Ostavinski postupak

Poštovani, Pre deset godina sestra i ja smo ostavinskom raspravom nasledili stan od babe po ocu. Moje pitanje je da li postoji vremenski rok za prevod stana na nas, unuke, kao vlasnike.

Poštovani, Bez obzira na to što je ostavinska rasprava završena pre deset godina Vi ste i dalje u mogućnosti da stan prevedete na svoje ime budući da rok nije ograničen, prema članu 221 Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS). Neophodno je da se obratite Republičkom geodetskom zavodu – Službi za Pročitaj više

Poštovani, sestra i ja smo nasledile od roditelja stan tj. deo stambene kuce. Da li ja mogu tj. imam pravo da se odreknem svog dela nasledstva u njenu korist obzirom da imam X dece, X unučića? Hvala

Poštovana , Svaki naslednik može u korist bilo kog lica da otuđi svoj nasledni deo. Što se tiče odricanja od nasleđa, moguća 2 načina: 1.) Izjava kojom se određeno lice odriče nasleđa i to tada čini u sopstveno ime, kada sud poziva  potomke lica koje se odreklo nasleđa da i oni daju naslednu izjavu. Ova izjava se može dati sve Pročitaj više

Kako prebaciti zaostavštinu pokojnog ostavioca na direktnog naslednika?

Poštovana, Trebalo bi pokrenuti ostavinski postupak. Na osnovu člana 88. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012 i 45/2013)  pred sudom koji je nadležan za teritoriju na kojoj je pokojni ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno Pročitaj više

Poštovani, posle smrti oca na ostavinskoj raspravi, majka se odrekla svog dela imovine u korist dvojice sinova. Da li je ikako moguce da majka posle devet godina od tog postupka moze da povrati pravo na svoj deo imovine, kojeg se odrekla? Hvala!

Poštovana, Vaše pitanje reguliše Zakon o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 46/95 i 101/2003 – odluka USRS). Članom 214. stav 3. ovog zakona, propisano je da je izjava o odricanju od nasleđa neopoziva. Međutim, član 216. stav 2. Zakona o nasleđivanju propisuje, da se u slučaju odricanja od nasleđa u korist Pročitaj više

Poštovani, Kako se pokreće ostavinska rasprava u slučaju kada preminula osoba nema direktnih naslednika (bračnog druga, potomke), a jedan je od nosilaca prava na imovinu koju je delio/la sa još nekoliko braće i sestara? Da li je neophodno da svako od pomenutih srodnika podnese zahtev za ostavinsku raspravu ili to može učiniti samo jedan od njih? Hvala unapred.

Poštovani, Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu). Međutim, moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i Pročitaj više

Poštovanje, interesuje me da li moja majka, pošto je zakonski naslednik mog oca jer smo se ja i sestra odrekle na ostavinskoj raspravi u njenu korist, može da me liši nasledstva testamentom, ugovorom o poklonu ili ugovorom o doživotnom izdržavanju (ili nekim drugim putem) i celo nasleđe pripadne mojoj sestri protiv moje volje i imam li pravo žalbe ako bude tako? Hvala unapred

Poštovana, Obzirom da ste se Vaša sestra i Vi na ostavinskoj raspravi odrekle nasleđa u majčinu korist to je sada njena imovina te ona može njome slobodno raspolagati kako pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu itd.), tako i mortis causa (testament, ugovor o doživotnom izdržavanju itd.). Nažalost, Vi je u Pročitaj više

Poštovani, molila bih za vašu pomoć. Naime, porodična kuća je u vlasništvu mog pokojnog oca. Nešto što sledi posle očeve smrti je ostavinski postupak. Pretpostavlljam da će u tom postupku učestvovati majka, moja dva brata i ja. Da li smo sada svi mi vlasnici idealnog dela ili je vlasnik majka? Ako nije, da li bismo mi morali da se odreknemo svog dela u njenu korist i da tako ona postane vlasnik pa da ona odluči o nasleđu.

Poštovana, U prvom naslednom redu ostavioca nasleđuju njegova deca i supružnik na jednake delove. Naslednici postaju vlasnici imovine ostavioca tek nakon donošenja rešenja od strane suda nakon okončanja ostavinske rasprave, kojim se određuju stvari i prava koje su predmet nasleđivanja, naslednici i njihovi nasledni delovi. Ukoliko postoji Pročitaj više

Poštovani, rođena sestra mi je umrla, XX decembra me čeka ostavinska rasprava, pa bih Vas zamolila da mi odgovorite do tad. Ona nije imala dece, pa njenu imovinu treba da delimo ja kao najrođenija i dva sina od druge pokojne sestre i sin od pokojnog brata. Moje pitanje je: Da li ja kao najrođenija dobijam pola imovine, a drugu polovinu delim sa ostalim naslednicima?

Poštovana, u pitanju je drugi zakonski red nasleđivanja regulisan članovima 12-15 Zakona o nasleđivanju. Prema zakonu svaki brat i sestra od ostavilje nasleđuju po 1/3 celokupne zaostavštine, a za one koji nisu živi njihov deo se raspoređuje na njihove potomke. U konkretnom slučaju to znači (ukoliko se svi naslednici prihvate nasleđa) Pročitaj više

XX.XX.2013. doneta je presuda u ostavinskom postupku gde sam jedini naslednik.Na dobijenu presudu nije ulozena žalba. Plaćeni su svi sudski troškovi – takse. Proslo je četiri nedelje od dobijanja presude. Kakav je postupak da se na presudi dobije pečat o tome da je presuda pravosnažna? Da li će me i kada Sud pozvati da se to odradi ili treba ja da odem u Sud i to tamo tražim da se uradi i, ako je to tako, kada i kod koga se to ide (kod Sudije, u pisarnicu ili…)? Hvala Vam lepo!

Poštovani, rok za žalbu iznosi 15 dana od dana prijema rešenja o nasleđivanju (čl. 19. Zakona o vanparničnom postupku), što znači da je u Vašem slučaju rešenje postalo pravnosnažno. Sud pečat pravnosnažnosti (tzv. klauzulu pravnosnažnosti) ne izdaje po službenoj dužnosti već je potrebno da se obratite pisarnici suda koji je Pročitaj više

Poštovani, Da li se naslednička izjava može promeniti ili osporiti i u kojim slučajevima je to moguće?

Poštovani/a, U našem naslednom pravu izjava o odricanju od nasleđa je neopoziva, što znači da se ne može kasnije izmeniti. Međutim, naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude (član 214 Zakona o nasleđivanju). U članu 217 istog zakona se Pročitaj više