Krivično Pravo

Poštovani, Ja jesam materijalno ugožena, živim u jednoj sobi sa decom koja imaju 17 i 9 godina obojica su muškarci i nemam dovoljno sredstava da ih izdržavam a kamoli da opet gradim i kupujem sve iz početka, bivši suprug neće da mi da ni garderobu a to je lična higijena a kamoli da mi da stvari koje deci trebaju da bi živela normalno. Ne znam kome da se obratim više za pomoć, a da dobijem konkretan odgovor kako da rešim problem.

Poštovana, Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) otuđenje tuđe stvari je krivično delo. Član 221. propisuje da ko  bez namere pribavljanja imovinske koristi protivpravno oduzme tuđu pokretnu stvar, kazniće se novčanom Pročitaj više

Interesuje me koje su sankcije predviđene za prekršaj iz člana 332 stav 2 tačka 5, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – novi?

Poštovani, Za prekršaj iz navedenog člana Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) predviđena je novčana kazna od 6. 000 do 20. 000 dinara. U stavu 2 je propisano da ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost Pročitaj više

Poštovani, napravila sam isti saobraćajni prekršaj u period od godinu dana, tj. vožnje u naseljenom mestu, prvi put XX, a sada XX. Prvi put sam dobila mesec dana zabrane vožnje, 6000din i 4 boda. Pored ova 4 imam još 2 boda za jednosmernu ulicu. Da li se po novom zakonu ide u zatvor ako se napravi isti prekršaj za manje od godinu dana?

Poštovana, Zakon o prekršajima kao ni Zakon o bezbednosti saobraćajana putevima ne sadrže odredbu o tome. Ne postoji nijedno pravilo kojim bi se sudijama naredilo da u slučaju ponovoljenog prekršaja moraju obavezno da izreknu kaznu zatvora, već su sudije slobodne da u skladu sa slobodnim sudijskim uverenjem same odrede adekvatnu Pročitaj više

Poštovani, napravio sam saobraćajni prekršaj XX.XX.20XX, bio sam na suđenju XX.XX.20XX. Kazna mi još nije uručena jer trenutno ne živim na prijavljenoj adresi. Koliko treba da zastari? Hvala

Poštovani, Dostavljanje odluke suda vrši se na adresu na kojoj je lice prijavljeno ili koju je saopštilo nadležnom organu. Međutim, ako dostava ne uspe, jer se na adresi gde dostavljanje treba izvršiti niko ne zatekne, ostaviće se u poštanskom sandučetu ili pribaviti na vrata obaveštenja da lice kome je pismeno upućeno treba da ga Pročitaj više

Zanima me koji je minimalan rok da me pozovu na glavno ročište odnosno koliko pre moram dobiti poziv? Unapred hvala

Poštovani, Kako niste naveli o kakvoj vrsti ročišta je reč, navešćemo Vam dve mogućnosti: - Ukoliko se radi o glavnom ročištu u krivičnom postupku, prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), Čl. 355. st. 4, poziv optuženom mora se dostaviti tako da između Pročitaj više

Imam prijatelja koji je napravio krivično delo prvi put jer je popio i napravio glupost. Ništa nije ukrao i vratio je ženi tašnu i izvinio se, ali u međuvremenu je došla milicija. Koliko može da ga kazne i jel ima novčana ili uslovna kazna? Unapred zahvalan

Poštovani,Čl. 203 Krivičnog zakonika("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) kaže da ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Pročitaj više

Poštovani, imam sudjenje za tešku kradju u pokušaju. Javni tužilac je predložio uslovnu osudu 1 godinu na 3 godine proveravanja. Da li će sudija tako postupiti ili može mi izreći kaznu zatvora?

Poštovani,Čl. 8 Zakona o parničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) kaže da sud odlučuje po svom uverenju, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza zasebno, svih dokaza kao celine i na osnovu rezultata celokupnog postupka, koje će činjenice da uzme kao dokazane. Odnosno, Pročitaj više

Poštovani, U junu 2012. godine sam napravio saobraćajni prekršaj. Aprila 2013. godine bio sam na suočenju sa policajcem, a u oktobru te godine mi je izrečena novčana kazna. U februaru 2015. mi stiže zabrana upravljanja motornim vozilom. Da li je slučaj zastareo pošto je prošlo dve godine od učinjenog prekršaja i da li je ova zabrana za upravnjanje vozilom važeća u tom slučaju? Hvala.

Poštovani, Na osnovu Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), a u skladu sa članom 85. izrečena kazna i zaštitna mera se ne mogu izvršiti ukoliko je od dana pravnosnažnosti presude protekla jedna godina. Kao kazne se mogu izreći kazna zatvora, kazna rada u javnom interesu i novčana kazna, a jedna od zaštitnih mera svakako Pročitaj više

2011 god je dignuta optužnica za delo krađe, čl. 203,vrednost robe je procenjena na X din. Prošle godine sam dobio poziv za suđenje. Suđenje nije održano. Koliko godina je potrebno da slučaj zastari?

Poštovani, Za kričivno delo krađe iz člana 203. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Na osnovu člana 103. Krivičnog zakona, za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora Pročitaj više

Dobio sam prekršajnu kaznu zbog vožnje pod uticajem alkohola, 0, 52 promila, u zapisniku stoji član 332 stav 1 tačka 77. Zanima me da li ću imati zabranu upravljanja motornim vozilima.

Poštovani, Član 332, stav 1, tačka 77, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na osnovu koga ste kažnjeni, predviđa novčanu kaznu od 6.000 do 20.000 dinara. U slučaju da je lice koje je upravljalo vozilom po uticajem alkohola izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, Pročitaj više