Rehabilitacija

Dobar dan, molio bih Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje: xxxx godine sam osuđen na osam meseci zatvora, a xxxx godine sam izdržao kaznu, u pitanju je teška krađa, zanima me da li to moze da se izbriše iz policijske evidencije, i da li nakon brisanja, a prilikom izdavanja uverenja piše da je brisano neko krivično delo?

Poštovani, članom 5. Stav 1. KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) predviđeno je da se  na  učinioca  krivičnog  dela  primenjuje  zakon  koji  je  važio  u vreme izvršenja krivičnog dela,  što bi u Vašem slučaju bio Krivični zakon Savezne Pročitaj više

Osuđivan sam pre 5 godina na zatvorsku kaznu od godinu dana za krivično delo razbojnička krađa. Da li mogu dobiti rehabilitaciju?

Poštovani, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vaše pitanje regulisano je Krivičnim Zakonikom ( “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 - ispr.,107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009,121/2012 i 104/2013) u delu koji se odnosi na zakonsku rehabilitaciju. Ta zakonska Pročitaj više

Osuđen sam 2001. na četiri godine zatvora, završio sam sa izdržavanjem kazne (te četiri godine) 2006. Kada nastupa brisanje iz registra osuđivanih lica? Pozdrav, hvala

Poštovani, Vaše pitanje se odnosi na rehabilitaciju. Postoje dve vrste rehabilitacije: zakonska (koja nastupa na osnovu samog zakona ako je u pitanju kazna zatvora do 3 godine) i sudska do koje dolazi odlukom suda po molbi osuđenog lica. S obzirom na to da ste bili osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, u Vašem slučaju je moguća Pročitaj više

Poštovanje, pre petnaestak godina kao osamnaestogodišnjak sam osuđen na 6 meseci zatvora koja se neće realizovati ukoliko u periodu od 2 godine ne učinim novo krivično delo. Od tada sam „čist“, da li to znači da sam po automatizmu rehabilitovan i da se vodim kao neosuđivan? Ako je to tačno, to znači da mogu i da konkurišem za posao u državnoj firmi? Hvala!

Poštovani, Vi ste bili uslovno osuđeni na kaznu zatvora, a u Vašem slučaju nastupila je zakonska rehabilitacija. Prema čl. 98, st. 2 Krivičnog zakonika Srbije, zakonska rehabilitacija nastaje ako lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo. Vi Pročitaj više

Poštovani, osuđen sam na 6 meseci uslovno na 3 godine za posedovanje narkotika i nošenje oružja bez dozvole. Odležao sam od decembra 2006. do juna 2007. i od tada nisam imao nikakvu optužbu, a ni do tada. To mi je bilo jedino krivično delo. Da li i kako mogu da tražim brisanje? Hvala

Poštovani, Vaše pitanje se odnosi na institut tzv. zakonske rehabilitacije (rehabilitacija na osnovu samog zakona) koji je regulisan Krivičnim zakonikom. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Shodno Pročitaj više

Poštovani, 2003. sam osuđen na 6 meseci uslovno za posedovanje 3 paketića marihuane, a negde godinu dana po isteku uslova od suda sam dobio rešenje o brisanju kazne. Ako bih, daleko bilo, učinio neko krivično delo, da li bi to značilo da nisam ranije osuđivan? Unapred hvala.

Poštovani, Na osnovu čl. 97 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vi ćete se, u skladu sa zakonom, smatrati neosuđivanim licem. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, 2010. godine sam krivično osuđen na kaznu zatvora od 5 meseci, uslovno 2 godine. Budući da je nastupila zakonska rehabilitacija, te da su podaci iz krivične evidencije brisani, da li se ubuduće, u celokupnom pravnom saobraćaju mogu izjašnjavati kao neosuđivan? Unapred zahvalan.

Poštovani, Na osnovu čl. 97 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Vi se ubuduće možete izjašnjavati kao neosuđivano lice. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Osuđivan sam na kaznu zatvora od 2 meseca, krađa. Koliko treba da prođe vremena da mi se ta kazna izbriše iz papira za nekažnjavanje? Unapred hvala.

Poštovani, Prema čl. 97, Krivičnog zakonika,  rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija). Rehabilitacijom se ne dira u prava Pročitaj više