Izvršni postupak

Poštovani, moj otac je dužan na ime sudskih troškova da plati 100.000,00din za spor koji je izgubio. Ne poseduje nikakvu imovinu. Prima penziju od 15.800,00din. Interesuje me da li mogu da mu skidaju rate sa penzije iako je ona ispod minimalnog iznosa. Hvala Vam unapred.

Poštovana, Članom 182. Zakona o Izvršenju i obezbeđenju, dozvoljeno je izvršenje na socijalnim primanjima izvršnog dužnika. Izvršnom dužniku se u cilju naplate potraživanja može obustaviti do 2/3 redovnih mesečnih primanja. Ukoliko se izvršenje vrši na minimalnoj zaradi moguće je naplata samo do 1/3 redovnih mesečnih primanja. S Pročitaj više

Da li izvrsni poverilac,moze,sme ili mora da prisustvuje na prvom popisu i proceni pokretnih stvari duznika.hvala

Poštovani, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju je predviđeno da će se o vremenu i mestu popisa obavestiti Izvršni poverilac.Odsustvo stranaka ne predstvalja smetnju da se pristupi popisu. Popisu će se pristupiti bez obzira što ne prisustvuje izvršni poverilac, odnosno izvršni dužnik.Sud je obavezan da po službenoj dužnosti obavesti Pročitaj više

Izvrsni poverioc trazi namirenje svog potrazivanja na nepokretnosti koja je vec opterecena hipotekom prvog i mojom hipotekom drugog reda. Pritom je realna vrednost nepokretnosti dvostruko manja od upisanih hipoteka a potrazivanje iz. poverioca je 1/5 od vrednosti nekretnine. Moze li se desiti da moje hipotekarno potrazivanje bude zakinuto ili onemoguceno pri ovom izvrsenju?

Poštovani, shodno čl. 109 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u postupku izvršenja na nepokretnosti namiruje se i založni izvršni poverilac koji nije predložio izvršenje. Založni poverilac čije je pravo upisano u zemljišne knjige odn. Katastar nepokrenosti ima pravo da se namiri iz nepokretnosti koja se predaje čak i onda kada nije Pročitaj više

Da li po novom zakonu o izvrsenju i obezbedjenju i dalje postoji moogucnost da se podnese predlog za odlaganje izvrsenja od strane izv.duznika ukoliko je on izjavio reviziju protiv odluke na osnovu koje je resenje o izvrsenju doneto i pod kojim usovima? unapred zavalan

Poštovani, nov Zakon o obezbeđenju i izvršenju je stupio na snagu,ali počinje da se pirmenjuje tek nakon isteka 4 meseca od dana stupanja na snagu (primena je odložena za oktobar) osim odrdaba koje se odnsoe na privatne izvršitelje. Tako da u ovom momentu i dalje važe odredbe starog zakona. Vaš Pro Bono Pročitaj više

Sud je doneo XX.XX.2011.godine rešenje o izvršenju na osnovu izvršne presude a na moj prelog,kojim je odredio popis,procen i prodaju automobila marke XXXX, automobila marke XXXX koji vredi X00-X00 hiljada i robe u prodavnici koju dužnik ima. Izvršenje na pokretnim stvarima tražio sam iz razloga što je dužnik u blokadi. Danas sam zvao sud i dobio sudskog izvršitelja koji mi je rekao da je dat nalog da se dužniku preko MUP-a oduzme samo jedan automobil, ali da ja nisam jedini i da pre mene ima još poverilaca koji trebaju da se namire. Automobil ne vredi ni X00.000 dinara a sudski izvršitelj mi je rekao da pre mene ima da se namiri oko X00.000 dinara, moje potraživanje je oko X00.000 dinara. Interesuje me da li pre mene mogu biti namireni poverioci koji su podneli sudu predlog i dobili rešenje o prinudnoj naplati preko računa.pošto je račun dužnika u blokadi da li sudski izvršitelj sredstva od prodaje automobila sme uplatiti na račun da bi se prvo namirili oni koji su tražili namirenje preko računa ili je dužan da ta sredstva uplati meni pošto sam i konkretno to predložio. Da li mogu od suda tražiti podatak o tome koja su to lica u pitanju i po kojim rešenjima sud postupa pošto imam osećaj da nisu baš čista posla jer se namerno odugovlači.Kako da znam dokle se stiglo sa izvršenjem?Da li postoje neki rokovi i šta ja trebam da sudu još predložim?

Postovani, Sto se tice poverilaca Vaseg duznika koji su trazili namirenje svojih potrazivanja na isti nacin kao i Vi – popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari izvrsnog duznika, stvari stoje ovako: Pre svega, odredba clana 6. Zakona o izvrsnom postupku propisuje da je sud duzan da predmete uzima u rad onako kako ih je primio, osim ako Pročitaj više