta osoba prijavila da ste učinili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti iako je znala da Vi to niste učinili ili da Vam je podmetnula tragove, kako bi protiv Vas bio pokrenut krivični postupak. Međutim, protiv Vas je pokrenut krivični postupak, s tim što je tužilaštvo našlo da delo koje Vam se stavnja na teret ispunjava elemente krivičnog dela iz člana 138 stav 1, tako da teško da biste uspeli sa krivičnom prijavom za lažno prijavljivanje. Ukoliko ipak ne dokažu Vašu krivicu, onda biste mogli da tražite naknadu štete, ukoliko ste npr. bili lišavani slobode ili naknadu štete zbog povrede časti.

Mladi Pro Bono