Testamentarno nasleđivanje

Poštovani, kakve sve vrste testamenta postoje i šta se može zaveštati testamentom? Hvala

Poštovani,Najpre, želim da Vam kažem šta sve može biti obuhvaćeno testamentom. Njime može biti obuhvaćena sva imovina koja se u trenutku smrti ostavioca nalazi u njegovoj svojini, s tim da ne mora i faktički biti kod njega i ne može biti obuhvaćena nekim drugim ugovorima kao što su Ugovor o raspodeli imovine za života, Ugovor o Pročitaj više

Poštovanje, imam jedno kratko pitanje. Osoba koja je imenovana na testament XXX dobila je kuću na poklon iako nije prava ćerka. Ostali članovi su dobili hotele i ostalo. Sve ovo smo saznali posle 5 godina zahvaljujuci komšinici. Kako i na koji način su otvorili testament, a da je nikada nisu obavestili. Naravno ta osoba živi u inostranstvu i adresa u inostranstvu je prijavljena regularno i cak preko ambsade.

Poštovani, prema članu 106. stav 3. Zakona o vanparničnom postupku sud će otvoriti i pročitati testament u prisustvu dva punoletna svedoka koji mogu biti naslednici. Što naravno ne sprečava da naslednici, legatari i druga zainteresovana lica da prisustvuju otvaranju testamenta i da traže prepis istog, ali njihovo prisustvo nije obavezno Pročitaj više

Poštovani, ja sam dete iz prvog braka moga oca , gde on ima još dvoje dece iz drugog braka sa ženom sa kojom je i dalje u braku. Kolika prava nasledstva imam ja u odnosu na suprugu, odnosno dvoje druge dece? Takođe nekom prilikom je advokat sastavio očevu volju po pitanju raspodele imovine. Kako on nije u mogućnosti da ide u sud, tražio je od nas da svako potpiše taj dokument. Koliku važnost ima takav papir? Hvala unapred

Poštovani, Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) ukoliko postoji punovažan testament ostavioca imovina u ostavinskom postupku se raspodeljuje prema navodima iz testamenta. Ako ostavilac nije svoju imovinu raspodelio testamentom onda se primenjuju pravila tzv. zakonskog Pročitaj više

Poštovani, interesuje me da li imam neka prava na očevu imovinu, pošto stanujem privatno sa decom, a otac i majka su već prepisali na brata kuću i ostalu imovinu. Mene nisu ni pomenuli u tom testamentu. Kao da nisam njihova kćerka. Inače, ja sam na birou, nezaposlena. Kako mogu doći do nekog svog dela? Hvala.

Poštovana, Nemate nikakva prava na imovini Vašeg oca, sve dok je on živ. U pogledu dela Vašeg pitanja u kojem ste naveli da su Vaši roditelji „već prepisali na brata kuću i ostalu imovinu“, napominjemo Vam da u našem pravu zajednički testament nije dozvoljen. Pa i ukoliko su oba Vaša roditelja sačinila testamente i za jedinog Pročitaj više

Postovani, moj otac je sastavio testament i deponovao u sudu. Da li ce sud sada kada bude ostavinska da sam iznese na videlo taj testament…jer ja ne znam gde je drugi primerak koji je bio tatin….ali znam kada je deponovano u sudu. Hvala unapred ….

Poštovana,Prema čl. 105 Zakona o vanparničnom postupku("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014) organ koji sastavlja smrtovnicu proveriće da li je posle umrlog ostao pismeni testament ili isprava o usmenom testamentu i testament koji je Pročitaj više

Poštovani, već 15 godina živim u vanbračnoj zajednici sa čovekom koji iz prvog braka ima sina. On sa majkom i očuhom živi u Kanadi, moj muž sve ove godine uredno plaća alimentaciju, a njegov sin ne želi ni da ga čuje. Zbog svega toga, on želi da svoju imovinu, tj. stan koji je kupio, ostavi meni a ne sinu. Koji je najbolji način da se to uradi, a da jednoga dana nemam problema sa njegovim sinom?

Poštovana, Kako Vas, kao vanbračnog partnera Zakon o nasleđivanju ne vidi kao zakonskog naslednika, postoje dva načina da nasledite Vašeg partnera. Prvi jeste putem testamenta. U istom testamentu u kom bi Vas proglasio naslednikom, Vaš partner bi morao jasno i nedvosmisleno, shodno članu 61, Zakona o nasleđivanju  ("Sl. glasnik Pročitaj više

Poštovani, Da li moj otac može da poništi testament koji je sačinio moj deda za života, zato što je ostavljanjem nasledstva meni (unuku) prekršio redosled po kojem otac ostavlja nasledstva svojoj deci a ne unucima?

Poštovani/a, Testament je, po definiciji, zakonom uređeni oblik jednostrane, strogo lične i opozive izvjave volje za to sposobnog lica, kojom ono uređuje respodelu svoje imovine posle svoje smrti i kojom daje druge izjave i naredbe u vezi sa svojom smrću. Stoga, Vaš deda je slobodan da odluči koga će u testamentu navesti kao svog Pročitaj više

Moje pitanje je sledeće: baba tetka mi je ostavila po overenom testamentu kuću. Moja mama I baka se slažu da čitava kuća pipadne meni. Međutim, baka i baba tetka imaju polu sestru – koja prava polu sestra ima? Hvala u napred

Poštovana, Polusestra Vaše baka-tetke može da ima pravo na tzv. nužni deo, pod uslovom da je trajno nesposobna za privređivanje i nema nužnih sredstava za život, na osnovu čl. 39. st. 2. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) (dalje tu tekstu: ZoN). Nužni deo je onaj deo zaostavštine kojim ne može Pročitaj više

Molim za savet, moj otac je bio kod sudije u svojoj opštini gde živi u želi da ostavi testament. Sudija mu je rekao da svojeručno napiše i donese u sud i da će to biti završeno. Kako sam ovde pročitala na vašem portalu, shvatila sam da se radi o olografskom testamentu. Moj otac je zdrav i sposoban čovek u svakom smislu, samo me zanima da li je ovo siguran oblik, postoji li mogućnost da ga neko, ne daj bože obori i pored toga traži još nešto? Hvala.

Poštovana, Iz Vašeg pitanja donekle možemo zaključiti da dovodite u vezu mogućnost, kako Vi to kažete, “obaranja” testamenta sa odabirom oblika,odnosno forme za sačinjavanje testamenta. Naime, testament može biti sačinjen u bilo kom obliku koji predviđa Zakon o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i Pročitaj više