Krivično Pravo

Molim Vas da mi odgovorite sta mi je činiti. Evo o čemu se radi. Posto u komšiluku imam histeričnu zensku osobu koja me u više navrata prijavljuje policiji za remećenje javnog reda i mira, za nasilničko ponašanje u porodici i slično. Policija redovno dolazi i sačinjava zapisnik u kome konstantuje da elemenata za krivičnu prijavu nema jer se to što ona navodi nije ni desilo i čude se dotičnoj ali ipak to meni smeta jer mi vređa ugled i čast kod ostalih komšija koji i sami to osuđuju.Ta osoba pokušava na svakojake načine da udje u konflikt sa mnom jer mojoj deci od X i X godina brani da se igraju na ulici, naziva ih pogrdnim imenima i sve to da bi izazvala moju reakciju. Pošto ja i moja porodica živimo u jednoj harmoniji a njoj to očigledno smeta jer je rasturila i sopstveni brak i ostala sa svekrom da živi a njenog muža, odnosno sina dotičnog gospodina su proterali iz kuće. Recite mi da li deca mogu da se igraju na ulici loptom i drugim igrama, kako mogu da ih zaštitim, i sta ja da uradim da bih se zaštitio od neprijatnosti (dolazak policije svake druge nedelje) i eventualnih konflikta. Unapred Hvala.

Poštovani,Krivični zakonik RS propisao je u članu 334. Krivično delo lažnog prijavljivanja.(1) Ko prijavi određeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2) Ko podmetanjem tragova krivičnog dela ili na drugi Pročitaj više

Poštovani, osudjen sam na 2 godine zatvora zbog razbojništva. Kaznu sam odležao od 2006. do 2008. godine. Pre i posle kazne nisam imao sukob sa zakonom. Interesuje me kako i na koji način kazna može da se izbriše iz dosijea jer mi traže potvrdu iz MUP-a zbog radnog odnosa? Unapred hvala!

Poštovani,Prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a na osnovu odredaba o rehabilitaciji (član 97. I 98.), postoje zakonska i sudska rehabilitacija. Na Vaš slučaj će se primeniti odredba o zakonskoj rehabilitaciji ukoliko pre osude na koju Pročitaj više

Pobili smo se drugar i ja sa jednim dečkom. Naneli smo mu teške fizicke povrede. Tri puta sam ga zamolio da se okrene i ode, jer je pre toga fizički zlostavljao moju sestru, dok su bili u vezi, i ja sam tek to veče to saznao. On je njoj bivši dečko i hteo je da krene za njom, kada je ona otišla kući. Proganjao je i stalno je pratio. Da li postoji neko stanje neuracunljivosti, zato što sam bio besan, ili pak da je on provorcirao tuču time sto se svađao sa nama, a lepo sam ga zamolio da ide kući. Plus je bio pijan.

Poštovani,Krivično delo teške telesne povrede regulisano je članom 121. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Krivični zakonik poznaje tešku telesnu povredu na mah, odnosno ako je sam povređeni isprovocirao telesno povređivanje tako što je Pročitaj više

Danas sam u afektu jednoj ženi udarila šamar, ja sam kriva. Prijavila me policiji ali mi je rečeno da će i privatno da me tuži. Kolika je kazna za udaren šamar? Hvala

Poštovana,Šamar bi eventualno mogao da se tretira kao laka telesna povreda u smilu člana 122. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Ukoliko je učinilac bio izazvan grubim ili nepristojnim ponašanjem oštećenog sud može izreći sudsku opomenu. Pročitaj više

Godine 2007. sam osuđen uslovno na 2 godine zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi – ulaska na teren. Godine 2009. je istekla uslovna kazna (naravno nisam je prekršio). Da li će mi praviti problem pri vađenju potvrde iz MUP-a o neosuđivanosti, ili postoji mogucnost rehabilitacije, obzirom da je kazna uslovna. Hvala!

Poštovani,Prema članu 98. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), rehabilitacija, odnosno prestanak pravnih posledica osude i brisanje iz krivične evidencije, nastupa po sili zakona ukoliko lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme Pročitaj više

Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne Pročitaj više

Razvedena sam već četiri godine. Muž mi ne daje alimentaciju, a sa njim imam troje dece. On je trenutno nezaposlen. Da li postoji mogućnost da naplatim alimentaciju i kako? Unapred zahvalna

Poštovana,Ukoliko je prilikom razvoda braka bila utvrđena obaveza plaćanja aimentacije, prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) neplaćanje izdržavanja predstavlja krivično delo.Članom 195 je predviđeno:(1) Ko ne daje izdržavanje za lice Pročitaj više

U julu 20XX. godine na Exitu pao sam sa 1 ekserom i 0,6g spida. Još uvek mi ništa ne stiže i zanima me kakva kazna može biti za to? Drug je isto to veče pao sa 0,2g spida i njemu je stiglo da plati XX.000. Plašim se jer za mene i dalje ništa ne stiže, pa me interesuje kakva kazna može biti?

Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)Neovlašćeno držanje opojnih drogaČlan 246a(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom Pročitaj više

Dobio sam poziv povodom člana 332 stav 1 i tačka 72 iz ZOBS-a, možete li mi reći šta to tačno znači?

Poštovani,Član 332 stav 1 tačka 72 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) Zakona kaže da će se kazniti kaznom od 6000 do 20000 dinara lice koje postupi suprotno odredbama iz člana 178 stav 1, odnosno vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole naviše 6 meseci i vozač kome nakon isteka Pročitaj više

Poštovani, 2012. godine sam napravio krivično delo član 344 stav 2. Tada sam bio maloletan, imao sam suđenje i dobio sam sudsku opomenu. Pre početka sudjenja u policiji mi je otvoren dosije. Zanima me da li se taj dosije briše i zanima me da li mogu da izvadim potvrdu da nisam osuđivan.

Poštovani,Ako u periodu od jedne godine posle od dana pravosnažnosti sudske opomene niste učinili drugo krivično delo, nastupa zakonska rehabilitacija, kojom se smatra da ste neosuđivani i kojom prestaju sve pravne posledice presude- član 97 i član 98 Krivičnog zakonika.Građanima se na njihov zahtev mogu davati podaci o osuđivanosti i Pročitaj više