Dečko me je snimao bez mog znanja. Ucenjena sam da će slike i video biti objavljeni na internetu i da će poslati snimak i slike mojim roditeljima, prijateljima i rodbini.Uverila sam se da poseduje sve gore navedeno pošto mi je isto i pokazao. Da ne bi došlo do objavljivanja ta osoba traži seksualni odnos. Imam dokaz u okviru pismenog zapisa da me je ta osoba ucenila. Molim Vas uputite me gde da se žalim, a da ostanem anonimna, ili bar da moji roditelji i okolina ne saznaju za ovaj slučaj? Sve što bih tražila jeste da se te slike i snimci obrišu.

Poštovana,

Situacija u kojoj se nalazite je veoma kompleksna jer obuhvata više vrsta krivičnih dela. Potrebno je da podnesete krivičnu prijavu kako bi Javno tužilaštvo nakon saznanja za učinjeno krivično delo pokrenulo dalji postupak. Krivičnu prijavu možete podneti direktno tužilaštvu, ali je moguće podneti je i drugim državnim organima kao što su MUP i sud, koji će po službenoj dužnosti prijavu proslediti tužilaštvu. Prijavu možete podneti usmeno ili pismeno i za nju nije predviđena nikakva posebna forma već da je bitno da svojim rečima nadležnom organu predočite što je moguće više detalja o učinjenom krivičnom delu (lično ime izvršioca, adresu i druge lične podatke, lične podatke žrtve krivičnog dela, opis događaja, upućivanje na potencijalne svedoke kao i upućivanje na sve okolnosti koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku).

Krivičnim zakonom (član 144. i član 145.) propisano je kao krivično delo svako neovlašćeno fotografisanje, video ili tonsko snimanje nekog lica kome osetno zadire u njegov lični život, kao i svaka predaja ili pokazivanje takvog snimka trećem licu ili svaki drugi način na koji se omogućava se sa njim upozna.

 

Mladi Pro Bono