Da li sam u obavezi da nakon porođaja navedem ime oca bebe? On je rešio da ne želi da učestvuje u bilo čemu, i oženio se drugom devojkom jako brzo nakon našeg raskida.

Poštovana,

Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), članom 5. dato je pravo ženi da sama odlučuje o rađanju. Bez obzira na to da li ste dete rodili uz saglasnost oca deteta, ili ne dete ima ista prava kao i svako dete rođeno u bračnoj zajednici.

Kao majka deteta niste u obavezi da odmah nakon porađaja navedete ime deteta. Međutim, ostaje Vam na raspolaganju mogućnost pokretanja postupaka za utvrđivanje očinstva. Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao I rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti. Članom 55. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. Majka može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta. Potrebno je da nakon rođenja deteta podnesete tužbu Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi (Vaš otac) ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

 

Mladi Pro Bono