Vozio sam automobil brzinom od 58 km/h u industrijskoj zoni grada. Znak o ograničenju brzine ne postoji, a policija kaže da je ograničenje brzine 50. Šta dalje da radim i recite mi da li sam obavezan da znam ZOBS. Hvala na odgovoru.

Poštovani,

Niste obavezni da znate zakon, ali ste dužni da poštujete saobraćajne znake i sve druge propise koji važe u saobraćaju, s druge strane, ni poznavanje zakona ne škodi. Verujem Vam da znaka nije bilo, odnosno da ga niste primetili, međutim, to ne znači da protiv Vas neće biti pokrenut postupak, ukoliko već nije.

Članom 43. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, predviđeno je da na putu u naselju, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim saobraćajnim znakom za celo naselje ili njegov deo.

Izuzetno, na putu u naselju, čiji saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju, može da se saobraćajnim znakom dozvoli kretanje vozilom brzinom i do 80 km/h.

Zakon takođe predviđa i razne sankcije za ponašanje suprotno odredbama zakona. U Vašem slučaju u pitanju je novčana kazna u iznosu od 3. 000 dinara.

Značiće Vam i informacija da prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono