Krivično Pravo

Htela bih da mi date savet u vezi podnošenja tužbe za uvrede i klevete o meni. Zadnjh mesec dana moja buduća svekrva iznosi sve same laži o meni nazivajuci me svakakvim pogrdnim imenima i lažima o mom životu. Za ovih mesec dana mi je narušeno zdravlje da moram da stavljam tabletu pod jezik jer mi pritisak skače na 220 sa 120. Ako bi uzela od lekara izvestaj o mom zdravstvenom stanju da li bi mogla da podnesem prijavu protiv nje i kakve su sankcije. Unapred zahvalna.

Poštovana, Krivično delo klevete je dekriminalizovano, te se u slučaju povrede časti i ugleda oštećeni može zaštiti podnošenjem  tužbe zbog uvrede. Prema članu 170. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014):” Ko uvredi drugog, kazniće se Pročitaj više

Pitanje: Osuđen sam za krivično delo krađa struje, na X meseci uslovno X dana, u januaru 2008. sada sam dobio da platim troškove sudskog postupka i paušala, molim vas, za koliko nastupa zastara ? Da li moram da platim? Nisam zaposlen, na birou sam vec 14god. ove god. stičem pravo na penziju. Hvala.

Poštovani, Sudske troškove je regulisao Zakon o sudskim taksama("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 -dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 -dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014). Tako, u članu 8. pomenutog zakona se navodi: Naplata takse zastareva u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je Pročitaj više

Koliko je potrebno da zastari kazna od 3 god i 2 meseca koja je pravosnažna od septembra 20XX, potvrđena od apelacionog suda. Poziv za izvršavanje kazne zatvora stoji od polovine decembra 20XX? Hvala unapred.

Poštovana, Krivični zakonik u članu 105. predviđa da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravosnažna, a prekida se svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi Pročitaj više

Ja sam osuđen 2013. godine na dve kazne, jedna u trajanju od jedne godine i jednog meseca, a druga u trajanju od jedne godine. Da li imam pravo na amnestiju? Pošto mi je pravnosnažna presuda bila 2013. godine pa su mi 2014. preinačili u jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 godine, da li imam pravo na amnestiju? Unapred zahvalan!

Poštovani, Zakon o amnestiji ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012) predviđa da pravo na amnestiju imaju lica koja su pravnosnažno osuđena i koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji ili još nisu stupila na izdržavanje kazne zatvora ili čiji premeštaj je radi izdržavanja te kazne Pročitaj više

Razvedena sam vec 3 godine,zakon je odredio da bivsi suprug placa 10.000 dinara mesecno za oba deteta koja su maloletna (12 i 9 gidina) Na moj racun nikada nije legla uplata do sada,s tim sto mi je on davao povremeno kada je imao po 3-4 hiljade dinara. Sta da uradim po tom pitanju i kako da ga nateram da placa svojo deci to sto je u obavezi,i plus ono sto duguje svojoj deci,jer je dugovanje veliko?

Poštovana,   Na osnovu člana 195. Krivičnog zakonika (“Sl. Glasnik RS”, br. 85/2005,88/2005 – ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013 i 108/2014) nedavanja izdržavanja se kvalifikuje kao krivično delo.    Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena Pročitaj više

U poštanskom sandučetu sam našla „poziv za okrivljenog“ od Prekršajnog suda u Beogradu (Topličin venac 11), a da mi nije jasno o čemu se radi jer se ne navodi o kakvom prekršaju se radi,o čemu ćeme ispitivati, a u prilogu nije data kopija zahteva za pokretanje postupka. Šta ja u ovoj situaciji treba da uradim i kome da se obratim za pomoć.

Poštovana,   Prema članu 187 Zakona o prekršajima ( “Sl. Glasnik RS, 65/2013) se navodi sledeće:   Pozivanje se vrši dostavljanjem zatvorenog pisanog poziva koji sadrži: naziv suda, lično ime okrivljenog, pravnu kvalifikaciju prekršaja koji mu se stavlja na teret, mesto gde okrivljeni ima doći, dan i čas kad se okrivljeni Pročitaj više

Kako da proverim koliko imam bodova za prekrsaje u saobracaju? Unapred hvala

Poštovani, Prema članu 198. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- odluka US i 55/2014) Na pisani zahtev vozaču će se, u roku od najviše sedam dana, dati obaveštenje o stanju broja kaznenih poena koje taj vozač ima u trenutku podnošenja zahteva.  Kaznene poene Pročitaj više

Imam novčanu kaznu da platim koja iznosi XXXX dinara, navodilo se nasilničko ponašanje, naravno nisam kriv ali kao da jesam kad sud donese odluku da sam kriv, pa me zanima je l’ to realno i kako ja to da izbegnem, pomozite mi. Da li zastareva, nije normalno i nije lako doživeti da Vas osude, a ja sam napadnut. Unapred zahvalan

Poštovani, Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009,121/2012, 104/2013 i 108/2014) Član 51: (1) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri meseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati Pročitaj više