Testamentarno nasleđivanje

Molim za savet, moj otac je bio kod sudije u svojoj opštini gde živi u želi da ostavi testament. Sudija mu je rekao da svojeručno napiše i donese u sud i da će to biti završeno. Kako sam ovde pročitala na vašem portalu, shvatila sam da se radi o olografskom testamentu. Moj otac je zdrav i sposoban čovek u svakom smislu, samo me zanima da li je ovo siguran oblik, postoji li mogućnost da ga neko, ne daj bože obori i pored toga traži još nešto? Hvala.

Poštovana, Iz Vašeg pitanja donekle možemo zaključiti da dovodite u vezu mogućnost, kako Vi to kažete, “obaranja” testamenta sa odabirom oblika,odnosno forme za sačinjavanje testamenta. Naime, testament može biti sačinjen u bilo kom obliku koji predviđa Zakon o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i Pročitaj više

Poštovani, Imam samo jedno kratko pitanje: Da li je potrebno da moji otac i majka sačine testamente s obzirom da sam njihovo jedino dete?

Poštovani, činjenica da ste Vi jedino dete Vaših roditelja ih ne obavezuje da sačine testament i njime regulišu raspodeli svoje imovine nakon smrti. U našem pravu, prema Zakonu o nasledjivanju, osnovi za nasledjivanje  jesu zakon i testament (član 2. Zakona o nasledjivanju, Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003-odlika USRS u daljem testu: Pročitaj više

Poštovani, imam dva pitanja za vas. Moj deda želi da načini testament u kome svoj stan ostavlja meni i mom rođenom bratu. Budući da se našem ocu kao nasledniku prvog reda ne otavlja ništa, da li će on moći da obori dedin testament i dobije deo stana i pored toga što je deda stan prepisao nama? Drugo pitanje da li ćemo ja i brat morati da plaćamo neke takse ili poreze pri nasledjivanju, budući da smo mi naslednici drugog reda? Veliki pozdrav i unapred zahvalan

Poštovani, U odgovoru na Vaše pitanje korišćen je Zakon o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003- odluka USRS) ( u daljem tekstu: Zakon) Jedan od osnova nasleđivanja prema ovom Zakonu je nasleđivanje na osnovu zaveštanja (testament).  Naslednik može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve Pročitaj više

Poštovani, kako mogu da ostavim sinu nepokretnu imovinu, a da nema više niko drugi pravo na tu imovinu?

Poštovani, Prema članu 2. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS“, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) naslediti se može putem zakona i putem zaveštanja (testamenta). S obzirom da po članu 9. ZON prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, ukoliko nemate bračnog druga niti više potomaka, Vaš sin će jedini Pročitaj više

Poštovani, Moj otac i majka su stari i žele da napišu testament. Nisu u mogućnosti da plate, pa ih zanima da li je punovažan testament ako ga napišu svojeručno u prisustvu dva svedoka. Zamolila bih Vas da mi odgovorite kako da ga sastave?

Poštovana, Više o vrstama testamenta možete pročitati na našem internet sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš Mladi Pro bono Pročitaj više

Da li je svojeručno napisan i potpisan testament potrebno napisati u više primeraka i gde se taj testament deponuje da bi mogao posle da se pročita svima koje obuhvata?

  Poštovani, Zaveštalac svoju poslednju volju može izraziti tako što će je svojom rukom napisati i potpisati. Preporučujem Vam da na dnu testamenta naznačite  datum sačinjavanja testamenta. Ovu vrstu testamenta nije potrebno sastavljati u vise primeraka. Testament napisan svojeručno, a zatim i potpisan možete u koverti, ili bez Pročitaj više