Krivični postupak

Poštovani, Pre dve nedelje komšinica je napala mog sina od 11 godina kada je otišao na njena vrata da se požali na njeno dete da ga psuje, vređa i gađa kamenjem. Kada je otvorim vrata stana i ugledala mog sina počela je da ga vređa, psuje , kune … I pojurila za njim da ga udari . Moj sin je počeo da beži niz hodnik zgrade gde ga je dotična komšinica na stepeništu ispred ulaza sustigla i krenula pesnicom da ga udari u glavu, moj sin kada je video kako mu pesnica sledi u glavu izmakao se kako bi je izbego i izgubio ravnotežu i pao niz stepenice gde je prilikom pada zadobio prelom lakta desne ruke , hematom u predelu desnog bubrega i boka, i istegnute vratne ligamente. Dotična komšinica se ni tada nije zaustavila već mu se podrugljivo smejala sa vrha stepenica ne ukazivajući mu pomoć već nastavljajući sa psovkama i pretnjama kako će ga sledeći put ubiti kad priđe njenoj zgradi. Dete sam odvela u bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć i dijagnostikovana fraktura lakta kao i ostalih povreda i pozvana policija. Dali smo izjavu policiji gde su nas pitali dali se slažemo da se u daljem krivičnom postupku priključimo gonjenju optužene, što smo i potvrdili da hoćemo. Dotična komšinica je takođe išla u sup na saslušanje i priznala da je napala mog sina ali da je sam pao. Moje dete neće pohađati nastavu u školi 2 meseca iz psihičkih razloga i depresije u koju je upšo. Interesuje me koja je kazna za ovo delo s obzirom da je komšinica žena od četrdesetak godina i nije došlo do fizičkog kontakta ali je zbog izbegavanja tj kako bi izbegao njenu pesnicu moj sin je izgubio ravnotežu i pao niz te stepenice sto se ne bi desilo da ga dotična komšinica nije napala.

Poštovana,Vrstu i visinu kazne određuje sud na osnovu činjenica i dokaza iznetih u postupku. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne Pročitaj više

Ja sam osuđen 2013. godine na dve kazne, jedna u trajanju od jedne godine i jednog meseca, a druga u trajanju od jedne godine. Da li imam pravo na amnestiju? Pošto mi je pravnosnažna presuda bila 2013. godine pa su mi 2014. preinačili u jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 godine, da li imam pravo na amnestiju? Unapred zahvalan!

Poštovani, Zakon o amnestiji ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012) predviđa da pravo na amnestiju imaju lica koja su pravnosnažno osuđena i koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji ili još nisu stupila na izdržavanje kazne zatvora ili čiji premeštaj je radi izdržavanja te kazne Pročitaj više

Zanima me koji je minimalan rok da me pozovu na glavno ročište odnosno koliko pre moram dobiti poziv? Unapred hvala

Poštovani, Kako niste naveli o kakvoj vrsti ročišta je reč, navešćemo Vam dve mogućnosti: - Ukoliko se radi o glavnom ročištu u krivičnom postupku, prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), Čl. 355. st. 4, poziv optuženom mora se dostaviti tako da između Pročitaj više

Poštovani, imam sudjenje za tešku kradju u pokušaju. Javni tužilac je predložio uslovnu osudu 1 godinu na 3 godine proveravanja. Da li će sudija tako postupiti ili može mi izreći kaznu zatvora?

Poštovani,Čl. 8 Zakona o parničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) kaže da sud odlučuje po svom uverenju, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza zasebno, svih dokaza kao celine i na osnovu rezultata celokupnog postupka, koje će činjenice da uzme kao dokazane. Odnosno, Pročitaj više

Moju majku je udario auto na trotoaru jos pre dve godine gde je zadobila teŠke telesne povrede opasne po Život. Počelo je suđenje za utvrđivanje krivice ali o naplati štete koju je moja majka zadobila niko ne pominje pa me zanima šta treba da radim dalje ili da čekam i koliku odštetu mogu da tražim. Nadam se da ce te mi pomoci ,i unapred hvala na odgovoru.

Poštovana, Prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) da bi ostvarili naknadu štete potrebno podneti imovinsko pravni zahtev koji je uređen članovima 252 – 260. Imovinsko pravni zahtev koji je nastao usled izvršenja krivičnog dela raspraviće se na predlog Pročitaj više

Pozdrav. Imam problem tj. jedna muška osoba mi je pretila danas i iznela lične informacije koje zna o meni, moje ime i gde stanujem rekavši da će uskoro da me pronađu njegovi drugari i srede me jer smo imali sitne nesuglasuce na internetu. Mislim da to nije razlog da me kako on kaže srede fizički. Molim vas za savet kako da prijavim to, imam i njegovu poruku i ip adresu.

Poštovani, Ugrožavanje sigurnosti je krivično delo uređeno članom 138. Krivičnog zakonika Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Naime, ko ugrozi sigurnost drugog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, Pročitaj više