Postovani radim na odredjeno vreme u jednom jannom preduzecu, prvi ugovor je bio od 25 03 2010 do 31 12 2010, drugi od 10 01 2011 do 31 12 2011, treci od 09 01 2012 d0 31 12 2012 i sada cetvrti od 03 01 2013 d0 31 12 2013.U svakom ugovoru vezina sam za drugo radno mesto mada sam fizicki ostajala na istom i svo vreme radila iste poslove. Sa smenom vlasti doslo je i do smene direktora sada postoji strah sta ce biti sa nama koji smo angazovani na odredjeno vreme.Napomonjem da sam samohrana majka imam dvoje dece koji su studenti, muz mi je preminuo pre 3 godine.Intresuje me kakva su moja prava u slucaju da novo rukovodstvo donese odluku da mi ne produzu ugovor bez obzira sto postoji potreba jer ima dosta posla. Unapred zahvalna

Poštovana,

U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Pod prekidom se ne smatra prekid rada kraći od 30 radnih dana.

Prema tome, radni odnos na određeno vreme se zasniva za obavljanje određenih poslova. Nema smetnji da sa zaposlenim koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme poslodavac nakon isteka roka od 12 meseci na koji je bio zaključen ugovor o radu, ponovo zaključi ugovor o radu radi obavljanja drugih poslova, ali ukoliko postoji potreba za radom na istim poslovima nakon isteka roka od 12 meseci, poslodavac sa licem koje je bilo u radnom odnosu na određeno vreme 12 meseci, može zaključiti samo ugovor o radu na neodređeno vreme. To je razlog iz koga poslodavci pribegavaju različitoj klasifikaciji radnih mesta kada sa jednim zaposlenim zaključuju ugovor o radu na određeno vreme više puta uzastopno, iako se radi o istoj vrsti posla. Nažalost, poslodavac nema obavezu da sa Vama zaključi novi ugovor nakon isteka važećeg ugovora o radu na određeno vreme.

Mladi Pro Bono