Rehabilitacija

Poštovani, osudjen sam na 2 godine zatvora zbog razbojništva. Kaznu sam odležao od 2006. do 2008. godine. Pre i posle kazne nisam imao sukob sa zakonom. Interesuje me kako i na koji način kazna može da se izbriše iz dosijea jer mi traže potvrdu iz MUP-a zbog radnog odnosa? Unapred hvala!

Poštovani,Prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a na osnovu odredaba o rehabilitaciji (član 97. I 98.), postoje zakonska i sudska rehabilitacija. Na Vaš slučaj će se primeniti odredba o zakonskoj rehabilitaciji ukoliko pre osude na koju Pročitaj više

Godine 2007. sam osuđen uslovno na 2 godine zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi – ulaska na teren. Godine 2009. je istekla uslovna kazna (naravno nisam je prekršio). Da li će mi praviti problem pri vađenju potvrde iz MUP-a o neosuđivanosti, ili postoji mogucnost rehabilitacije, obzirom da je kazna uslovna. Hvala!

Poštovani,Prema članu 98. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), rehabilitacija, odnosno prestanak pravnih posledica osude i brisanje iz krivične evidencije, nastupa po sili zakona ukoliko lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme Pročitaj više

Dobar dan, Godine 2006. sam bila osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine. Interesuje me, da li je već moja kazna izbrisana iz dosijea? Kazna je trajala do maja 2010 god. i nakon izlaska nisam bila ni kažnjavana niti osuđivana. Da li je moguće zahtevati brisanje iz dosijea? Kako i gde? Hvala na odgovorima.

Poštovana, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) rehabilitacijom se briše osuda i prestaju njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija može nastati na osnovu zakona ili po molbi osuđenog lica na osnovu Pročitaj više

Poštovani, učesnik sam prevare preko interneta. Čoveka sam prevario za XXXXX dinara. U međuvremenu je podneta optužnica protiv mene. Kad sam išao da dam iskaz, u iskazu sam se izvinio oštećenom, a posle toga sam mu putem žiro-računa vratio svih XXXXX dinara. Šta da očekujem? Čovek je rekao da će povući prijavu, ali je naglasio da je to prijava za krivično delo za koje se goni po sluzbenoj duznosti. Ako budem oslobođen, da li će mi u dosijeu stajati nesto? Hvala na odgovoru.

Poštovani, Krivično delo prevare iz člana 208. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) goni se po službenoj dužnosti, što znači da volja oštećenog nema dejstvo na vođenje i tok postupka. Međutim, budući da je za krivično delo za koje se Pročitaj više

Poštovani, interesuje me nešto u vezi sa rehabilitacijom i brisanjem krivičnog dela, radi zaposlenja. 2009. godine sam osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 meseca zbog nasilničkog ponašanja. Od tada, narednih 5 godina nisam izvršio nijedno krivično delo. Hvala unapred!

Poštovani, Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Pročitaj više

Pitanje: Poštovani, zamolila bih vas da mi odgovorite na pitanje. Brat mi je bio osuđen na 6 meseci zatvora, u pitanju je krivica. On je to odležao pa me zanima da li postoji neka mogućnost brisanja tog dela iz dosijea i nakon kojeg vremena se stiče uslov za to, jer mu je sada problem oko zaposlenja? On je čuo da može nešto da se uplati u humanitarne svrhe da bi se to obrisalo pa ne znamo da li je istina. Hvala unapred.

Poštovana, prema čl. 98 st. 1. i st. 2. tačka 3. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se rehabilitacija odnosi nisu bila osuđivana ili koja se po zakonu smatraju neosuđivanim. Da bi Pročitaj više

Osuđen sam 2003. godine na 3 meseca zatvora za laku krađu. Odležao sam 2004. kaznu. Da li mogu raditi u državnim ili javnim firmama? U oglasu pise: uverenje dа kаndidаt nije osuđivаn nа krivično delo nа bezuslovnu kаznu zаtvorа od nаjmаnje 6 meseci ili zа kаžnjeno delo koje gа čini nepodobnim zа obаvljаnje poslova u držаvnom orgаnu. Da li se odnosi ovo na mene? Nisam imao nijedno više krivicno delo.

Poštovani, Odgovor na Vaše pitanje je regulisan Glavom devetom Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koja se odnosi na rehabilitaciju osuđenih lica. U Članu 97. se kaže da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni Pročitaj više

Osuđen sam XXXX. godine na X meseci i odslužio sam kaznu. Sledeci put sam osuđen XXXX. godine na XX meseci i takođe sam odslužio čitavu kaznu. Zamolio bih vas da mi pojasnite da li ispunjavam uslove za rehabilitaciju kazne tj. da li mogu u vezi sa zaposlenjem računati da prolazim kao neosuđivan. Unapred zahvalan

Poštovani, u vreme kada ste učinili pomenuta krivična dela na snazi je bio Osnovni krivični zakon (“Službeni list SFRJ”, br. 44/76, 46/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 i 54/90, “Službeni list SRJ”, br. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94 i 61/01). Ovaj zakon u članu 93. stav 4. kaže da se osuda na zatvor do jedne Pročitaj više