Da li majka i sestra koje su se odrekla nasledstva u korist sina, tj. brata imaju pravo da zahtevaju nužni deo, nakon što je po završenom ostavinskom postupku, kuća pripala sinu, tj.bratu?

Poštovani,

Članom 213 Zakona o nasleđivanju predviđena je mogućnost odricanja od nasleđa. Stav 3 navedenog člana propisuje da se smatra da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik. Isto tako, izjava o odricanju od nasleđa je neopoziva. Jedini slučaj u kome naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju je ako je ona bila posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude.

Mladi Pro Bono