Poštovani, Moj stric nije bio ženjen i nije imao svoju decu. Preminuo je 25.07.2013. od tumora na mozgu – nije znao dijagnozu. Desetak dana pre smrti našao je mladića u komšiluku da sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju. Ja sam njegova sinovica od rođenog brata. Nije potpisao taj ugovor jer je prethodnog dana pao i završio u bolnici gde je i umro posle tri dana. U bolnici je tom mladiću rekao gde su mu pare za sahranu i dao mu ključ od kuće. On je uzeo te pare i sa njima obavio sahranu i daće na kojima smo bili prisutni ja i moj brat. On je za ostavinski postupak priložio taj nepotpisan ugovor i hoće da dovede svedoke da potvrde da je njemu hteo da sve ostavi. Kakva su njegova prava?

Poštovana,

Budući da taj mladić ne pripada krugu zakonskih naslednika, a i budući da ugovor o doživotnom izdržavanju ne proizvodi pravno dejstvo (da bi ovaj ugovor bio punovažan, mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane nadležnog sudije), on nema nikakva prava da se nađe u svojstvu naslednika zaostavštine Vašeg strica.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono