Krivično Pravo

Osuđen sam po prvi put u životu za tešku krađu na dve godine pa me zanima koliko vremena treba da zastari to i da li je moguće da uopšte zastareva izvršenje kazne za to delo. Unapred hvala.

Poštovani, Članom 105. stavom 1. tačkom 6. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine. S poštovanjem, Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, interesuje me nešto u vezi sa rehabilitacijom i brisanjem krivičnog dela, radi zaposlenja. 2009. godine sam osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 meseca zbog nasilničkog ponašanja. Od tada, narednih 5 godina nisam izvršio nijedno krivično delo. Hvala unapred!

Poštovani, Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, dobio sam sudski poziv kao okrivljeni za prekršaj iz člana 333. stav 1. tačka 9. u vezi sa stavom 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Isti sam gledao i tražio da otkrijem o čemu se radi, ali ništa nisam razumeo. Molim recite mi o čemu se radi da bih se pripremio za sud. Hvala.

Poštovani, Okrivljeni ste za izvršeni prekršaj zbog nepoštovanja pravila saobraćaja iz člana 32. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 i 55/2014). Zakonom je, naime, propisano da vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne Pročitaj više

Za grupni pokusaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda, pri čemu je oštećeni bio u komi, počinioci se terete na sudu. Koja je najmanja zatvorska kazna i koliko oštećeni može dobiti odštete od suda? Koliko se novca od počinioca može tražiti u slučaju sudskog poravnanja i kako će se izvršiti podela novca s obzirom da ih je učestvovalo desetoro?

Poštovani, Članom 30. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se za pokušaj kažnjava istom kaznom kao i za dovršeno krivično delo, ili ublaženom kaznom. Budući da iz Vašeg pitanja ne možemo sa sigurnošću zaključiti da li je reč Pročitaj više

Poštovani, zanima me kako i na koji način da podnesem krivičnu prijavu protiv osobe koja me je prvenstveno uvredila, ali u većem delu povredila moju slobodu kretanja, koja je naravno kasnije i veoma potpomogla da se moje materijalno stanje, a i poslovni status poremeti, i znatno umanji. Tačnije osoba ima neku malo veću reputaciju na društvenim mrežama, i samim tim ima i veoma dosta prijatelja. Sve te uvrede, laži i neistine koje nisu nimalo zanemarljive, iznete su u javnost na osnovu čega ću ja izgubiti i posao, a i članovi moje celokupne porodice nisu izostavljeni, jer se to odrazilo i na sina koji ide u školu, i maloletan je. Ima dosta problema sa drugim đacima koji mu prave dosta problema. Muž je čak i u više navrata izgubio velike poslove, jer je inače privatnk, a od toga živimo. Njegovi su poslovi od velike materijalne dobiti, i moraju klijenti imati poverenja u njega, jer se novac uplaćuje unapred. Sve u svemu, ništa nije tako bezazleno i ako je preko društvenih mreža. Ima tu stvarno dosta toga ,jer to traje već 3 meseca, i ja moram da požurim. Hvala vam unapred i molim vas da mi odgovorite u što kraćem roku. HVALA…. S poštovanjem…

Poštovana, Krivično delo uvrede uređeno je 170. članom Krivčnog zakonika Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Osnovni oblik uređen je stavom 1. i kaže da će se kazniti lice koje uvredi drugoga. Stavom 2. regulisan je teži oblik koji Pročitaj više

Dobar dan imam krivično delo član 204. stav 3 pa bih hteo da znam koliko vremena mora da prođe da bi zastarilo?

Poštovani, Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) za krivično delo teške krađe propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina. Prema članu 103. da bi gonjenje za krivično delo za koje se može izreći kazna preko Pročitaj više

Kao maloletan sam prodavao marihuanu a sada ne. pre nekoliko dana su došli inspektori kod mene kući sa nalogom za kućni pretres i optužili me za neovlašćenu proizvodnju i puštanje u promet opojnih droga. Nisu našli ništa, pa mene zanima da li mogu da dobijem zatvorsku kaznu ako me sada uhvate sa dzointom ili malom količinom marihuane?

Poštovani, Krivičnim zakonikom RS, članom 246a predviđeno je da ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne. Dakle, kao što vidite, kazna zatvora je jedna od mogućih Pročitaj više

Poštovani, brat mi je uhapšen sa 0.17 grama heroina kod sebe, priznao je da je za ličnu upotrebu , ali s obzirom da je pre bio osuđivan za prodaju narkotika i odležao je tu kaznu, sada ga drže u pritviru zbog sumnje da je ponovio delo, mada ne postoji ni jedan dokaz za to, ali javni tužilac sumnja zbog njegove prošlosti. Zanima me kakve su njegove šanse kada se na suđenju bude dokazalo da nije ponovljeno delo, već lična upotreba. Unapred hvala.

Poštovana, sud ovo delo može da tretira kao krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz čl. 246. st. 1 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koji propisuje da će se lice koje neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, zamolila bih vas da mi odgovorite na pitanje. Brat mi je bio osuđen na 6 meseci zatvora, u pitanju je krivica. On je to odležao pa me zanima da li postoji neka mogućnost brisanja tog dela iz dosijea i nakon kojeg vremena se stiče uslov za to, jer mu je sada problem oko zaposlenja? On je čuo da može nešto da se uplati u humanitarne svrhe da bi se to obrisalo pa ne znamo da li je istina. Hvala unapred.

Poštovana, prema čl. 98 st. 1. i st. 2. tačka 3. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se rehabilitacija odnosi nisu bila osuđivana ili koja se po zakonu smatraju neosuđivanim. Da bi Pročitaj više