Krivično Pravo

Poštovani, Da li Uverenje da nisam osuđivana mogu dobiti u Beogradu? Prebivalište mi je u Štrpcu, Kosovo i Metohija. Zahvalna,

Poštovana,Uverenje da niste osuđivani možete izvaditi u sudu koji je nadležan za Vas prema Vašem prebivalištu. Stoga, nećete moći da izvadite takvo uverenje u Beogradu, osim ako ne promenite prebivalište. U suprotnom, ovo uverenje možete da izvadite u Osnovnom sudu u Uroševcu-sudska jedinica Štrpce. Pročitaj više

Poštovani, pročito sam predhodni članak Zakon o zakonitosti naime o podnošenju predloga Republičkom Javnom tužilaštvu i u koliko postoje povrede odredaba Zakonitosti zapravo po službenoj dužnosti: -Republički Javni tužilac pokreće Zahtev …..? -Republički Javni pravobranilac pokreće Predlog..? -Kome se zapravo Ja Obraćam…prvi korak.. Prvostepenom odlukom osudjen sam na 5 meseci zatvora. Žalbom Višem sudu:* dobio sam rešenje da se odbija žalba i potvrdjuje presuda. Postupak je pokrenulo OJT Pred sudom na zahtev Tužilje i prijave iz policije sa Punomoćnikom (advokatom). Ja nisam imao uslova a ni potrebe za Advokatom, što sam i potvrdio na glavnoj raspravi ,,Istina je moja odbrana“ i da tu nema ni osnova za pokretanje ovakvog postupka a kamoli krivične odgovornosti. Moram priznati Razbili su me, kad sad vidim da je u stvari postignut Cilj. U kvizu sam protiv svih ..ne biva..pogotovu kad sam osetio da je zapravo po dobro izrežiranom scenariju društveno prihvatljivo,,Kadija te tuži Kadija te Sudi“ sve u korist jedne i jedinstvene metodologije Uticaja/Uticajnih kad je posredi Moć/Novac i zagarantovana nadoknada.

Poštovani,Ukoliko mislite na Zakon o zaštiti zakonitosti, Zahtev za zaštitu zakonitosti mogu podneti Republički javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac. Republički javni tužilac može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti kako na štetu, tako i u korist okrivljenog. Zahtev za zaštitu zakonitosti okrivljeni može podneti isključivo Pročitaj više

Poštovani, obraćam Vam se kao samohrani roditelj sa Kosova, mislim da je dovoljno da vam kažem da sam do skora bio samohrani roditelj dok X nije napunio 18 godina ide u školu X i da Stariji sin X koji je završio školu X ne radi i ja sam na minimalnom LD i tako Već (X)godina od kako sam dobio i Razvod Braka. Za sada jedini sam Hranitelj porodice koji ne bira posao i radim privatno kad ima posla. Niko mi ne pomaže čak i dobio sam pravosnažnu presudu za alimentaciju i to se ne poštuje i još ni dinara nije uplaćeno na ime alimentacije za sve ove godine. Sad je moja greška da sam posle toliko godina dao sebi za pravo da se pojavim bivšoj ženi na vrata, pozvonim i sve je iskoristila kako bi dobila medijski prostor i uspešno me okrivila za Porodično nasilje. Pojavio sam se na Sudu i kraj priče: OjT žena, presedavajući veća žena, zapisničar i da moje izlaganje i pravo da priložim dokaze nisu ni razmatrali. ali zato Svedoci Žene tojest Komšinice koje odlično poznajem i prosto nisam verovao da će da pričaju neistine i da celu dramu pretvore u gomilu preuveličanih i negativnih iskaza sa toliko vulgarnosti daleko bilo. Mislio sam da su Starije osobe i jednoj i drugoj i dan danas Obraćamo se i ja i moji Sinovi sa X i X što je meni zasigurno bilo da će da pomognu da se razjasne činjenice i rade na liniji pomirenja možda čak i spajanja porodičnih interesa za dobrobit naše dece i njihovu budućnost. Molim vas još jednom za Pravnu pomoć

Poštovani, Ukoliko je pravnosnažnom presudom o razvodu brakai o dodeli starateljsstva utvrđen i iznos alimentacije koji je majka obavezna da uplaćuje mesečno, vi u svakom trenutku možete podneti predlog za izvršenje dospelih iznosa alimentacije, a koji do sada nisu isplaćeni. Takođe, punoletna deca imaju pravo na izdržavanje od roditelja Pročitaj više

Poštovani pre dve godine sam imao optužbu za tešku kradju koju nisam mogo da dokažem da to nisam počinio. Na sudu je bila nagodba platio sam novčano u dobrotvore svrhe. Interesuje mr da li imam dosije za to delo?

