Poštovani, Moj otac i majka su stari i žele da napišu testament. Nisu u mogućnosti da plate, pa ih zanima da li je punovažan testament ako ga napišu svojeručno u prisustvu dva svedoka. Zamolila bih Vas da mi odgovorite kako da ga sastave?

Poštovana,

Više o vrstama testamenta možete pročitati na našem internet sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš Mladi Pro bono