Krivično Pravo

Poštovani, 2012. godine sam napravio krivično delo član 344 stav 2. Tada sam bio maloletan, imao sam suđenje i dobio sam sudsku opomenu. Pre početka sudjenja u policiji mi je otvoren dosije. Zanima me da li se taj dosije briše i zanima me da li mogu da izvadim potvrdu da nisam osuđivan.

Poštovani,Ako u periodu od jedne godine posle od dana pravosnažnosti sudske opomene niste učinili drugo krivično delo, nastupa zakonska rehabilitacija, kojom se smatra da ste neosuđivani i kojom prestaju sve pravne posledice presude- član 97 i član 98 Krivičnog zakonika.Građanima se na njihov zahtev mogu davati podaci o osuđivanosti i Pročitaj više

Poštovani, po rešenju iz Xgodine, proglašen sam krivim jer sam udario jednog čoveka. Kazna je izrečena u visini od Xdinara i da platim sudske troškove. Od tada je prošlo skoro Xgodina. Nadam se zastarevanju. Da li je to moguće i kada? Unapred zahvalan.

Poštovani, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), prema članu 105 koji se odnosi na zastarelost izvršenja kazne, stav 7 kaze da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na Pročitaj više

Uhvaćen sam sa 2.2 promila alkohola u krvi pre godinu dana, pa me interesuje koliko treba da prođe da mi zastari ili kako to vec ide? Unapred hvala!

Poštovani, prema članu 84. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), zastarelost pokretanja i vodjenja prekršajnog postupka nastupa protekom jedne godine od dana kada je učinjen prekršaj. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog suda preduzetom u cilju vodjenja prekršajnog postupka. Prekid zastarelosti Pročitaj više

Dobar dan, Godine 2006. sam bila osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine. Interesuje me, da li je već moja kazna izbrisana iz dosijea? Kazna je trajala do maja 2010 god. i nakon izlaska nisam bila ni kažnjavana niti osuđivana. Da li je moguće zahtevati brisanje iz dosijea? Kako i gde? Hvala na odgovorima.

Poštovana, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) rehabilitacijom se briše osuda i prestaju njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija može nastati na osnovu zakona ili po molbi osuđenog lica na osnovu Pročitaj više

Poštovani, zanima me za koliko zastareva sudska poternica za član 204?

Poštovani, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a prema članu 103, stav 6, krivično gonjenje se ne može preduzeti kada protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne Pročitaj više

Poštovani, koji je rok podnosenja prijave radi klevete u svrhu ostvarivanja materijalne naknade?

Poštovana, Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) više ne uređuje ovo krivično delo. Krivična dela za koja možete da podnesete privatnu tužbu u cilju zaštite časti i ugleda su: uvreda, iznošenje ličnih i porodičnih prilika, povreda ugleda Pročitaj više

Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koliko vremena je potrebno za apsolutnu zastarelost za kaznu zatvora od tri godine? Pravnosnažnost je bila 25.02.2014. godine. Unapred zahvalan

Poštovani, Prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) na osnovu čl. 105 i 107, izrečena kazna se ne može izvršiti kada protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine (radi se o relativnoj zastarelosti). Apsolutna zastarelost Pročitaj više

Dobila sam neko obaveštenje na osnovu člana 243. stav 6. u vezi sa stavom 4. Zakonika o krivičnom postupku, pa ako možete da me uputite u vezi sa tim članom?

Poštovana, Zakon o krivičnom postupku određuje da se pismeno dostavlja licu kome je upućeno, a ukoliko se to lice, kome je pismeno poslato, ne zatekne na licu mesta, onda se dostavljanje izvršava punoletnom članu domaćinstva (koje je dužno da ga primi ), susedu, portiru ili predsedniku kućnog saveta (koji nisu dužni da prime pismeno, Pročitaj više

Poštovani molio bih Vas da mi odgovorite na sl. pitanje: protiv mene je podnesena krivična prijava za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti član 323 stav 3 u vezi sa stavom 1. Suđenje zadnje je bilo 2009. godine i od tada nijednog suđenja nije bilo, navodno ne mogu da nađu svedoke na navedenim adresama. Možete li mi reći kada nastupa apsolutna a kada relativna zastarelost krivičnog gonjenja? Unapred hvala

Poštovani, Za krivično delo o kojem govorimo propisana je kazna od 1 do 8 godina. Tzv. relativna zastarelost, prema članu 103, stav 4, Krivičnog zakonika, koji uređuje zastarelost, nastupa za 10 godina od dana izvršenja dela, jer je to vreme predviđeno za krivična dela za koja je zaprećena kazna preko 5 godina zatvora. Član 104, stav 6, Pročitaj više