Rehabilitacija

Poštovani, da li mi možete reći za koliko godina i da li je uopšte moguće da dobijem rehabilitaciju ako sam 2 puta osuđivan za posedovanje droge (član 246a). oba puta je bio po jedan paketić marihuane. Hvala unapred

Poštovani, Krivični zakonik u članu 100 predviđa rehabilitaciju i za lica koja su više puta osuđivana ukoliko su ipunjeni uslovi u pogledu svakog krivičnog dela za koje ste osuđivani. Pošto nam Vi niste napisali na koliko ste bili osuđeni i pre koliko vremena, poslaću Vam članove Krivičnog zakonika koji se odnose na Pročitaj više

Koliki vremenski period treba da prođe od dana presude da bi se izbrisalo krivično delo zlostavljanja i mučenja na koju sam bio osuđen na uslovnu kaznu dve godine i tri meseca zatvora i kakva je procedura za brisanje? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani, Vaše pitanje se odnosi na institut tzv. zakonske rehabilitacije (rehabilitacija na osnovu samog zakona) koji je regulisan Krivičnim zakonikom. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Shodno Pročitaj više

Poštovani, da li ja mogu da dobijem rehabilitaciju ili brisanje iz krivične evidencije, osuđivan sam na kazne zatvora 1god.6mes.2002. koja mi je zastarila, osuđivan sam 2007.god na 1god.3mes, koju sam idržao, osuđivan sam 2010.god. na 1god.8mes. i sada imam kaznu od 6 meseci koju treba da izdržim, pitam iz razloga jer kažu da ne mogu da dobijem amnestiju. Molim vas da mi pomognete i uputite kome da se obratim. HVALA UNAPRED

Poštovani, Krivični zakonik pravi razliku između zakonske i sudske rehabilitacije. Razlika se ogleda u tome što se zakonska rehabilitacija daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim, sudska se daje po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke. Licu Pročitaj više

Poštovani, pravosnažno sam osuđen na 8 meseci zatvora dana 20.11.2009.godine. Dana 8.4.2013. dobio sam rešenje da mi je nastupila zastarelost izvršenja kazne jos 20.11.2011.g. pošto mi je to bilo prvo delo, i nisam imao više nikakvih kazni. Kad bih mogao biti izbrisan iz evidencije, odnosno kad mogu da tražim potvrdu da nisam osuđivan? Puno hvala unapred!

Poštovani, rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. Kako Vi ispunjavate taj uslov, na osnovu člana 98. stav 2. tačka Pročitaj više

Da li mi mozete reci da li neko ko je krivicno gonjen ili osudjivan (lezao zatvorsku kaznu), moze da se zaposli kao profesor-nastavnik u skoli, nakon zavrsenog fakulteta? Hvala unapred

Poštovani, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 120. st. 1. tač. 3.) predviđeno je da se u obrazovnoj ustanovi (predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi) ne može zaposliti lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri Pročitaj više

Postovani, 2010 sam priveden zbog posedovanja 2,2 grama opojne droge marihuane, i dobio sam novcanu kaznu. kaznu bih trebao ubrzo platiti jer nisam bio u mogucnosti. Zanima me da li cu ikada moci izvaditi potvrdu o nekaznjavanju i potvrdu da se protiv mene ne vodi nikakav krivicni postupak i da li cu moci se konkurisati za prijem na PA ( policijsku akademiju)? hvala unapred

Poštovani, Članom 98. Krivičnog zakonik propisani su uslovi potrebni za zakonsku rehabilitaciju. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice a osuđeni se smatra neosuđivanim. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se rehabilitacija odnosi, nisu bila osuđivana – dakle delo za koje se Pročitaj više

Poštovani, 1990. godine sam uhapšen i stavilo mi se na delo obijanje trafika. Ja i dan danas tvrdim da to nisam uradio,kazne za to su plaćene bio sam osudjen uslovno na godinu dana. Interesuje me da li to zastareva i da li to moze da se izbrise iz dosijea jer od tada pa do danas nemam ni jedno krivicno delo.

Poštovani, Članom 98. Krivičnog zakonika propisana je zakonska rehabilitacija za lice kome je za učinjeno krivično delo izrečena uslovna kazna, a koje u vreme proveravanja ili u roku od godinu dana nakon vremena proveravanja ne učini novo krivično delo. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude za koju se traži Pročitaj više

Poštovani, moj suprug je pozvan na sud kao optužen za krivično delo 194/1 (K3), odnosno nasilje u porodici – pretnje. Koliko sam uspela da pronađem na netu za taj oblik predviđena je kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Mene zanima da li je moguće da prođe samo sa novčanom kaznom s obzirom da je mu je prvi put i da se kaje. Da li će mu, ako bude osuđen, to ostati u uvidenciji zauvek ili zastareva posle nekog perioda? Hvala unapred!

Poštovana, tačno ste se informisali da je za krivično delo nasilja u porodici iz stava 1. čl. 194. Krivičnog zakonika predviđena kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Novčana kazna nije predviđena za ovo krivično delo. Sud će u krivičnom postupku utvrditi sve okolnosti slučaja. Držanje Vašeg supruga nakon učinjenog krivičnog Pročitaj više