Poštovani, Ukoliko je primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja (tzv. načelo oportuniteta), po kome ste Vi uplatili novac u humanitarne svrhe, javni tužilac je odbacio krivičnu prijavu i to ne postoji u kaznenoj evidenciji.Pozdrav,Mladi Pro Bono Pročitaj više

Postovani moj zet je uhapsen u maju 20xx.i to se nije dobrovoljno javio.Dobio je x g s tim sto je 6 meseci odlezao u cz.sada je u xxx bio je vrlo disciplinovan i radio je u kuhinji znaci presao u taj otvoreniji deo ali mu je pronadjen mobilni telefon i vracen je u taj zatvoreni deo.da li ce imati pravo na smanjenje kazne.u zatvoru je zbog prodaje narkotika .imao je xx g marihuane.hvala

Poštovani,Vaš zet može biti uslovno otpušten nakon što izdrži 2/3 kazne i ukoliko u toku kazne nije više od jedanput disciplinski kažnjavan. Takođe, ukoliko su mu oduzete neke pogdnosti koje su mu prethodno bile date, on ne može dobiti uslovni otpust. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, navodi sledeće pogodnosti koje mogu biti Pročitaj više

Pitanje: Radi se o laksem krivicnom delu gde je tuzilac (a i sudija) ubedjivao ostecenog da prihvati oportunitet,on je odbio i meni je nastavljeno sudjenje. Da li je to ispravno,ako su tuzilac i okrivljeni za oportunitet da zbog odbijanja ostecenog dodje do sudjenja. Hvala unapred na odgovoru

Poštovani,Zakonik o krivičnom postupku ne predviđa kao uslov za odlaganje krivičnog gonjenja da oštećeni pristane na to. Međutim, odluka o tome da li će krivično gonjenje biti odloženo zavisi samo od tužioca, koji može, ali nije obavezan, da uzme u obzir stav oštećenog.Dakle, pod uslovom da su ispunjeni uslovi koje ZKP propisuje, Pročitaj više

Zdravo. Ako nekoga treba da osude na 3 godine zbog clana 246. Krivičnog zakonika, koliko treba da bi ta kazna zastarela s obzirom da nije doneta presuda. Ali sigurno ce biti minimalna kazna koja je 3 godine.

Poštovani,rok zastarelosti za izvršenje kazne predviđen je članom 105. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i za dela za koja se može izreći kazna zatvora preko tri godine (što je Vaš slučaj), zastarelost nastupa u roku od 5 godina od Pročitaj više

Poštovani, zanima me kada i kako zastareva delo urađeno pre više od 10 godina? U pitanju je teška krađa. Još se vodi postupak i nije rešeno ništa. Koliko je vremena potrebno da sve to zastari i kako?

Poštovani,Zastarelost u krivičnom pravu predstavlja gubitak prava državnih organa da vode krivični postupak, izreknu i izvrše krivičnu sankciju prema učiniocu krivično dela, usled proteka određenog vremenskog perioda od izvršenja krivičnog dela. Naš pravo poznaje dva oblika zastarelosti – zastarelost krivičnog gonjenja i zastarelost Pročitaj više

Poštovani, Da li lice koje je osuđeno na 18 meseci, a izdržalo je 7 meseci, može podneti zahtev za nanogicu. Ako ne, da li može podneti zahtev za uslovni otpust bez obzira što nije prošlo dve trećine kazne? Koji sud odlucuje o tome? S poštovanjem.

Poštovana,Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) u članu 45. stav 5. propisuje da sud može da odredi da se kazna zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje samo ukoliko mu je izrečena kazna zatvora do jedne godine. U ovom slučaju to nije Pročitaj više

U afektu sam udarila ženi šamar, nije bilo vređanja ni svadje, samo šamar i potom sam otišla, prijavila me je policiji, rekla je da će i privatno da me tuži.Koje sankcije me čekaju i kakva je kazna za šamar. Koliko ću biti kažnjena kroz prekršajni postupak i po parničnom postupku. Hvala!

Poštovana,u parničnom postupku možete biti obavezani presudom da platite naknadu materijalne i nematerijalne štete. Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) u članu 200. predviđa sledeće:Za pretrpljene fizičke Pročitaj više