upravno13

Dijaspora

Vaša e-Mail:

Vaše Pitanje:

USLOVI KORIĆENJA

Odgovori na pitanja koje pruža naša organizacija, predstavljaju osnovne informacije o pravima i obavezama. Nakon dobijanja odgovora na postavljeno pitanje, naš savet je da se za konkretnu pravnu pomoć (pisanje podnesaka, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima) obratite advokatima ili službama pravne pomoći u okviru jedinica lokalne samoprave, mi, dakle, ne snosimo odgovornost usled drugačijeg postupanja korisnika.

Postavljanjem pitanja dajete saglasnost da se Vaše pitanje objavi na portalu.

Ukoliko se na osnovu podataka iz postavljenog pitanja može zaključiti da nije postavljeno od strane materijalno ugroženog građanina na isto nećemo odgovarati.

U izuzetnim slučajevima na takvo pitanje će biti odgovoreno ukoliko se radi o problemu koji je zajednički za veliki broj građana.

Saglasan sam sa opštim uslovima korišćenja. Detaljnije

Projekat se realizuje uz podršku:

uprava-za-dijasporu