Krivično Pravo

Osuđena sam na 8 meseci elektronskog nadzora za dela 246 stav1, 246a stav 1 i 247 stav1. Kazna je postala pravnosnažna 5.3.2012. Zanima me koliko treba da prođe da zastari?

Poštovana, Krivičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja  kazne zatvora od 8 meseci iznosi 2 godine od osude. Apsolutna zastarelost izvršenja kazne Pročitaj više

Poštovani, da li je Viši sud u Leskovcu postupio ispravno u slučaju mog deteta? Naime moja maloletna ćerka je silovana od strane punoletnog lica i tom prilikom je zadobila teške telesne povrede. Istražni sudija u Leskovcu mu je odredio pritvor od mesec dana, ali je pritvor ukinut odmah nakon uzete izjave od mog deteta iako je ona i pred sudom sve precizno kao i u krivičnoj prijavi izjavila. Pritvor je ukinut iako nisu bila završena sva potrebna veštačenja, iako se radi o teškom krivičnom delu za koje je, kako sam pročitala na internet, propisana kazna zatvora od 5 do 10 godina, jer je moja ćerka tom prilikom izgubila nevinost, i zadobila teške telesne povrede. Da nije usledila blagovremena lekarska intervencija moglo je da dođe i do smrti mog deteta. Za sve posedujem medicinsku dokumentaciju iz koje je sud to sve mogao i videti. Sudija je okrivljenog pustio na slobodu a da nije ni sačekao veštačenje DNK, veštačenje ginekologa, koje je urađeno tek nakon ukidanja pritvora i bez mišljenja psihologa. Mi smo se kao roditelji obraćali svim sudskim institucijama u Leskovcu i Nišu ali smo svuda naišli na zatvorena vrata. Sumnju da leskovački sud ne radi po zakonu unela mi je i ova situacija: mi smo kao roditelji napisali pritužbu na rad zamenika VJT u Leskovcu i ubrzo dobili odgovor od tužioca da je njegov zamenik postupio po Zakonu, on je nam odgovorio 02.10.2013. godine. Mi smo se, kao roditelji, tog istog dana raspitivali dokle je stigao predmet našeg deteta i rečeno nam je da je predmet u Apelacionom sudu u Nišu pa on nije mogao da pogleda spise i predmete jer oni tehnički nisu bili tu. Od tog nemilog događaja prošlo je već dva meseca a istražni sudija drži predmet kod sebe i ne zatvara istražni postupak. Unapred zahvalna majka.

Poštovana, Na osnovu navoda iz vašeg pitanja nažalost ne možemo zaključiti da li je Viši sud u Leskovcu postupio u skladu sa zakonom, ali, kako je predmet neko vreme bio u Apelacionom sudu u Nišu, pretpostavljamo da je odlučivao kao drugostepeni sud povodom odluke o pritvoru. Ako je predmet nakon odlučivanja u Apelacionom sudu vraćen Pročitaj više

Poštovani, kažnjen sam novčanom kaznom i zaštitnom merom zabranom upravljanja motornim vozilom u trajanju od mesec dana pravosnažnom presudom od 31. 12. 2011. Novčanu kaznu sam platio pa me zanima da li zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom može da zastari i za koji vremenski period? Unapred zahvalan na odgovoru.

Poštovani, Ukoliko sam Vas dobro shvatio Vama je u prekršajnom postupku, zbog saobraćajnog prekršaja, izrečena novčana kazna i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Zakon o prekršajima u članu 77 propisuje da se izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina. Pročitaj više

Molim za savet? Brat mi je u tuči u kafiću udario momku šamar koji je pao, dobio udarac u glavu, i posle deset dana preminuo. Brat je pobegao u inostranstvo. Da li je bilo bolje da se predao odmah, kolika kazna je zaprećena, da li zastareva, i kolika je otežavajuća okolnost što je pobegao. Unapred zahvalan.

Poštovani, Učestvovanje u tuči predstavlja krivično delo iz čl. 123 Krivičnog zakonika Srbije, koje spada u krivična dela protiv života i tela. Prema tom članu, ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda, kazniće se za samo učestvovanje novčanom kaznom ili zatvorom do tri Pročitaj više

Poštovanje, pre petnaestak godina kao osamnaestogodišnjak sam osuđen na 6 meseci zatvora koja se neće realizovati ukoliko u periodu od 2 godine ne učinim novo krivično delo. Od tada sam „čist“, da li to znači da sam po automatizmu rehabilitovan i da se vodim kao neosuđivan? Ako je to tačno, to znači da mogu i da konkurišem za posao u državnoj firmi? Hvala!

Poštovani, Vi ste bili uslovno osuđeni na kaznu zatvora, a u Vašem slučaju nastupila je zakonska rehabilitacija. Prema čl. 98, st. 2 Krivičnog zakonika Srbije, zakonska rehabilitacija nastaje ako lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo. Vi Pročitaj više

Interesuje me kada nastupa zastarelost izvršenja kazne za presudu u trajanju od 3 godine zatvora?

Poštovani, Krivičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja  kazne zatvora od 3 godine iznosi 3 godine od osude. Apsolutna zastarelost izvršenja kazne Pročitaj više

Osuđen sam na 6 godina zatvora 2002. godine. Predsednik Republike mi je dao pomilovanje za 1 godinu. Nova kazna je 5 godina. Kada nastupa zastarelost?

Poštovani, Krivičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja Vaše kazne iznosi deset godina od osude. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad Pročitaj više

Poštovani, Imam pitanje u vezi teške krađe. Oni su imali dokaze i vratili osobama stvari ispravne 100%. Kakva mene može sada čekati kazna ili nešto drugo na sudu ako mogu znati?

Poštovani/a, Član 204. Krivičnog zakonika Republike Srbije, koji govori o teškoj krađi navodi: „(1) Učinilac dela krađe (član 203) kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostora ili savlađivanjem Pročitaj više