Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje, da li se smatra da je samofinansirajući student upisan na državnom fakultetu redovan student?

Poštovani/a,

U kategoriju redovnih studenata spadaju studenti koji se finansiraju iz buđeta, ali i samofinansirajuči studenti.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono