Ostavinski postupak

Posle smrti moga dede po ocu nije urađena ostavinska rasprava.Sada je preminuo i moj otac, pa bi brat i ja pokrenuli postupak ostavine. Na koji način to uraditi posto se imovina nalazi na Kosovu i metohiji?

Poštovani,Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti po saznnju za činjenicu smrti nekog lica (Dostavljanjem izvoda iz matične knjige rođenih od strane nadležne službe) Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud na čijem području je preminuo ostavilac ili sud na čijem području ostavilac ima nepokretnu Pročitaj više

Postovani, Nedavno sam dobio resenje iz suda u Strpcu- Kosovo u vezi ostavinske rasprave koja se vodila iza smrti moje majke i mog brata. Drugi brat i sestra su se odrekli svog dela imovine u moju korist sto takodje pise u resenju.S obzirom na to da zivim u Beogradu zanima me koji je postupak kojim bi tu imovinu prebacio na svoje ime?

Poštovani,Ostavinsko rešenje Osnovnog suda u Uroševcu- ogranaak Štrpce, predstavlja pravni osnov sticanja prava svojine na imovini koja je ušla u ostavinsku masu iza ostavilaca ( U konkretnom slučaju Vaše majke i brata). Pošto je pretpostavljamo, u konkretnom slučaju reč o nepokretnoj imovini, neophodno je da se sprovede promena u Pročitaj više

Postovani tIm- Pro Bono Sada sam slucajno naisla na vas seit, zivim u dijaspori. u kome odgovarate za slucaj Ostavstine sa dozivotnim izdrzavanjem. Majka mi je umrla X. god.i na prvom ostavinskom postupku saznajem od advokatice koja me je zastupala da je majka napravila zaostavstinu sa dozivotnim izdrzavanjem sestri. Ja nisam prisustvovala, jer se nalazim u inostranstvu pa sam nasla advokaticu koja me zastupala. Rekla mi je zasto joj nisam rekla da postoji Ugovor o dozivotnom izdrzavanju kad sam te pitala. Ja sam jo rekla da koliko ja znam da ne postoji. Ali ustvari postoji i poslala mi je Fax Ugovora i rekla da to ne mogu ni u kom slucaju da pobijem. Sada posle nepunih X godina kada na internetu mozes sve i svasta da potrazis i procitas sta te interesuje jer sada svi pisu opsirno, saznajem da sam imala pravo na nuzni deo, i jos taj Ugovor je pravljen 200X god. , a majka je umrla od raka 200X god a bolovala od 200X god. I gde pisete da ako se zna da je ostavioc Ugovora tesko bolestan i da se zna da ce uskoro umreti testament se moze ponistiti. Pa je eto posle X god saznajem da sam mogla da ga ponistim i moje je pitanje da li je sada za to kasno. Hvala unapred

Poštovana,Ugovor o doživotnom izdržavanju je, prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 46/95, 101/2003- odluka USRS i 6/2015), strogo formalan ugovor, sto znači da je, u vreme koje ste naveli, morao biti zaključen u pismenom obliku i overen od strane sudije, koji ima obavezu da naročito upozori primaoca Pročitaj više

Supruga mi je preminula, treba da pokrenem ostavinski postupak. Imamo sina koji živi u inostranstvu, žive su sestra i majka od supruge. Testamenta nema. Treba da prijavim novac na računu u banci, deo penzije – imam potvrdu od PIO fonda, i 200 akcija a.d. „xxx“. Da li mogu sam da podnesem zahtev, odnosno samo sa mojim potpisom, da li prilozi moraju da budu originalni, ako ne, da li kopije moraju da budu overene? Da li će sud obavezno presuditi deobu na 4 dela ili drugačije? Unapred hvala!

