Nasledni redovi

Supruga mi je preminula, treba da pokrenem ostavinski postupak. Imamo sina koji živi u inostranstvu, žive su sestra i majka od supruge. Testamenta nema. Treba da prijavim novac na računu u banci, deo penzije – imam potvrdu od PIO fonda, i 200 akcija a.d. „xxx“. Da li mogu sam da podnesem zahtev, odnosno samo sa mojim potpisom, da li prilozi moraju da budu originalni, ako ne, da li kopije moraju da budu overene? Da li će sud obavezno presuditi deobu na 4 dela ili drugačije? Unapred hvala!

Poštovani,Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) predviđa da ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti. O činjenici smrti ga Pročitaj više

Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje! Naime, ostao sam bez majke pre 3 godine koja je zivela u Crnoj Gori. Da li moj otac ima prava na njenu imovinu tj. njenu kuću koja je inače u kompletnom vlasništvu njene majke, tj. moje bake? U kući pored moje bake zivi i moj ujak! Srdačan pozdrav

Poštovani,S obzirom da je kuća u vlasništvu Vaše bake, nakon njene smrti, prema odredbama o nasleđivanju, pravo da je naslede imaju njeni potomci i njen bračni drug (prvi zakonski nasledni red, član 11). Na osnovu rečenog, mogu da zaključim da bi u tom slučaju naslednici bili Vi i Vaš ujak. Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Crne Pročitaj više

Moj deda je umro pre nekoliko meseci i sem mog oca nema više dece. Zanima me, da li i moja pokojna majka ima neko pravo na deo imovine? Majka i otac su bili u braku 27 godina.

Poštovani,Na osnovu Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), prema članu 8. u prvi zakonski nasledni red ulaze ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Iz navedenog mogu da zaključim da ste jedini naslednici Vaš otac I Vi, s obzirom da Vaš deka nije imao drugih potomaka. Vaša pokojna majka na Pročitaj više

Pošto mi je otac preminuo, a nije ostavio testament, interesuje me kakva prava imaju venčana supruga i dva sina?

Poštovani,Prema Zakonu o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), s obzirom da Vaš otac nije ostavio testament primeniće se pravila o zakonskom nasleđivanju. Na osnovu njih, u krug zakonskih naslednika spadaju njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, Pročitaj više

Poštovani, molim Vas da mi odgovorite. Moj otac posle smrti moje majke živi u vanbračnoj zajednici već 11 god. On poseduje stan koji je dobio od firme 1988 god, žena sa kojom živi ima svoj stan u kojem živi njen sin. Pitanje,posle njegove smrti da li ona ima pravo nasledsva ili doživotnog uživanja!

Poštovani, Prema Zakonu o nasleđivanju (Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) vanbračni partner ne spada u red zakonskih naslednika, pa samim tim ni partnerka Vašeg oca neće moći da nasledi imovinu posle njegove smrti niti da ima neko drugo pravo na zaostavštini. Međutim, Vaš otac može da joj testamentom ostavi Pročitaj više

Postovani, molim Vas da mi odgovorite. Tetka je umrla, nije bila udata, nema decu, nije ostavila testament. Njen otac je umro par godina pre nje, a njena majka je ziva. Tetka ima i rodjenu sestru. Pitanje: da li tetkina majka nasledjuje svu tetkinu imovinu ili i tetkina sestra ima pravo na deo ( ako ima koliko iznosi)? Unapred hvala.

Poštovani, Prema članu 12. i članu 13 Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015)drugi zakonski nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovi potomci. Ukoliko ostavilac nema bračnog druga, njegova zaostavština deli se njegovim roditeljima po Pročitaj više

Poštovani, umrla mi je tetka nakon teče, koji nisu imali dece. Tetka ima 2 brata i sestru, s tim da su svi živi osim jednog brata čiji sam ja sin. Da li imam pravo na nasledstvo, i da li imam pravo na nužni deo?

Poštovani, Na osnovu Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), prema članu 13, Vi spadate u drugi zakonski nasledni red. Ovaj član jasno navodi da drugi zakonski nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. Pod njima se podrazumevaju njihova deca (braća i Pročitaj više

Poštovani, imam tetku čiji je suprug nedavno umro. Nemaju dece, pa me interesuje kakva su joj prava na stan koji su stekli u braku?

Poštovani, prema Zakonu o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), u slučaju kada ostavilac nema dece, njegovu zaostavštinu nasleđuju supružnik i roditelji ostavioca. Supružniku pripada polovina zaostavštine. U slučaju da roditelji nisu živi ili ne mogu da naslede, njihove udele nasleđuju potomci Pročitaj više

Poštovani! Nakon smrti mog brata od strica koji nije bio oženjen,nije imao dece niti braću i sestre,a roditelji su mu umrli pre njega.Kao naslednici javljaju se tri rođena brata njegovog pokojnog oca I jedan sin rođene sestre njegove majke koja je umrla .Kako se deli ostavština?

Poštovani, Ukoliko Vaš brat od strica nije ostavio testament zaostavština se deli prema pravilima zakonskog nasleđivanja koja su propisana članovima 8 – 21. Zakona o naselđivanju (Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015). Naslednici se grupišu u nasledne redove. Bliži nasledni red isključuje dalji. Dakle, u ovom Pročitaj više