Krivično Pravo

Naduvao sam 0,66 i dobio poziv od sudije za prekršaje. Zanima me da li ću dobiti zabranu upravljanja. To mi je prvi prekrsaj i prvi put idem na sud.

Poštovani, Bez obzira na to što Vam je ovo prvi prekršaj, ako sud nađe da ste krivi, dobićete zabranu upravljanja vozilom u dotičnoj kategoriji u trajanju od najmanje tri meseca. Ukoliko se utvrdi sadržaj alkohola u krvi u rasponu od 0,5 mg/ml do 1,20 mg/ml (što je kod Vas i slučaj), radi o se o tzv. srednjoj alkoholisanosti, na osnovu Pročitaj više

Koliki vremenski period je potreban da prođe da bi 2 godine 11 meseci i 24 dana zatvorske kazne zastarelo (KZ član 246, stav 1)? Od kog momenta počinje zastarelost, od trenutka izvršenja krivičnog dela ili od trenutka konačne presude i potvrde kazne. Unapred zahvalan

Poštovani, Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora od jedne do tri godine. Član 105. Krivični zakonik(„Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) Član 107. KZ kaže: (1) Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda Pročitaj više

Dobio sam zahtev za pokretanje prekršajno postupka ybog postojanja osnovne sumnje da je učinjen prekršaj iz člana 331 stav 1 tačka 10, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – Novi. Pravdeno prestizanje vozila preko pune linije. Pošto do sada nisam imao posla sa sudovima i prekršajima možete mi reći šta da očekujem u vezi ovog prekršaja. Puno hvala

Poštovani, Član 331. st. 1. tč. 10. upućuje na član 55. st. 3 tč. 15. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014). Čl. 55. st. 3. tč 15. glasi: . Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje na način da prelazi vozilom preko neisprekidane Pročitaj više

Osudjen sam 201X. godine na kaznu zatvora u trajanju od 13 meseci donosenjem amnestije kazna je smanjena na 9 meseci za delo pokusaj ubistva u prekoracenje samoodbrane kada zastareva ovaj slucaj? Hvala

Poštovani, odgovor na Vaše pitanje nalazi se u članu 105. Stav 6. kao i u članu 107. Stav 2. Krivičnog Zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013, dalje: KZ). Dakle, prema čl. 105. st. 6. i 7. KZ izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne tri godine od osude na Pročitaj više

Pozdrav Imam krivicnu prijavu za pokusaj prevare. E sad iz suda sam primio poziv da se javim na saslušanje. Na pozivu piše ,, Okrivljeni za prevaru u pokušaju čl.208. st.1 u vezi čl 30 krivičnog zakonika. Mene interesuje šta taj član 30 konkretno znači , našao sam ga u zakoniku ali mi nije jasno njegovo znacenje. Unapred zahvalan

Poštovani, Član 30 Krivičnog zakonika glasi: “(1) Ko sa umišljajem započne izvršenje krivičnog dela, ali ga ne dovrši, kazniće se za pokušaj krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog krivičnog dela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj. Pročitaj više

Već dve godine provodim po sudovima zbog alimentacije za dete koju otac ne plaća. Trenutni dug je oko XXXXXX dinara, on se ne odaziva na pozive suda ili jednostavno mu poziv nije ni uručen. Svoju imovinu je prepisao na druge, kafić na ženu, auto na sestru… Ne znam šta mogu da uradim, imam advokata ali sve je uzalud jer se on ne pojavljuje, čak ga je policija tražila ali ništa od toga. Plašim se da nećemo ni moći da naplatimo taj dug. Molim vas recite mi da li postoji neki način da se to naplati?

Poštovana, Analizirali smo Vaše pitanje i molimo da primetite kao što sledi: 1) Otac deteta ne može izbegavanjem sudskih poziva da večno odugovlači utvrđivanje obaveze izdržavanja deteta ili naplatu tako nastalog duga. Ovo je onemogućeno kroz niz pravila parničnog postupka. Pre svega, izbegavanjem poziva ne može da se spreči njegovo Pročitaj više