Krivično Pravo

Danas sam u afektu jednoj ženi udarila šamar, ja sam kriva. Prijavila me policiji ali mi je rečeno da će i privatno da me tuži. Kolika je kazna za udaren šamar? Hvala

Poštovana,Šamar bi eventualno mogao da se tretira kao laka telesna povreda u smilu člana 122. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Ukoliko je učinilac bio izazvan grubim ili nepristojnim ponašanjem oštećenog sud može izreći sudsku opomenu. Pročitaj više

Godine 2007. sam osuđen uslovno na 2 godine zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi – ulaska na teren. Godine 2009. je istekla uslovna kazna (naravno nisam je prekršio). Da li će mi praviti problem pri vađenju potvrde iz MUP-a o neosuđivanosti, ili postoji mogucnost rehabilitacije, obzirom da je kazna uslovna. Hvala!

Poštovani,Prema članu 98. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), rehabilitacija, odnosno prestanak pravnih posledica osude i brisanje iz krivične evidencije, nastupa po sili zakona ukoliko lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme Pročitaj više

Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne Pročitaj više

Razvedena sam već četiri godine. Muž mi ne daje alimentaciju, a sa njim imam troje dece. On je trenutno nezaposlen. Da li postoji mogućnost da naplatim alimentaciju i kako? Unapred zahvalna

Poštovana,Ukoliko je prilikom razvoda braka bila utvrđena obaveza plaćanja aimentacije, prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) neplaćanje izdržavanja predstavlja krivično delo.Članom 195 je predviđeno:(1) Ko ne daje izdržavanje za lice Pročitaj više

U julu 20XX. godine na Exitu pao sam sa 1 ekserom i 0,6g spida. Još uvek mi ništa ne stiže i zanima me kakva kazna može biti za to? Drug je isto to veče pao sa 0,2g spida i njemu je stiglo da plati XX.000. Plašim se jer za mene i dalje ništa ne stiže, pa me interesuje kakva kazna može biti?

Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)Neovlašćeno držanje opojnih drogaČlan 246a(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom Pročitaj više

Dobio sam poziv povodom člana 332 stav 1 i tačka 72 iz ZOBS-a, možete li mi reći šta to tačno znači?

Poštovani,Član 332 stav 1 tačka 72 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) Zakona kaže da će se kazniti kaznom od 6000 do 20000 dinara lice koje postupi suprotno odredbama iz člana 178 stav 1, odnosno vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole naviše 6 meseci i vozač kome nakon isteka Pročitaj više

Poštovani, 2012. godine sam napravio krivično delo član 344 stav 2. Tada sam bio maloletan, imao sam suđenje i dobio sam sudsku opomenu. Pre početka sudjenja u policiji mi je otvoren dosije. Zanima me da li se taj dosije briše i zanima me da li mogu da izvadim potvrdu da nisam osuđivan.

Poštovani,Ako u periodu od jedne godine posle od dana pravosnažnosti sudske opomene niste učinili drugo krivično delo, nastupa zakonska rehabilitacija, kojom se smatra da ste neosuđivani i kojom prestaju sve pravne posledice presude- član 97 i član 98 Krivičnog zakonika.Građanima se na njihov zahtev mogu davati podaci o osuđivanosti i Pročitaj više

Poštovani, po rešenju iz Xgodine, proglašen sam krivim jer sam udario jednog čoveka. Kazna je izrečena u visini od Xdinara i da platim sudske troškove. Od tada je prošlo skoro Xgodina. Nadam se zastarevanju. Da li je to moguće i kada? Unapred zahvalan.

Poštovani, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), prema članu 105 koji se odnosi na zastarelost izvršenja kazne, stav 7 kaze da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na Pročitaj više

Uhvaćen sam sa 2.2 promila alkohola u krvi pre godinu dana, pa me interesuje koliko treba da prođe da mi zastari ili kako to vec ide? Unapred hvala!

Poštovani, prema članu 84. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), zastarelost pokretanja i vodjenja prekršajnog postupka nastupa protekom jedne godine od dana kada je učinjen prekršaj. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog suda preduzetom u cilju vodjenja prekršajnog postupka. Prekid zastarelosti Pročitaj više

Dobar dan, Godine 2006. sam bila osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine. Interesuje me, da li je već moja kazna izbrisana iz dosijea? Kazna je trajala do maja 2010 god. i nakon izlaska nisam bila ni kažnjavana niti osuđivana. Da li je moguće zahtevati brisanje iz dosijea? Kako i gde? Hvala na odgovorima.

Poštovana, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) rehabilitacijom se briše osuda i prestaju njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija može nastati na osnovu zakona ili po molbi osuđenog lica na osnovu Pročitaj više