Poštovani, Imam jedno pitanje: napravio sam sledeći prekršaj i dobio zapisnik, pa me zanima šta je to tačno i koja je kazna – član 332, stav 2, tačka 5 ZOBS –a? Hvala unapred.

Poštovani,

Pretpostavljam da ste mislili na čl. 332. st. 1. tačku 5. ZOBS-a, pošto stav 2, kako ste Vi napisali, ne sadrži tačku 5. U tom slučaju ste napravili prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara u zavisnosti od konkretnog slušaja. Tačka 5. pomenutog člana, govori da ste postupili suprotno odredbi čl. 33. st. 1. koji glasi:

Vozač sme da se uključi vozilom u saobraćaj na putu sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj ili sa mesta na kome je vozilo bilo zaustavljeno ili parkirano ili da se uključi vozilom u saobraćaj, samo ako se uverio da time neće ometati ostale učesnike u saobraćaju i o tome obavestio druge učesnike u saobraćaju.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono