Poštovani, Sin mi je napunio 18 godina i upisao je privatni fakultet. Da li sam dužan da i dalje plaćam alimentaciju. Hvala na odgovoru.

Poštovani,

Porodični zakon u članu 155. propisuje da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje, srazmerno mogućnostima roditelja, a najkasnije do svoje 26. godine. Činjenica da se Vaš sin školuje na privatnom fakultetu, nema nikakvog uticaja na ovu zakonsku obavezu izdržavanja.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono