Posle ujakove smrti ko ima pravo na nasleđe ? Ujakove sestre su umrle i ostala su njihova deca. Ujak nije imao dece te pored ujne dali deca njegovih sestara imaju pravo nasledstva ?

Poštovani,

U ovom slučaju doći će do primene pravila o zakonskom nasleđivanju u drugom naslednom redu a što je regulisano članom 12 Zakona o nasleđivanju. Naime, u drugom naslednom redu na nasleđe se pozivaju bračni drug ostavioca, njegovi roditelji I njihovo potomstvo. Ako roditelji neće ili ne mogu da naslede (npr. nisu živi), njihove nasledne delove naseđuju redom njihova deca, unuci, praunuci itd. Praktično u ovom slučaju bi ostaviočev (ujakov) bračni drug nasledio 1/3 ostavštine  dok bi ostatak od 2/3 ostavštine nasledili potomci ostaviočevih roditelja I to tako što bi, u skladu sa pravilima predstavljanja, nasledili  delove ostavštine koje bi nasledili njihovi roditelji.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono