Ostavinski postupak

Poštovani, dobila sam poziv za ostavinsku raspravu,prikupila sam svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna, ali mi nije jasno sta je to ostavinsko rešenje i gde njega mogu nabaviti(jer u pozivu stoji da je potrebno i to dostaviti sudu)? Hvala.

Poštovana, Kad sud utvrdi koja imovina sačinjava ostaviočevu zaostavštinu i koja lica ispunjavaju uslove da postanu naslednici ostavioca, sud će doneti ostavinsko rešenje. Znači da sud donosi ostavinsko rešenje nakon ostavinskog postupka. U vašem slučaju je moguće da se radi o dopuni ostavine, te već postoji pravnosnažno rešenje Pročitaj više

Pozdrav. Majka mi je umrla 2012. godine. Ona ima račun u XX banci koji je oročila na 5 godina. Tata ne može da pristupi tom računu. Da li treba da se vrši ostavinski postupak da bi on mogao da vidi šta ona ima na tom računu?

Poštovani, Podaci koje banka poseduje o računu Vaše majke su tajne informacije, tzv. bankarske tajne. Bankarska tajna je definisana u  Zakonu o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 107/05, 91/10) i obuhvata sledeće podatke: - podaci koji su poznati banci, a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao Pročitaj više

Predala sam zahtev za ostavinski postupak u Sudu na Novom Beogradu. Dobila sam poziv da dođem na ročište u Drugi osnovni sud. Stanujem u Rakovici, a ostavinski postupak je u vezi grobnog mesta na Topčiderskom groblju. Molim vas odgovorite mi gde da idem. Imam zakazano ročište 23. septembra. Čitala sam o reorganizaciji sudova, ali ne mogu da nađem za ostavinski postupak. Hvala.

Poštovana, Sud koji je nadležan za ostavinski postupak je Drugi osnovni sud u Beogradu, smešten u Bulevaru Mihajla Pupina 16, 11070 Novi Beograd. Područja nadležnosti ovog suda su Voždovac, Čukarica, Rakovica i Grocka. S poštovanjem, Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, tata mi je umro nedavno, ostavinski postupak je pokrenut. Moja majka, ja i brat smo naslednici njegove imovine, ono sto se vodi na njegovo ime. Međutim, posto bi hteli da majci ostavimo sve, šta je najbolje navesti u izjavi odričemo se ili ne prihvatamo se našeg dela imovine? I da li u ova dva slucaja sleduje placanje poreza? Unapred hvala!!!

Poštovani,   Prema članu 212. stav 2. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) naslednici imaju pravo da se odreknu svog naslednog dela.   Član 213. Zakona propisuje da se naslednik odriče nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka. Naslednik se Pročitaj više

Poštovani, prošle godine je umro moj otac koji na svoje ime nije imao nikakvu imovinu. Sva imovina se vodi na mog dedu i pradedu, koji su takodje umrli kao i njihove supruge. Moj deda, moj otac i ja, svi smo jednci, niko nema ni braću ni sestre. Ostali smo moja majka i ja. Posle smrti mojih predaka nikada nikakav poziv iz suda nije došao. Zanima me koja su moja nasledna prava a koja moje majke. I kome treba da se obratim da bi se pokrenuo postupak podele imovine. Hvala unapred

Poštovani, Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu). Međutim, moguće je ( kao u Vašem slučaju) da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu Pročitaj više

Poštovani, Posle smrti oca smo pokrenuli ostavinsku raspravu koja je završena. Naknadno se pojavila još neka imovina koja nije bila deo ostavinskog postupka, pa me interesuje da li postoji neki obrazac koji se moze preuzeti i da li je potrebno ponovo vaditi sva dokumenta (ivode iz matične knjige rođenih, umrlih …) ili je dovoljno samo priložiti nove dokaze i kopiju predhodno donetog rešenja? Unapred hvala.

Poštovani/a, U skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku, ako se po pavosnažnosti rešenja o nasleđivanju pojavi imovina za koju se u momentu donošenja rešenja nije znalo, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju. Ukoliko ponovo budete Pročitaj više

Poštovani, Nakon što je okončana ostavinska rasprava, u kojoj smo se moja ćerka i ja prihvatile nasleđa, dobile smo od suda ispravu po kojoj smo dužne platiti određenu naknadu. Možete li mi reći, kojim aktom su uređene naknade i da li smo mi dužne to platiti? Nasledile smo stan od pokojnog muža. Unapred hvala.

Poštovana, Sa sigurnošću Vam ne možemo reći o kakvoj se naknadi radi. Pretpostavljamo da su u pitanju dugovi Vašeg pokojnog supruga. U tom slučaju Vaša ćerka i Vi kao sanaslednici odgovoraćete solidarno za ostaviočeve dugove svaka do visine svog naslednog dela (član 224. stav 1. Zakona o nasleđivanju, "Službeni glasnik Republike Pročitaj više

Koliko koštaju takse za prenos imovine nasleđivanjem?

Poštovana, Paušalna taksa u postupku za raspravljanje zaostavštine uređena je Zakonom o sudskim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj 28/94,…,93/2012; nalazi se pod tarifnim brojem 7). Obaveza plaćanja ove takse postoji samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju. Paušalna taksa plaća se kada Pročitaj više

Poštovani, Nakon očeve smrti majka i ja smo izvrsili ostavinski postupak u kome sam se ja odrekao u ime majke. U međuvremenu smo imali konflikt u vezi te nekretnine koju smo nameravali da prodamo. Interesuje me da li ja mogu da blokiram prodaju kuće od strane majke trećem licu? Da li ja imam neko pravo na tu kuću s obzirom da sam se odrekao, kao što sam već napomenuo? Hvala unapred

Poštovani, Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS). Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se Pročitaj više