Ostavinski postupak

Poštovani, molila bih za vašu pomoć. Naime, porodična kuća je u vlasništvu mog pokojnog oca. Nešto što sledi posle očeve smrti je ostavinski postupak. Pretpostavlljam da će u tom postupku učestvovati majka, moja dva brata i ja. Da li smo sada svi mi vlasnici idealnog dela ili je vlasnik majka? Ako nije, da li bismo mi morali da se odreknemo svog dela u njenu korist i da tako ona postane vlasnik pa da ona odluči o nasleđu.

Poštovana, U prvom naslednom redu ostavioca nasleđuju njegova deca i supružnik na jednake delove. Naslednici postaju vlasnici imovine ostavioca tek nakon donošenja rešenja od strane suda nakon okončanja ostavinske rasprave, kojim se određuju stvari i prava koje su predmet nasleđivanja, naslednici i njihovi nasledni delovi. Ukoliko postoji Pročitaj više

Poštovani, rođena sestra mi je umrla, XX decembra me čeka ostavinska rasprava, pa bih Vas zamolila da mi odgovorite do tad. Ona nije imala dece, pa njenu imovinu treba da delimo ja kao najrođenija i dva sina od druge pokojne sestre i sin od pokojnog brata. Moje pitanje je: Da li ja kao najrođenija dobijam pola imovine, a drugu polovinu delim sa ostalim naslednicima?

Poštovana, u pitanju je drugi zakonski red nasleđivanja regulisan članovima 12-15 Zakona o nasleđivanju. Prema zakonu svaki brat i sestra od ostavilje nasleđuju po 1/3 celokupne zaostavštine, a za one koji nisu živi njihov deo se raspoređuje na njihove potomke. U konkretnom slučaju to znači (ukoliko se svi naslednici prihvate nasleđa) Pročitaj više

XX.XX.2013. doneta je presuda u ostavinskom postupku gde sam jedini naslednik.Na dobijenu presudu nije ulozena žalba. Plaćeni su svi sudski troškovi – takse. Proslo je četiri nedelje od dobijanja presude. Kakav je postupak da se na presudi dobije pečat o tome da je presuda pravosnažna? Da li će me i kada Sud pozvati da se to odradi ili treba ja da odem u Sud i to tamo tražim da se uradi i, ako je to tako, kada i kod koga se to ide (kod Sudije, u pisarnicu ili…)? Hvala Vam lepo!

Poštovani, rok za žalbu iznosi 15 dana od dana prijema rešenja o nasleđivanju (čl. 19. Zakona o vanparničnom postupku), što znači da je u Vašem slučaju rešenje postalo pravnosnažno. Sud pečat pravnosnažnosti (tzv. klauzulu pravnosnažnosti) ne izdaje po službenoj dužnosti već je potrebno da se obratite pisarnici suda koji je Pročitaj više

Poštovani, Da li se naslednička izjava može promeniti ili osporiti i u kojim slučajevima je to moguće?

Poštovani/a, U našem naslednom pravu izjava o odricanju od nasleđa je neopoziva, što znači da se ne može kasnije izmeniti. Međutim, naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude (član 214 Zakona o nasleđivanju). U članu 217 istog zakona se Pročitaj više

Da li majka i sestra koje su se odrekla nasledstva u korist sina, tj. brata imaju pravo da zahtevaju nužni deo, nakon što je po završenom ostavinskom postupku, kuća pripala sinu, tj.bratu?

Poštovani, Članom 213 Zakona o nasleđivanju predviđena je mogućnost odricanja od nasleđa. Stav 3 navedenog člana propisuje da se smatra da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik. Isto tako, izjava o odricanju od nasleđa je neopoziva. Jedini slučaj u kome naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati Pročitaj više

Poštovani, Kako započeti ostavinsku raspravu? Sestra živi u unutrašnjosti, a ja sam posle smrti roditelja ostala u zajedničkom stanu. Šta mi je potrebno od dokumentacije i da li je dovoljno da ona posalje ovlašćenje da ja mogu da pokrenem ostavinsku raspravu? Unapred zahvalna

Poštovana, Više o pokretanju ostavinskog postupka možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Postovani, majka je umrla pre X dana, ostavinska rasprava do danas nije odrzana. Majka je imala kreditnu karticu i neki dug na koji se nagomilala kamata (za godinu dana 30%). Taj racun u banci nije ugasen i kamata se i dalje gomila. Interesuje me da li smo posle ostavinske rasprave sestra i ja naslednici majcinog kredita i kamate koja je tekla sve vreme dok mi nismo saznali?

Poštovani, Zakon o nasleđivanju kaže da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine nasleđene imovine. Vi i Vaša sestra kao sanaslednici biste solidarno odgovarali za dug Vaše majke, oboje do visine svog naslednog dela, bez obzira da li je izvršena deoba nasledstva (član 224). Među naslednicima dugovi se dele srazmerno njihovim Pročitaj više

Brat je se prihvatio jedne četvrtine imovine, ali se nismo podelili. Raspolažemo sa 1 hektar i 60 ari zemljišta. Ne možemo da se dogovorimo na koji način da se podelimo. Kakva je zakonski moguća deoba? Da lli može da uzme četvrtinu od svake parcele? Da li on može da bira šta će da uzme bez moje saglasnosti? Unapred hvala.

Poštovani, Zakon o nasleđivanju u članu 228 kaže da deobu nasledstva može tražiti svaki naslednik u bilo koje vreme (osim u nevreme) i da to pravo ne može zastariti. Na zahtev jednog od naslednika, sud će postaviti upravitelja (to može biti I neki od naslednika) koji će upravljati nasledstvom ili će svakom nasledniku odrediti deo Pročitaj više