Prekršaji

Molim Vas da mi odgovorite sta mi je činiti. Evo o čemu se radi. Posto u komšiluku imam histeričnu zensku osobu koja me u više navrata prijavljuje policiji za remećenje javnog reda i mira, za nasilničko ponašanje u porodici i slično. Policija redovno dolazi i sačinjava zapisnik u kome konstantuje da elemenata za krivičnu prijavu nema jer se to što ona navodi nije ni desilo i čude se dotičnoj ali ipak to meni smeta jer mi vređa ugled i čast kod ostalih komšija koji i sami to osuđuju.Ta osoba pokušava na svakojake načine da udje u konflikt sa mnom jer mojoj deci od X i X godina brani da se igraju na ulici, naziva ih pogrdnim imenima i sve to da bi izazvala moju reakciju. Pošto ja i moja porodica živimo u jednoj harmoniji a njoj to očigledno smeta jer je rasturila i sopstveni brak i ostala sa svekrom da živi a njenog muža, odnosno sina dotičnog gospodina su proterali iz kuće. Recite mi da li deca mogu da se igraju na ulici loptom i drugim igrama, kako mogu da ih zaštitim, i sta ja da uradim da bih se zaštitio od neprijatnosti (dolazak policije svake druge nedelje) i eventualnih konflikta. Unapred Hvala.

Poštovani,Krivični zakonik RS propisao je u članu 334. Krivično delo lažnog prijavljivanja.(1) Ko prijavi određeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2) Ko podmetanjem tragova krivičnog dela ili na drugi Pročitaj više

Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne Pročitaj više

Dobio sam poziv povodom člana 332 stav 1 i tačka 72 iz ZOBS-a, možete li mi reći šta to tačno znači?

Poštovani,Član 332 stav 1 tačka 72 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) Zakona kaže da će se kazniti kaznom od 6000 do 20000 dinara lice koje postupi suprotno odredbama iz člana 178 stav 1, odnosno vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole naviše 6 meseci i vozač kome nakon isteka Pročitaj više

Poštovani, 2012. godine sam napravio krivično delo član 344 stav 2. Tada sam bio maloletan, imao sam suđenje i dobio sam sudsku opomenu. Pre početka sudjenja u policiji mi je otvoren dosije. Zanima me da li se taj dosije briše i zanima me da li mogu da izvadim potvrdu da nisam osuđivan.

Poštovani,Ako u periodu od jedne godine posle od dana pravosnažnosti sudske opomene niste učinili drugo krivično delo, nastupa zakonska rehabilitacija, kojom se smatra da ste neosuđivani i kojom prestaju sve pravne posledice presude- član 97 i član 98 Krivičnog zakonika.Građanima se na njihov zahtev mogu davati podaci o osuđivanosti i Pročitaj više

Uhvaćen sam sa 2.2 promila alkohola u krvi pre godinu dana, pa me interesuje koliko treba da prođe da mi zastari ili kako to vec ide? Unapred hvala!

Poštovani, prema članu 84. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), zastarelost pokretanja i vodjenja prekršajnog postupka nastupa protekom jedne godine od dana kada je učinjen prekršaj. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog suda preduzetom u cilju vodjenja prekršajnog postupka. Prekid zastarelosti Pročitaj više

U poštanskom sandučetu sam našla „poziv za okrivljenog“ od Prekršajnog suda u Beogradu (Topličin venac 11), a da mi nije jasno o čemu se radi jer se ne navodi o kakvom prekršaju se radi,o čemu ćeme ispitivati, a u prilogu nije data kopija zahteva za pokretanje postupka. Šta ja u ovoj situaciji treba da uradim i kome da se obratim za pomoć.

Poštovana,   Prema članu 187 Zakona o prekršajima ( “Sl. Glasnik RS, 65/2013) se navodi sledeće:   Pozivanje se vrši dostavljanjem zatvorenog pisanog poziva koji sadrži: naziv suda, lično ime okrivljenog, pravnu kvalifikaciju prekršaja koji mu se stavlja na teret, mesto gde okrivljeni ima doći, dan i čas kad se okrivljeni Pročitaj više

Kako da proverim koliko imam bodova za prekrsaje u saobracaju? Unapred hvala

Poštovani, Prema članu 198. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- odluka US i 55/2014) Na pisani zahtev vozaču će se, u roku od najviše sedam dana, dati obaveštenje o stanju broja kaznenih poena koje taj vozač ima u trenutku podnošenja zahteva.  Kaznene poene Pročitaj više

Interesuje me koje su sankcije predviđene za prekršaj iz člana 332 stav 2 tačka 5, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – novi?

Poštovani, Za prekršaj iz navedenog člana Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) predviđena je novčana kazna od 6. 000 do 20. 000 dinara. U stavu 2 je propisano da ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost Pročitaj više

Poštovani, napravila sam isti saobraćajni prekršaj u period od godinu dana, tj. vožnje u naseljenom mestu, prvi put XX, a sada XX. Prvi put sam dobila mesec dana zabrane vožnje, 6000din i 4 boda. Pored ova 4 imam još 2 boda za jednosmernu ulicu. Da li se po novom zakonu ide u zatvor ako se napravi isti prekršaj za manje od godinu dana?

Poštovana, Zakon o prekršajima kao ni Zakon o bezbednosti saobraćajana putevima ne sadrže odredbu o tome. Ne postoji nijedno pravilo kojim bi se sudijama naredilo da u slučaju ponovoljenog prekršaja moraju obavezno da izreknu kaznu zatvora, već su sudije slobodne da u skladu sa slobodnim sudijskim uverenjem same odrede adekvatnu Pročitaj više