Krivično Pravo

Poštovani, radnik u menjačnici je u 06.2008. neovlašćeno izneo novac iz kase ispod 450.000 dinara. Istog dana je data nepotpisana izjava u stanici milicije. Od tada nisu preduzete nikakve radnje. Kada nastupa zastarelost krivičnog gonjenja?

Poštovani, U pitanju je krivično delo krađe, čl.203. Krivičniog zakona, za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. U tom slučaju, zastarelost krivičnog gonjenja nastupa kad protekne 3 godine od izvršenja krivičnog dela, tj. u ovom slučaju ona je nastupila.   S poštovanjem, Mladi Pro Bono Pročitaj više

Vozio sam automobil brzinom od 58 km/h u industrijskoj zoni grada. Znak o ograničenju brzine ne postoji, a policija kaže da je ograničenje brzine 50. Šta dalje da radim i recite mi da li sam obavezan da znam ZOBS. Hvala na odgovoru.

Poštovani, Niste obavezni da znate zakon, ali ste dužni da poštujete saobraćajne znake i sve druge propise koji važe u saobraćaju, s druge strane, ni poznavanje zakona ne škodi. Verujem Vam da znaka nije bilo, odnosno da ga niste primetili, međutim, to ne znači da protiv Vas neće biti pokrenut postupak, ukoliko već nije. Članom 43. Pročitaj više

Poštovani, osuđen sam na 6 meseci uslovno na 3 godine za posedovanje narkotika i nošenje oružja bez dozvole. Odležao sam od decembra 2006. do juna 2007. i od tada nisam imao nikakvu optužbu, a ni do tada. To mi je bilo jedino krivično delo. Da li i kako mogu da tražim brisanje? Hvala

Poštovani, Vaše pitanje se odnosi na institut tzv. zakonske rehabilitacije (rehabilitacija na osnovu samog zakona) koji je regulisan Krivičnim zakonikom. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Shodno Pročitaj više

Poštovani, 2003. sam osuđen na 6 meseci uslovno za posedovanje 3 paketića marihuane, a negde godinu dana po isteku uslova od suda sam dobio rešenje o brisanju kazne. Ako bih, daleko bilo, učinio neko krivično delo, da li bi to značilo da nisam ranije osuđivan? Unapred hvala.

Poštovani, Na osnovu čl. 97 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vi ćete se, u skladu sa zakonom, smatrati neosuđivanim licem. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovanje. Zanima me kolika kazna može da bude za krivično delo krađa, i da li je to sitna krađa? Drugar i ja smo pre skoro dve godine bili u jednom marketu, a pre toga smo se baš napili, vidi se i na kamerama da smo pili pivo. Uzeli smo neku mašinicu koju nismo platili. Zanima me u najgorem slučaju koja kazna može da se izrekne? Prošlo je godinu i po od tada, i sad je stigao poziv. Nikad ranije nismo osuđivani. Unapred hvala.

Poštovani, Krađa se u našem krivičnom zakonodavstvu kvalifikuje na više načina: 1.Prema čl. 203 Krivičnog zakonika Srbije, ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Učinilac dela krađe (član 203) Pročitaj više

Poštovani, 2010. godine sam krivično osuđen na kaznu zatvora od 5 meseci, uslovno 2 godine. Budući da je nastupila zakonska rehabilitacija, te da su podaci iz krivične evidencije brisani, da li se ubuduće, u celokupnom pravnom saobraćaju mogu izjašnjavati kao neosuđivan? Unapred zahvalan.

Poštovani, Na osnovu čl. 97 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vi se ubuduće možete izjašnjavati kao neosuđivano lice. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, osuđen sam na kaznu zatvora na godinu dana iz člana 348. stav 4 u vezi st. 2 i st. 1. Koliko je potrebno do apsolutne zastarelosti? Unapred hvala

Poštovani, Prema članu 105 stavu 1. tačka 7 Krivičnog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine (tzv. relativna zastarelost). Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Međutim, svakom radnjom nadležnog Pročitaj više

Poštovani, Osuđen sam 2003. godine na kaznu od 15 meseci zbog krađe vozila. Hteo bih znati jel zastarelo?

Poštovani, Više o zastarelosti krivičnog gonjenja i procesuiranja možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/krivicno-pravo/zastarelost-2/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Protiv mene je podneta krivična prijava za krivično delo: član 317 Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Nakon saslušavanja svedoka i mene pred istražnim sudijom podignut je optužni predlog sa izmenjenim članom k.z. čl.138 st.1 ugrožavanje sigurnosti. Pitanje: da li mogu podneti kontra prijavu protiv te osobe za lažno prijavljivanje ili da čekam da se okonča sudski spor?

Poštovani, Da biste nekog krivično gonili za lažno prijavljivanje, to bi podrazumevalo da Vas je ta osoba prijavila da ste učinili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti iako je znala da Vi to niste učinili ili da Vam je podmetnula tragove, kako bi protiv Vas bio pokrenut krivični postupak. Međutim, protiv Vas je pokrenut Pročitaj više