Da li moja bivša žena može koristiti moje prezime iako je brak razveden i presuda o razvodu braka je pravosnažna?

Poštovani,

Porodični zakon ne govori o obavezi supruge da nakon razvoda braka vrati svoje devojačko prezime. Naime, to se postavlja samo kao mogućnost, pa odredbom čl. 348. st. 2. navodi se da supružnik koji je promenio prezime sklapanjem braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzeti prezime koje je imao pre sklapanja braka.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono