Krivično Pravo

Osuđen sam na zatvorsku kaznu od šest meseci zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Rešenje čekam da mi stigne na kućnu adresu pa me interesuje da li postoji mogućnost i ako postoji kako da kaznu od šest meseci odslužim u kućnom zatvoru?

Poštovani, Kazna zatvora predstavlјa ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o počiniocu krivičnog dela. Naše zakonodavstvo elektronski nadzor u mestu stanovanja ne smatra vrstom kazne, već načinom alternativnog odsluženja izrečene zatvorske kazne Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Pročitaj više

Koliko godina mora da bude stara devojka da bi sa njom smeo da ima odnose punoletan mladić i da li je neophodno odobrenje njenih roditelja?

Poštovani, Seksualna zloupotreba maloletnih lica podrazumeva uključivanje ovih lica u seksualni odnos koji ona ne shvataju u potpunosti, sa kojim nisu saglasna ili za koji nisu razvojno dorasla i nisu u stanju da se sa njim saglase. U skladu sa važećim zakonodavstvom svaki seksualni odnos sa licem koje nije navršilo četrnaest godina, čak i Pročitaj više

Poštovani, moja majka je XX godina u braku sa mojim ocem, i imaju troje dece. Sve što su stekli – zajedno su stekli. Poslednjih XX godina otac je počeo psihički fizički da maltretira majku, u najgori mogući način. Najveći problem je to što on posle XX godina tvrdi da ja nisam njegova kćerka. Smatramo da mu je potrebno lečenje u nekoj ustanovi. Nekoliko puta smo se obraćali policiji, ali nismo ništa postigli. Situacija je i dalje ista. Ne znamo šta nam je činiti. Ako možete, posavetujte me. Unapred hvala.

Poštovana, Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisane su mere zaštite od nasilja u porodici. Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasiljem u porodici smatra se naročito: Pročitaj više

Poštovani, moj otac je odveden u Kazneno-popravni zavod u YYYY zbog izdrzavanja novčane kazne. Da li može umesto toga da odradi rad u javnom interesu i kako? Živimo od mamine plate koja je XXXX dinara i nemamo novac za advokata. Unapred hvala!

Poštovana, Članom 51. stavom 4. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i članom 191. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 55/2014) propisano je da se neplaćena novčana kazna može, umesto kaznom zatvora, zameniti Pročitaj više

Poštovani, učesnik sam prevare preko interneta. Čoveka sam prevario za XXXXX dinara. U međuvremenu je podneta optužnica protiv mene. Kad sam išao da dam iskaz, u iskazu sam se izvinio oštećenom, a posle toga sam mu putem žiro-računa vratio svih XXXXX dinara. Šta da očekujem? Čovek je rekao da će povući prijavu, ali je naglasio da je to prijava za krivično delo za koje se goni po sluzbenoj duznosti. Ako budem oslobođen, da li će mi u dosijeu stajati nesto? Hvala na odgovoru.

Poštovani, Krivično delo prevare iz člana 208. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) goni se po službenoj dužnosti, što znači da volja oštećenog nema dejstvo na vođenje i tok postupka. Međutim, budući da je za krivično delo za koje se Pročitaj više

Priveden sam pre XX dana sa manje od pola ručno smotane cigarete zvane džoint. Tako stoji u izjavi. Oduzeli su mi mrvilicu za mrvljenje marihuane. Nisam prodavac opojnih droga. Pomenut je član 246a, a pominju se i članovi 286. i 288. Meni ništa nije jasno. Šta to znači? Šta da očekujem? Priveden sam i saslušan bez prisustva advokata. Unapred hvala.

Poštovani, Članom 246a Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) inkriminisano je krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga. Osnovni oblik ovog krivičnog dela čini onaj ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance Pročitaj više

Osuđen sam na tri godine zatvora zbog krivičnog dela iz člana XXX stava X Krivičnog zakonika. Podneo sam žalbu višem apelacionom sudu. Inače, imam XX godina i prvi put sam osuđen. Da li je moguće da dobijem rad u javnom interesu i koliko je moguce da mi se smanji kazna.

Poštovani, Članom 52. stavom 1. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se rad u javnom interesu može izreći za krivična dela za koja je propisan zatvor do tri godine ili novčana kazna. Iako ste Vi osuđeni na kaznu zatvora do tri Pročitaj više

Dobila sam presudu iz XXXX. godine za krivicno delo YYYY. Kazna iznosi ZZZZ dinara. Interesuje me za koje vreme kazna zastareva? Unapred zahvalna.

Poštovana, Članom 105. stavom 1. tačkom 7. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom Pročitaj više

Poštovani, ja sam osuđen na dve i po godine zatvora zbog xxxxxxxx, ali mi je kazna ublažena na 18 meseci. Koliko bi trebalo vremena da zastari ova kazna? Hvala unapred.

Poštovani, Članom 105. stavom 1. tačkom 6. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine. S poštovanjem, Mladi Pro Bono Pročitaj više