Imam X godina i konačno sam upoznala dečka na kojeg sam se oslonila i kojem mogu sve reći, te me je on savetovao da se raspitam… Naime, kada sam imala X godina profesor me je nagovarao da imamo seksualni odnos, tj. govorio mi je da ako ne budem spavala sa njim kod njega ću pasti na popravni, a ostale profesore će nagovarati da isto tako čine prema meni… Zbog prevelikog pritiska i želje da što bolje završim školovanje zbog upisa na fakultet jer sam morala upasti na budzet pošto moji nemaju da me finansiraju, ja sam pristajala… Mada koliko sam čula ja nisam bila jedini slučaj, još devojaka je doživelo situaciju sličnu mojoj i to od istog profesora… Htela sam da pitam da li mogu podići optužbu i imam adekvatne svedoke koji su to sve znali, tj. moje drugarice, ali nisam dozvolila da ikome pričaju, jer me je bilo jako sramota i plačem i dalje kad se setim toga… Mogu se pronaći i neke poruke i mejlovi ako bude potrebno i ako se nije zagubilo… Zanima me vase misljenje… Hvala!

Poštovana,

U pitanju je teži oblik krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181 stav 2 Krivičnog zakonika. “Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege,
kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

Potrebno je da krivičnu prijavu podnesete (ili je pak date usmenim putem) Osnovnom javnom tužilaštvu u Vašem gradu. Ne postoji propisana forma, već je potrebno da što jasnije navedete sve što Vam je poznato u vezi događaja koji prijavljujete, kao i što više dokaza koji će potvrditi Vašu tvrdnju (kako svedoka, tako i materijalnih dokaza).  Više o krivičnoj prijavi, kao i primer krivične prijave možete naći na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/.

Ukoliko ste u mogućnosti pokušajte da stupite u kontakt sa devojkama koje su takođe bile žrtve istog nastavnika i pokušajte da ih nagovorite da i one učine isto (ili da podnesete zajedničku krivičnu prijavu). Želim da dodam da je velikim protekom vremena dokazivanje postojanja krivičnog dela postalo neuporedivo teže i da toga morate biti svesni. Međutim, isto tako želim i da Vas ohrabrim jer ćete na taj način izvesti učinioca tako gnusnog dela pred lice pravde, ali i sprečiti da neke druge devojčice postanu njegove žrtve u budućnosti.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO