Ostavinski postupak

Poštovani, zanima me kakav ugovor trebam da potpišem sa ocem koji želi da mi pokloni svoju imovinu, pre svega kuću i okućnicu. Naime, ja imam dve sestre koje ne dolaze kod roditelja i jedino ih ja obilazim pa oni žele da ih nasledim ali uz obezbeđenje da one posle njihove smrti nemaju pravo na deobu . Unapred zahvalna.

Poštovana, Na našem sajtu postoji nekoliko tekstova koji na najbolji način objašnjavaju ono šta je Vama potrebno te Vas upućujem na njih. Prvi tekst je o ugovoru o ustupanju I raspodeli imovine za života koji možete da zaključite http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ugovor-o-ustupanju-i-raspodeli-imovine-za-zivota/ Pročitaj više

Kakva su moja prava po pitanju materijalnih stvari nakon smrti moga supruga koji iz prvog braka ima jednu kćerku, a u našem zajedničkom braku imamo zajedničku kćerku i sina? Muž je dobio u nasledstvo od roditelja, kuću i zemlju, a stan je sâm kupio. Sve se to desilo u toku trajanja našeg braka. Molim vas pomozite mi vašim savetom.

Poštovana, Vaša deca, supružnikova kćerka iz prvog braka i Vi ste naslednici Vašeg supruga u prvom naslednom redu, i svako od Vas nasleđuje na jednake delove (svako po ¼). Predmet zaostavštine čini celokupna imovina Vašeg supružnika, dakle i ono što je Vaš suprug nasledio bilo kada tokom života. Stan koji je Vaš supružnik kupio Pročitaj više

Poštovani, posle smrti moga svekra u ostavinskom postupku učestvuju moj suprug, svekrva i dever. Imovina se deli na tri dela. Suprug se svog dela odriče u korist majke koja živi sa deverom i jetrvom koji nemaju dece a svekrva se prihvatila nasledstva koje joj zakonom pripada i ustupljenog naslednog dela. Dever se takođe svog dela prihvatio. Svekrva je svoj deo dala deveru. Zanima me kako moj suprug može da povrati sada svoj deo ili posle njene svekrvine smrti, jer u braku imamo i dvoje dece. Hvala na odgovoru.

Poštovana, Članom 216. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS”, br. 46/1995 i 101/2003) propisano je da se odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela, ada se po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju pravila o poklonu. O Pročitaj više

Poštovani, koja je procedura za prenos vlasništva stana sa preminulog vlasnika na ime naslednika stana?

Poštovani, Prvo je potrebno da se pokrene ostavinski postupak. Na osnovu člana 89. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014) postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da Pročitaj više

Poštovani, Imamo imovinu na opštini XXXX. Neophodno je da pokrenemo ostavinsku raspravu. Da li je nakon uvođenja notara, neophodno da i to radimo preko notara? Ukoliko nije, koji je sud nadležan za podnošenje obrazca za pokretanje ostavinske rasprave? Da li je u prilikom podnošenja obrasca potrebno dostaviti još neke dokumente? Hvala. Srdačan pozdrav.

Poštovani, Ukoliko ostavinski postupak nije pokrenut po službenoj dužnosti, zainteresovana stranka može nadležnom sudu dostaviti dokaze o smrti ostavioca i na taj način predložiti sudu da pokrene ostavinski postupak. Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud u kome je ostavilac imao mesto prebivališta i/ili nepokretnu imovinu. Da biste Pročitaj više

Poštovani, dobila sam poziv za ostavinsku raspravu,prikupila sam svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna, ali mi nije jasno sta je to ostavinsko rešenje i gde njega mogu nabaviti(jer u pozivu stoji da je potrebno i to dostaviti sudu)? Hvala.

Poštovana, Kad sud utvrdi koja imovina sačinjava ostaviočevu zaostavštinu i koja lica ispunjavaju uslove da postanu naslednici ostavioca, sud će doneti ostavinsko rešenje. Znači da sud donosi ostavinsko rešenje nakon ostavinskog postupka. U vašem slučaju je moguće da se radi o dopuni ostavine, te već postoji pravnosnažno rešenje Pročitaj više

Pozdrav. Majka mi je umrla 2012. godine. Ona ima račun u XX banci koji je oročila na 5 godina. Tata ne može da pristupi tom računu. Da li treba da se vrši ostavinski postupak da bi on mogao da vidi šta ona ima na tom računu?

Poštovani, Podaci koje banka poseduje o računu Vaše majke su tajne informacije, tzv. bankarske tajne. Bankarska tajna je definisana u  Zakonu o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 107/05, 91/10) i obuhvata sledeće podatke: - podaci koji su poznati banci, a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao Pročitaj više

Predala sam zahtev za ostavinski postupak u Sudu na Novom Beogradu. Dobila sam poziv da dođem na ročište u Drugi osnovni sud. Stanujem u Rakovici, a ostavinski postupak je u vezi grobnog mesta na Topčiderskom groblju. Molim vas odgovorite mi gde da idem. Imam zakazano ročište 23. septembra. Čitala sam o reorganizaciji sudova, ali ne mogu da nađem za ostavinski postupak. Hvala.

Poštovana, Sud koji je nadležan za ostavinski postupak je Drugi osnovni sud u Beogradu, smešten u Bulevaru Mihajla Pupina 16, 11070 Novi Beograd. Područja nadležnosti ovog suda su Voždovac, Čukarica, Rakovica i Grocka. S poštovanjem, Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, tata mi je umro nedavno, ostavinski postupak je pokrenut. Moja majka, ja i brat smo naslednici njegove imovine, ono sto se vodi na njegovo ime. Međutim, posto bi hteli da majci ostavimo sve, šta je najbolje navesti u izjavi odričemo se ili ne prihvatamo se našeg dela imovine? I da li u ova dva slucaja sleduje placanje poreza? Unapred hvala!!!

Poštovani,   Prema članu 212. stav 2. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) naslednici imaju pravo da se odreknu svog naslednog dela.   Član 213. Zakona propisuje da se naslednik odriče nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka. Naslednik se Pročitaj više