Nasledno Pravo

Moj pokojni otac preminuo je 198X g, na teritorije opstine Z.,na cijoj opstini je i ziveo. Moje pitanje i molba da mi odgovorite je sledece: Moja majka zivi na teritoriji opstine C. gde je i prijavljena, s obzirom da je moj pokojni otac posedovao nepokretnost na kosovu i metohiji a ostavinski postupak nikad nije bio pokrenut, u kom sudu moja majka isti moze pokrenuti. Unapred zahvalan na vasem odgovoru

Poštavani/aSud nadležan za raspravljanje zaostavštine je sud na čijem području je preminuo ostavilac ili sud na čijem području ostavilac ima nepokretnu imovinu, što je kod Vas slučaj. Dakle, u konkretnom slučaju to je sud na čijem području je Vaš otac posedovao nepokretnosti. Pročitaj više

POŠTOVANJE, interesuje me pod kojim uslovima mogu da prepišem sinu kuću po novom zakonu, kuća je na Kosovu- Leposavić

Poštovani,Postoje različiti modaliteti prenosa prava svojine između dva fizička lica. Zakonom o obligacionim odnosima predviđeni su sledeći:-Ugovor o prodaji-Ugovor o poklonuPrema zakonu o nasleđivanju stoji Vam na raspolaganju sledeće:-Ugovor o doživotnom izdržavanju-TestamentU konkretnom slučaju, predlažemo da to bude u formi ugovora Pročitaj više

Posle smrti moga dede po ocu nije urađena ostavinska rasprava.Sada je preminuo i moj otac, pa bi brat i ja pokrenuli postupak ostavine. Na koji način to uraditi posto se imovina nalazi na Kosovu i metohiji?

Poštovani,Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti po saznnju za činjenicu smrti nekog lica (Dostavljanjem izvoda iz matične knjige rođenih od strane nadležne službe) Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud na čijem području je preminuo ostavilac ili sud na čijem području ostavilac ima nepokretnu Pročitaj više

Postovani, Nedavno sam dobio resenje iz suda u Strpcu- Kosovo u vezi ostavinske rasprave koja se vodila iza smrti moje majke i mog brata. Drugi brat i sestra su se odrekli svog dela imovine u moju korist sto takodje pise u resenju.S obzirom na to da zivim u Beogradu zanima me koji je postupak kojim bi tu imovinu prebacio na svoje ime?

Poštovani,Ostavinsko rešenje Osnovnog suda u Uroševcu- ogranaak Štrpce, predstavlja pravni osnov sticanja prava svojine na imovini koja je ušla u ostavinsku masu iza ostavilaca ( U konkretnom slučaju Vaše majke i brata). Pošto je pretpostavljamo, u konkretnom slučaju reč o nepokretnoj imovini, neophodno je da se sprovede promena u Pročitaj više

Obzirom da sam rješenjem Centra za socijalni rad imenovana za staratelja poslovno nesposobnom licu, te smo u srodstvu po drugoj liniji (postoje bliži naslednici), interesuje me na koji način mogu biti nasljednik imovine svog štićenika o kom se staram,jer zakonski nasljednici nemaju apsolutno nikakve obaveze, a imovina treba da pripadne njima.

Poštovana,Prema našem pravu staratelj nije zakonski naslednik svog štićenika. Staratelj lica koje je potpuno lišeno poslovne sposobnosti ne može naslediti ni putem testamenta jer potpuno poslovno nesposobna lica ne mogu da sastave punovažan testament. Jedini način da postanete naslednik je da štićeniku bude vraćena poslovna sposobnost Pročitaj više

Postovani tIm- Pro Bono Sada sam slucajno naisla na vas seit, zivim u dijaspori. u kome odgovarate za slucaj Ostavstine sa dozivotnim izdrzavanjem. Majka mi je umrla X. god.i na prvom ostavinskom postupku saznajem od advokatice koja me je zastupala da je majka napravila zaostavstinu sa dozivotnim izdrzavanjem sestri. Ja nisam prisustvovala, jer se nalazim u inostranstvu pa sam nasla advokaticu koja me zastupala. Rekla mi je zasto joj nisam rekla da postoji Ugovor o dozivotnom izdrzavanju kad sam te pitala. Ja sam jo rekla da koliko ja znam da ne postoji. Ali ustvari postoji i poslala mi je Fax Ugovora i rekla da to ne mogu ni u kom slucaju da pobijem. Sada posle nepunih X godina kada na internetu mozes sve i svasta da potrazis i procitas sta te interesuje jer sada svi pisu opsirno, saznajem da sam imala pravo na nuzni deo, i jos taj Ugovor je pravljen 200X god. , a majka je umrla od raka 200X god a bolovala od 200X god. I gde pisete da ako se zna da je ostavioc Ugovora tesko bolestan i da se zna da ce uskoro umreti testament se moze ponistiti. Pa je eto posle X god saznajem da sam mogla da ga ponistim i moje je pitanje da li je sada za to kasno. Hvala unapred

Poštovana,Ugovor o doživotnom izdržavanju je, prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 46/95, 101/2003- odluka USRS i 6/2015), strogo formalan ugovor, sto znači da je, u vreme koje ste naveli, morao biti zaključen u pismenom obliku i overen od strane sudije, koji ima obavezu da naročito upozori primaoca Pročitaj više

Moj pokojni otac je ostavio kuću i okućnicu u okolini Peći. Naslednici smo sestra i ja. Kome da se obratimo za pokretanje ostavinskog postupka? DJ.R. sa boravištem u Lešku

Predlog za pokretanje ostavinskog postupka sa dokazima o vlasništvu kuće i izvodima i matičnih knjiga rodjenih i umrlih podnosite Osnovnom sudu u Peći.Ostavisnki  postupak se sporvodi u skladu sa pravilima zakona o vanparničnom postupku.  Ovaj Zakon propisuje da se mesna nadležnost sudova odredjuje po mesto gde  nalazi Pročitaj više

Supruga mi je preminula, treba da pokrenem ostavinski postupak. Imamo sina koji živi u inostranstvu, žive su sestra i majka od supruge. Testamenta nema. Treba da prijavim novac na računu u banci, deo penzije – imam potvrdu od PIO fonda, i 200 akcija a.d. „xxx“. Da li mogu sam da podnesem zahtev, odnosno samo sa mojim potpisom, da li prilozi moraju da budu originalni, ako ne, da li kopije moraju da budu overene? Da li će sud obavezno presuditi deobu na 4 dela ili drugačije? Unapred hvala!

Poštovani,Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) predviđa da ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti. O činjenici smrti ga Pročitaj više