Krivično Pravo

Moj brat je uhvaćen od strane policije sa 3 kesice od po 5g marihuane. Posle toga je izvršen pretres stana, bez naloga tužioca. U stanu je pronađeno 600g marihuane. Droga je bila namenjena za sopstvene potrebe, i nije utvrđeno puštanje u promet pomenute droge. Napominjem da moj brat do sada nije krivično gonjen ni kažnjavan. Moje pitanje je: šta se može učiniti da moj brat bude blaže kažnjen, te koje su njegove mogućnosti u ovim okolnostima?

Poštovani, ukoliko je pretres stana izvršen bez naloga suda onda svi dokazi prikupljeni tom prilikom nemaju nikakvu snagu i ne mogu da se upotrebe na sudu. Ukoliko su imali nalog suda onda će dokazi moći da se upotrebe. Ovde postoji mogućnost da se Vaš brat tereti za krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih Pročitaj više

Poštovani, pre par dana mi je stigla plava koverta na moje ime sa sledećim obrazloženjem Poziv za okrivljenog (Ime i Prezime) iz (mesta), pozivate se kao okrivljeni da lično dođete u Prekršajni sud u (grad), odeljenje suda u (grad), sudnica broj (broj), radi saslušanja zakazanog za dan xxx u xxx časova zbog prekršaja iz čl. 332. st. 1.tač. 11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ja nemam pojma o čemu se radi, niti sam bio zaustavljen niti išta slično. Molim Vas da mi pojasnite za koji se prekršaj teretim.

Poštovani, Vama se stavlja na teret da ste prekršili prvenstvo prolaza iz čl. 47 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Navedeni član glasi: na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane. Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti Pročitaj više

Molim Vas da mi ukažete da li mi treba branilac za poziv koji sam dobio ove nedelje za ZKP član 288 stav 1 “u svojstvu građanina” za policijsku stanicu Novi Beograd radi prikupljanja obaveštenja u vezi zahteva trećeg osnovnog javnog tužilaštva br. KT-xxxx. Ne znam o čemu se radi, pa sam se zabrinuo da li da vodim i advokata u policijsku stanicu? Da li je ovo poziv da ja svedočim protiv nekog, za nekog ili je ovo nešto protiv mene? Pozdrav i zahvalan

Poštovani, Prema članu 288 Zakonika o krivičnom postupku(''Sl. glasnik RS'', br.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) policija može pozivati građane radi prikupljanja obaveštenja. U pozivu se mora naznačiti razlog pozivanja i svojstvo u kome se građanin poziva. Prikupljanje obaveštenja od građana se tradicionalno Pročitaj više

Osuđen sam na zatvorsku kaznu od šest meseci zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Rešenje čekam da mi stigne na kućnu adresu pa me interesuje da li postoji mogućnost i ako postoji kako da kaznu od šest meseci odslužim u kućnom zatvoru?

Poštovani, Kazna zatvora predstavlјa ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o počiniocu krivičnog dela. Naše zakonodavstvo elektronski nadzor u mestu stanovanja ne smatra vrstom kazne, već načinom alternativnog odsluženja izrečene zatvorske kazne Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Pročitaj više

Koliko godina mora da bude stara devojka da bi sa njom smeo da ima odnose punoletan mladić i da li je neophodno odobrenje njenih roditelja?

Poštovani, Seksualna zloupotreba maloletnih lica podrazumeva uključivanje ovih lica u seksualni odnos koji ona ne shvataju u potpunosti, sa kojim nisu saglasna ili za koji nisu razvojno dorasla i nisu u stanju da se sa njim saglase. U skladu sa važećim zakonodavstvom svaki seksualni odnos sa licem koje nije navršilo četrnaest godina, čak i Pročitaj više