Krivični postupak

Molim vas za odgovor. Ako neko protiv određene osobe podigne privatnu tužbu, da li ona bude obaveštena o tome pre poziva na sud? Unapred hvala!

Poštovani/a,   Ne postoji posebno pismeno koje okrivljenog samo obaveštava o tome da je tužba protiv njega podignuta bez da ga poziva da dođe na sud. U članu 505. Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) reguliše postupanje suda po privatnoj tužbi: 1. Pre određivanja Pročitaj više

Postovani, Interesuje me da li osoba koja je prvi put osuđivana za delo iz člana 206. stava 1. Krivičnog zakonika, a počinila je bekstvo iz zavoda poluotvorenog tipa, ima pravo na uslovni otpust? Nije smela da se izjasni za razlog bekstva zbog sopstvene bezbednosti, osoba je bila 15 dana u samici. Inace, odmah nakon dva dana se javio u KPZ bez privođenja.

Poštovani, Krivični zakonik (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u članu 46. stavu 1. navodi kada je moguće dobiti uslovni otpust i šta pri odlučivanju sud uzima u obzir: “Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno Pročitaj više

Bliski rođak me je opljačkao tako što je provalio u kuću i ukrao 3000 evra. Izvršena je kompletna istraga, gde je on priznao krivično delo i sumu koju je odneo. Interesuje me dalji postupak, ako ja ne podignem optužnicu, kakva je šansa da se presudi vezano za povrat novca. On ima samo kuću koja je pod tabulacijom banke za kredit koji je podigao. Može li sud doneti rešenje o prinudnoj naplati, a da se ne podiže privatna tužba. Mogu li bez advokata pokrenuti postupak, pošto je situacija dokazana? Unapred hvala.

Poštovani, Optužnicu podiže javni tužilac kada postoji osnovana sumnja da je krivično delo učinjeno od strane određenog lica, u roku od 15 dana od završetka istrage (član 331. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013). Ukoliko javni tužilac odustane od Pročitaj više

Sin mi je pretprošle godine napadnut od strane drugog lica u školskom dvorištu. Detetu su nanete lakše telesne povrede. Podnela sam prijavu, pozvani smo da damo izjave i od tog dana nismo znali šta je sa našim slučajem. Danas smo dobili rešenje o pravnosnažnosti i istim smo upućeni na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva. Interesuje me koja su naša prava i šta znači kad vas upućuju na parnicu oko imovinskopravnog zahteva. Koliko vremenski ta parnica može da traje?

Poštovana, Krivičnim zakonom je predviđeno da se za krivično delo lake telesne povrede gonjenje preduzima po privatnoj tužbi član 122. stav 4. Krivičnog zakonika (,,Sl. glasnik RS'', br.85/2005, 88/2005 - ispr.,107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Upućivanje na parnicu znači da svoja prava možete ostvariti tako Pročitaj više

Dragi pravnici, imam jedno kratko pitanje za vas. Dobio sam novčanu kaznu u iznosu od 120.000 RSD i sudske troškove u iznosu od 26.000 RSD koje treba da platim u roku od 15 dana. Mene samo zanima kako treba da izgleda molba za plaćanje u ratama zato što sam student i nemam toliko novca od jednom. Takođe me zanima i kome upućujem molbu i gde je dostavljam. U pitanju je presuda Višeg suda u Beogradu. Unapred hvala.

Poštovani, U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri meseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati novčanu kaznu u ratama, s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine (član 51. stav 1. Krivičnog zakonika ''Sl. glasnik RS'', br. Pročitaj više

Moj suprug se trenutno nalazi u pritvoru zbog teške krađe (vrednost preko XXX rsd). To mu je prvo krivično delo, ima 42 godine i maloletnu decu. Koliko bi mogao da dobije kaznu zatvora i da li je bolje sačekati suđenje ili napraviti sporazum sa tužiocem?

Poštovana, Za učinjeno krivično delo teške krađe iz člana 204. st. 1 a u vezi sa st. 4 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), može mu se izreći kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina. Vaš navod da je to prvo krivično delo Vašeg muža i da Pročitaj više

Poštovani, optužen sam za krivično delo iz čl. 204/1 Krivičnog zakonika. Da li imam pravo uvida u dokaze tužioca i da li mi za to treba advokat ili mogu sam da tražim?

Poštovani, Pitanje koje ste postavili reguliše član 68. ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU (“Sl.Glasnik” br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013) gde su nabrojana prava okrivljenog. U stavu broj 8. pise da okrivljeni ima “pravo da razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz”, što znači da Vam advokat nije neophodan Pročitaj više

Da li je moguće u krivičnom postupku koristiti snimljeno audio priznanje? Okrivljeni je obavešten da je snimljen kada sam isključila snimanje. Nije ga bilo briga. U pitanju je prevara i zloupotreba poverenja sa materijalnom koristi. Hvala.

Poštovana, U smisli člana 143. Krivičnog zakonika (“Sl.Glasnik RS”, br.85/2005, 88/2005- ispr., 107/2005- ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) radnja koju ste preduzeli mogla bi se podvesti pod radnju krivičnog dela neovlašćenog prisluškivanja i snimanja. Radnja ovog krivičnog dela se izvršava kada neko lice neovlašćeno Pročitaj više