Krivično Pravo

Poštovani, u narednom periodu treba da dobijem poziv za izvršenje kazne zatvora od 8 meseci i zanima me kakvu dokumentaciju treba da priložim za odlaganje kazne, a hteo bih da se pozovem na završetak sezonskih poslova te da odložim to za 3 meseca. Unapred zahvalan.

Poštovani, postupak odlaganja izvršenja kazne zatvora počinjete sa pisanjem molbe. Član 59. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija( "Sl. glasnik RS", br. 55/2014)koji nabraja razloge za odlaganje izvršenja u stavu 6. kaže : “ako je osuđenom odlaganje potrebno zbog neodložnih poljskih ili sezonskih radova ili radova izazvanih kakvim Pročitaj više

Dobio sam kaznu zatvora od 170 dana (zamena za novčanu kaznu od 170.000 dinara) stigao mi je poziv da se javim na izdrzavanje kazne. Koliko treba da prođe da bi kazna zastarila i da bi bio oslobođen kazne?

Poštovani,   Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) član 105. stav 1. tačka 7. da bi Vaša kazna zastarila potrebno je da protekne dve godine od osude na kaznu. Međutim, ovi rokovi zastarelosti su relativni i podložni Pročitaj više

U vezi neovlašćenog snimanja, interesuje me ako snimam kako me vređaju da li to mogu da upotrebim na sudu ili za prijavu jer nemam drugih svedoka da su me vređali i kako a da ne budem ja optužena za neovlašćeno snimanje? I da li je snimanje odobreno ako mi u besu kažu: „Samo ti snimaj, slobodno snimaj“?

Poštovana, Zakon o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, , 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) u članu 84. stav 1. kaže da nezakoniti dokazi ne mogu biti korišćeni u sudskom postupku. Nezakoniti dokazi su oni koji su sami po sebi ili prema načinu pribavljanja suprotini Ustavu, Zakonu o krivičnom postupku, Pročitaj više

Poštovani, Napravio sam prekršaj po članu 43 stav 1 ZOBS-a. Molim Vas recite mi visinu kazne od mim. do max. Hvala

Poštovani, Član 331-334. Zakona o bezbednosti saobraćaja („Sl. Glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011) Republike Srbije je definisano izricanje novčane kazne za ovaj prekršaj: 1.Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje se u naselju kreće brzinom Pročitaj više

Da li se za krivično delo iz člana 208. st.1. Krivičnog zakonika, državnom službeniku koji radi u sudu na mestu referenta, kome je stavljena na teret prevara, može izreći oportunitet?

Poštovani/a, Odlaganje krivičnog gonjenja je regulisano članom 283. Zakonika o krivičnom postupku ( "Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ). Naime, ukoliko je zaprećena kazna za učinjeno delo novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, javni tužilac može odustati od krivičnog gonjenja Pročitaj više

Poštovani, Da li se može tužiti osoba koja javno po internet forumu iznosi laži i neistine te narušava ugled mene, ali i ugled preduzeća-firme u kojem sam zaposlen? Hvala.

Poštovani/a, U Vašem slučaju moglo bi da se radi o krivičnom delu uvrede ili o nekom drugom krivičnom delu iz glave Krivičnog zakonika Republike Srbije koja uređuje Krivična dela protiv časti i ugleda. Svakako da možete da tužite – u ovom slučaju bi se sredstvom izvršenja krivičnog dela smatrao računar.Ukoliko ponovo budete Pročitaj više

Poštovani, Imam jedno pitanje – pozvan sam kao svedok protiv jedne osobe koja je učinila krivično delo. Ukrao je cigarete, a ja nisam znao da su ukradene i kupio sam.. Šta mogu očekivati na sudu, jer sam pozvan prvi put da svedočim protiv njega? Šta znači biti svedok?

Poštovani, Pojam svedoka u krivičnom postupku je definisan u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014). Svedok je lice za koje je verovatno da će dati obaveštenja o krivičnom delu, učiniocu ili o drugim činjenicama koje se utvrđuju u postupku. Svako Pročitaj više

Dobar dan! Potrebno mi je objašnjenje člana 333, stav 2, tačka 9 iz Zakona o prekršajima u saobraćaju. Hvala unapred.

Poštovani,   Navedeni zakon ne postoji u zakonodavstvu Republike Srbije. Ukoliko ste mislili na Zakon o bezbednosti u saobraćaju, u njegovom članu 333 ne postoji tačka 9, stava 2, tako da ćemo Vam, u nadi da nismo promašili suštinu Vašeg zahteva, objasniti tačku 9, člana 333, koji glasi: “Novčanom kaznom u iznosu od 5000 Pročitaj više

Poštovani, imala sam saobraćajni udes u februaru ove godine. U zapisniku mupa piše prekršaj iz člana 322 stav 2 tačka 7. Zanima me kolika je otprilike novčana kazna za to i koliko se dobija negativnih poena s obzirom na to da imam probnu vozačku dozvolu.

Poštovana, Zakon koji reguliše saobraćajne prekršaje, a na koji se zapisnik MUP-a odnosi, jeste Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014") (dalje u tekstu: ZBSP). Član 322 koji pominjete ne propisuje nikakav prekršaj (i ima samo jedan stav, a ne dva), te je Pročitaj više