Kakvo je moje nasledno pravo nakon smrti moje majke? Ne postoji testament, zivela je u braku XX godina (ocuh). Ocuh smatra da imam pravo na ¼. Jos nije odrzana ostavinska rasprava, pa me interesuje kakvo je moje nasledno pravo po zakonu? Hvala na pomoci

Poštovani,

pitanje nije najpreciznije postavljeno pa ću pokušati da Vam odgovorim u okvirima onih informacija koje ste dali. Vaš očuh polaže pravo na nasleđivanje samo u slučaju da je bio u braku sa Vašom pokojnom majkom u trenutku njene smrti. Ukoliko to nije slučaj, jedino bi mogao nasleđivati kada bi postojao testament, a on kao što ste rekli ne postoji.

Dalje, Vaš nasledni položaj zavisi i od činjenice koliko je Vaša pokojna majka imala dece koja bi se pored Vas i Vašeg očuha nasal u prvom naslednom redu. Ukoliko ste joj Vi jedino dete, onda će te Vi i Vaš očuh nasleđivati po ½ zaostavštine. Ipak, imajte u vidu i da će pre podele zaostavštine da se izvrši podela zajedničke imovine, tj. Vaš očuh će imati pravo na ½ sve imovine koju je Vaša majka stekla dok je bila sa njim u braku. Tek nakon toga će se pristupiti raspodeli zaostavštine na onoj polovini koja njoj ostaje i ta imovina će se deliti na pola između vas dvojice. Sa te strane je Vaš očuh donekle u pravu kada kaže da Vam po zakonu može pripasti ¼ od njene ukupne imovine, ali to samo pod uslovom da su njih dvoje imali zajedničku imovinu.

Što se zajedničke imovine tiče, ona se definiše kao imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku (čl. 171. st. 1. Porodičnog zakona). U ovu imovinu ne ulaze stvari i prava koja je Vaša majka imala pre stupanja u brak, kao ni stvari i prava koje je Vaša majka stekla u braku putem besteretnog pravnog posla (nasleđivanjem, poklonom i sl.).

Vaš Pro Bono