Krivično Pravo

Kod nas u Kruševcu svaki advokat priča drugačije, tako da ja za godinu dana nisam uspela da saznam tačnu informaciju, a to mi mnogo znači. Moj muž je osuđen na godinu i osam meseci za delo teška krađa. On nije otišao na izvršenje kazne, a trebalo je da ode još pre godinu dana. Naravno, podignuta je poternica, a on je u bekstvu. Zanima me kolika je apsolutna zastarelost za njegovu kaznu i od kada se računa? Hvala puno unapred.

Poštovana, Krivičnim zakonikom ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) je regulisano u članu 105 da se izrečena kazna ne može izvršiti kada protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, Protiv mene se vodi postupak za nanošenje teških telesnih povreda član 121 stav 1. U optužnom predlogu je navedeno i da je do fizičkog sukoba došlo usled teškog vređanja od strane oštećenog. Događaj se desio XX.XX.XXXX. a prvo ročište je zakazano za XX.XX.XXXX. Možete li mi pojasniti molim Vas kad u mom slučaju nastupa zastarelost.

Poštovani, U skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije koje se tiču zastarelosti, krivično delo iz člna 121KZ zastareva u roku od 5 godina od dana od kada je krivično delo učinjeno. Međutim, zastarelost se prekida i počinje da teče ispočetka u slučaju činjenja novog krivičnog dela koje je iste težine, odnosno svakom Pročitaj više

Momak mi je u zatvoru više od 60 dana, pretpostavljam zbog saobraćajnog prekršaja, mene sad zanima pošto je i ranije bio osuđivan i proveo u zatvoru mesec dana (to je bilo pre 2 godine), da li to ima uticaja na ovu kaznu? Pošto koliko sam upućena, kazna za prekršaje ne može biti duža od 60 dana, a on je već 65. dan u zatvoru.

Poštovana, U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 65/2013) jeste određeno da kazna zatvora ne može trajati kraće od jednog ni duže od 60 dana, međutim moguće je da je Vaš momak napravio više prekršaja, tzv. sticaj prekršaja ili prekršaj u produženom trajanju (čl. 45 i 46), što znači da mu se može Pročitaj više

Zbog krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ, osuđen sam na 4 godine i 6 meseci. Interesuje me koliko je potrebno vremena do apsolutne zastarelosti. Hvala

Poštovani, u skladu sa članom 105. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakonika, u Vašem slučaju apsolutna zastarelost nastupa protekom 10 godina od osude. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Moj brat je uhvaćen od strane policije sa 3 kesice od po 5g marihuane. Posle toga je izvršen pretres stana, bez naloga tužioca. U stanu je pronađeno 600g marihuane. Droga je bila namenjena za sopstvene potrebe, i nije utvrđeno puštanje u promet pomenute droge. Napominjem da moj brat do sada nije krivično gonjen ni kažnjavan. Moje pitanje je: šta se može učiniti da moj brat bude blaže kažnjen, te koje su njegove mogućnosti u ovim okolnostima?

Poštovani, ukoliko je pretres stana izvršen bez naloga suda onda svi dokazi prikupljeni tom prilikom nemaju nikakvu snagu i ne mogu da se upotrebe na sudu. Ukoliko su imali nalog suda onda će dokazi moći da se upotrebe. Ovde postoji mogućnost da se Vaš brat tereti za krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih Pročitaj više