Zanima me kako podneti zahtev za sporazumni razvod braka i da ostane zajedničko starateljstvo nad maloletnim detetom?

Poštovani,

U slučaju kad su oba supružnika saglasna da se brak okonča, postupak se pokreće predlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim sudom. Nadležnim sudom smatra se osnovni sud na čijem području ste imali poslednje zajedničko prebivalište. Predlog za razvod braka je formalnog karaktera, što znači da obavezno mora biti sačinjen u pisanoj formi.

Suština tog sporazuma jeste upravo, da se supružnici sami dogovore oko deobe zajedničke imovine, kao i o vršenju roditeljskog prava, ako u braku imaju zajedničku maloletnu decu.

U nastavku imate primer kako predlog za sporazumni razvid braka treba da izgleda.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono 

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2 fotokopije u prilogu

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava – pismeni original u prilogu.

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

 

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

  U __, __ godine.

Predlagači :

 _______________________

 ______________________