Poštovani, Interesuje me koliko dugo može da traje suspenzija radnika zaposlenog u MUP-u Srbije, tj. policijskog službenika. U pitanju je disciplinski postupak za teže povrede radnih obaveza i dužnosti, nema krivičnog dela u pitanju. Postoji li rok kojim je ograničena suspenzija radnika i koji je rok u pitanju? Hvala!

Poštovani/a,

Član 165. stav 3 i stav 4 Zakona o policiji Republike Srbije navodi:

„Zaposleni u Ministarstvu može biti privremeno udaljen s rada, na obrazloženi predlog rukovodioca, kada je protiv njega doneto pravnosnažno rešenje o sprovođenju istrage za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ili pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti i ukoliko bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesima službe.

Udaljenje iz stava 3. ovog člana može trajati do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, odnosno DO OKONČANJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA i za to vreme zaposleni ima pravo na naknadu u visini 1/2 plate, odnosno 2/3 plate ako jedini izdržava porodicu.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono