Poštovani, radim u jednoj velikoj privatnoj firmi i trenutno sam na porodiljskom bolovanju. Posle toga bih koristila neplaćeno odsustvo, čitala sam da na to imaju pravo jedan od roditelja dok ne dete ne napuni godinu dana. Da li je to istina i da li firma mora odobriti takav zahtev? Hvala unapred!

Poštovana,

Stav 1 člana 94 Zakona o radu propisuje da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. Dakle, porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja, a po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva (stav 4 člana 94 Zakona o radu). Otac deteta može da koristi ovo pravo. Takođe, ova vrsta odsustva ne svrstava se u neplaćeno odsustvo. Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena ili otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom (stav 6 člana 94 Zakona o radu).

Mladi Pro Bono