Ostavinski postupak

Poštovani, tata mi je umro nedavno, ostavinski postupak je pokrenut. Moja majka, ja i brat smo naslednici njegove imovine, ono sto se vodi na njegovo ime. Međutim, posto bi hteli da majci ostavimo sve, šta je najbolje navesti u izjavi odričemo se ili ne prihvatamo se našeg dela imovine? I da li u ova dva slucaja sleduje placanje poreza? Unapred hvala!!!

Poštovani,   Prema članu 212. stav 2. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) naslednici imaju pravo da se odreknu svog naslednog dela.   Član 213. Zakona propisuje da se naslednik odriče nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka. Naslednik se Pročitaj više

Poštovani, prošle godine je umro moj otac koji na svoje ime nije imao nikakvu imovinu. Sva imovina se vodi na mog dedu i pradedu, koji su takodje umrli kao i njihove supruge. Moj deda, moj otac i ja, svi smo jednci, niko nema ni braću ni sestre. Ostali smo moja majka i ja. Posle smrti mojih predaka nikada nikakav poziv iz suda nije došao. Zanima me koja su moja nasledna prava a koja moje majke. I kome treba da se obratim da bi se pokrenuo postupak podele imovine. Hvala unapred

Poštovani, Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu). Međutim, moguće je ( kao u Vašem slučaju) da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu Pročitaj više

Poštovani, Posle smrti oca smo pokrenuli ostavinsku raspravu koja je završena. Naknadno se pojavila još neka imovina koja nije bila deo ostavinskog postupka, pa me interesuje da li postoji neki obrazac koji se moze preuzeti i da li je potrebno ponovo vaditi sva dokumenta (ivode iz matične knjige rođenih, umrlih …) ili je dovoljno samo priložiti nove dokaze i kopiju predhodno donetog rešenja? Unapred hvala.

Poštovani/a, U skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku, ako se po pavosnažnosti rešenja o nasleđivanju pojavi imovina za koju se u momentu donošenja rešenja nije znalo, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju. Ukoliko ponovo budete Pročitaj više

Poštovani, Nakon što je okončana ostavinska rasprava, u kojoj smo se moja ćerka i ja prihvatile nasleđa, dobile smo od suda ispravu po kojoj smo dužne platiti određenu naknadu. Možete li mi reći, kojim aktom su uređene naknade i da li smo mi dužne to platiti? Nasledile smo stan od pokojnog muža. Unapred hvala.

Poštovana, Sa sigurnošću Vam ne možemo reći o kakvoj se naknadi radi. Pretpostavljamo da su u pitanju dugovi Vašeg pokojnog supruga. U tom slučaju Vaša ćerka i Vi kao sanaslednici odgovoraćete solidarno za ostaviočeve dugove svaka do visine svog naslednog dela (član 224. stav 1. Zakona o nasleđivanju, "Službeni glasnik Republike Pročitaj više

Koliko koštaju takse za prenos imovine nasleđivanjem?

Poštovana, Paušalna taksa u postupku za raspravljanje zaostavštine uređena je Zakonom o sudskim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj 28/94,…,93/2012; nalazi se pod tarifnim brojem 7). Obaveza plaćanja ove takse postoji samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju. Paušalna taksa plaća se kada Pročitaj više

Poštovani, Nakon očeve smrti majka i ja smo izvrsili ostavinski postupak u kome sam se ja odrekao u ime majke. U međuvremenu smo imali konflikt u vezi te nekretnine koju smo nameravali da prodamo. Interesuje me da li ja mogu da blokiram prodaju kuće od strane majke trećem licu? Da li ja imam neko pravo na tu kuću s obzirom da sam se odrekao, kao što sam već napomenuo? Hvala unapred

Poštovani, Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS). Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se Pročitaj više

Moj problem je sledeći: Otac mi je preminuo pre 5 godina, i to sam sad saznao. Niko mi nije javio ni da je umro, ništa. Sa mojom majkom nije bio venčan, ali me je priznao. Imam sestru po ocu, koja zna za mene ali nismo bili u dobrim odnosima. Interesuje me, ako je bila ostavinska rasprava zašto me niko nije pozvao? I da li imam posle toliko vremena pravo na nužni deo? Hvala!

Poštovani, Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa  ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) Pravo naslednika na zaostavštinu ne zastareva. Pročitaj više

Poštovani, Rođena sestra mog pokojnog oca iza sebe ima 2 naslednice, odnosno samo ćerke mog pokojnog oca. Ostavinska rasprava je završena, rešenja su pravosnažna. Meni sada nije jasno u kom smo mi naslednom redu u odnosu na tetku i dali plaćamo neke poreze na nasleđe? Pokušala sam da podnesem poresku prijavu PPI ali me je Poreska uprava odbila uz zahtev da i druga naslednica podnesa prijavu. Veoma zahvalna!

Poštovana, Na osnovu člana 13. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) Vi i Vaša sestra pripadate drugom naslednom redu u odnosu na Vašu tetku. Dalje, shodno članu 19. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, Pročitaj više