Poštovani, pre 5 godina sam kupila stan u novoj zgradi. Kroz neko vreme stan je na moj zahtev uknjižen u katastru. U ugovoru nije naveden i podrumski prostor (5m2) koji pripada stanu,samim tim nije ni uknjižen.Da li, kada napravim aneks ugovora treba da podnesem zahtev i za knjiženje podruma? Koja je procedura? Da li se plaća porez na podrumski prostor? Da li uopšte da pravim aneks ugovora?

Poštovana,

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru, podrumske prostorije ne spadaju u posebne delove zgrade koje su predmet uknjižbe, tako da Vi podrum ne možete uknjižiti. Skopite aneks ugovora kojim se konstatuje da podrum pripada stanu, a vaš stan je već uknjižen tako da za podrum ne morate da brinete.

 

Mladi Pro Bono