Poštovani,Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) predviđa da ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti. O činjenici smrti ga Pročitaj više

Poštovani ,interesuje me u kom slučaju se ne plaća porez na nasleđenu imovinu. Otac, brat i ja smo nasledili nekretnine posle majčine smrti. Otac zahteva da sva imovina pređe u njegovo vlasništvo, t.j. da se brat i ja odreknemo svog dela u njegovu korist, posle čega bi on posle testamentom delio celokupnu imovinu, kako on misli da treba. Molim za savet i kako i kojim rečima treba da se izjasnim na ostavinskoj raspravi. Šta znači odricanje a šta ustupanje na doživotno uživanje.

Poštovani,Vi, brat i otac ste naslednici prvog reda pa prema Zakonu o porezu na dohodak građana ne plaćate porez na nasleđenu imovinu.Vi po Zakonu o nasleđivanju (član 9) u ovoj situaciji imate pravo na 1/3 zaostavštine, jednako kao i brat i otac.U pozivu za ročište i u toku postupka sud će Vas upoznati sa Vašim mogućnostima i na koji Pročitaj više

Postovani, Majka mi je umrla X godine. Naslednici smo moj brat, koji je živeo u Francuskoj, i ja. Brat nije dolazio posle majčine smrti zbog obaveza, ali je u telefonskom razgovoru ostavio sve meni i mojoj deci. U međuvremenu, brat mlad umire, a da sudski ništa nismo resili. Nije bila ni ostavinska rasprava. Ostao je bratanac koji se ne javlja i šta sada? Pozdrav

Poštovani,Pre svega, s obzirom da nije pokrenuta ostavinska rasprava, neophodno je da Vi to učinite. Na osnovu Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014 I 6/2015), ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni Pročitaj više

Poštovani, posle smrti roditelja kao naslednici smo ostali sestra i ja. Sestra ne želi da se pokrene ostavinaska rasprava. Šta bi trebalo da uradim da rešim taj problem? Takođe želim da navedem da sam ja sa decom živela sa roditeljima i brinula o njima do smrti? Da li mogu bez njenog pristanka pokrenuti ostavinsku raspravu i koja su moja prava u ovom slučaju?

Poštovani: Prema članu 89. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014) postupak za raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak) se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je Pročitaj više

Poštovani, Imam veliki problem u vezi konverzije neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine. Naime, u Katastru nepokretnosti u X pravnica koja radi na mom predmetu odbija da izvrši konverziju zemljišta zato što nisam priložio dokaze o vlasništvu zemljišta pre 1980. godine kada je izvršena nacionalizacija. Ja tu staru dokumentaciju nisam uspeo da nađem u porodičnoj arhivi jer je ona izgubljena još davno nakon smrti moga dede. Zato sam u katastru izvadio istorijat promena na nepokretnosti, u kome je jasno naznačeno da je prvi vlasnik zemljišta moj pradeda još od 19XX. godine, pa je zemlju preneo na mog dedu 19XX. godine, pa je nakon smrti dede moj otac nasledio 19XX. godine. Dakle, nepobitna je činjenica da je moja porodica vlasnik zemlje pre 19XX. godine. Međutim, pravnica u katastru mi kaže da ona ne može da donese rešenje o konverziji samo na osnovu toga što sam ja izvadio istorijat promena na nepokretnosti, nego treba svako ostavinsko rešenje koje je navedeno u istorijatu da priložim u originalu (ili overenu kopiju). Moje pitanje za vas: da li je ovo ispravna procedura ili je istorijat nepokretnosti dovoljan da bih završio konverziju? I gde da nađem ta stara ostavinska rešenja, rešenja o nasledstvu, itd ?

Poštovani,  Da biste ostvarili svoje pravo na konverziju, potrebno je dostaviti odgovarajuća ostavinska rešenja ili rešenja o nasledstvu, kako bi se utvrdilo das u Vaš pradeda i deda zaista bili vlasnici, da postoji kontinuitet. Iako ste zagubili ta dokumenta, ista možete naći u Osnovnom sudu u Nišu, u arhivu. Ostavinska rešenja sudovi Pročitaj više