Testamentarno nasleđivanje

Poštovani, već 15 godina živim u vanbračnoj zajednici sa čovekom koji iz prvog braka ima sina. On sa majkom i očuhom živi u Kanadi, moj muž sve ove godine uredno plaća alimentaciju, a njegov sin ne želi ni da ga čuje. Zbog svega toga, on želi da svoju imovinu, tj. stan koji je kupio, ostavi meni a ne sinu. Koji je najbolji način da se to uradi, a da jednoga dana nemam problema sa njegovim sinom?

Poštovana, Kako Vas, kao vanbračnog partnera Zakon o nasleđivanju ne vidi kao zakonskog naslednika, postoje dva načina da nasledite Vašeg partnera. Prvi jeste putem testamenta. U istom testamentu u kom bi Vas proglasio naslednikom, Vaš partner bi morao jasno i nedvosmisleno, shodno članu 61, Zakona o nasleđivanju  ("Sl. glasnik Pročitaj više

Poštovani, Da li moj otac može da poništi testament koji je sačinio moj deda za života, zato što je ostavljanjem nasledstva meni (unuku) prekršio redosled po kojem otac ostavlja nasledstva svojoj deci a ne unucima?

Poštovani/a, Testament je, po definiciji, zakonom uređeni oblik jednostrane, strogo lične i opozive izvjave volje za to sposobnog lica, kojom ono uređuje respodelu svoje imovine posle svoje smrti i kojom daje druge izjave i naredbe u vezi sa svojom smrću. Stoga, Vaš deda je slobodan da odluči koga će u testamentu navesti kao svog Pročitaj više

Moje pitanje je sledeće: baba tetka mi je ostavila po overenom testamentu kuću. Moja mama I baka se slažu da čitava kuća pipadne meni. Međutim, baka i baba tetka imaju polu sestru – koja prava polu sestra ima? Hvala u napred

Poštovana, Polusestra Vaše baka-tetke može da ima pravo na tzv. nužni deo, pod uslovom da je trajno nesposobna za privređivanje i nema nužnih sredstava za život, na osnovu čl. 39. st. 2. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) (dalje tu tekstu: ZoN). Nužni deo je onaj deo zaostavštine kojim ne može Pročitaj više

Molim za savet, moj otac je bio kod sudije u svojoj opštini gde živi u želi da ostavi testament. Sudija mu je rekao da svojeručno napiše i donese u sud i da će to biti završeno. Kako sam ovde pročitala na vašem portalu, shvatila sam da se radi o olografskom testamentu. Moj otac je zdrav i sposoban čovek u svakom smislu, samo me zanima da li je ovo siguran oblik, postoji li mogućnost da ga neko, ne daj bože obori i pored toga traži još nešto? Hvala.

Poštovana, Iz Vašeg pitanja donekle možemo zaključiti da dovodite u vezu mogućnost, kako Vi to kažete, “obaranja” testamenta sa odabirom oblika,odnosno forme za sačinjavanje testamenta. Naime, testament može biti sačinjen u bilo kom obliku koji predviđa Zakon o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i Pročitaj više

Poštovani, Imam samo jedno kratko pitanje: Da li je potrebno da moji otac i majka sačine testamente s obzirom da sam njihovo jedino dete?

Poštovani, činjenica da ste Vi jedino dete Vaših roditelja ih ne obavezuje da sačine testament i njime regulišu raspodeli svoje imovine nakon smrti. U našem pravu, prema Zakonu o nasledjivanju, osnovi za nasledjivanje  jesu zakon i testament (član 2. Zakona o nasledjivanju, Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003-odlika USRS u daljem testu: Pročitaj više

Poštovani, imam dva pitanja za vas. Moj deda želi da načini testament u kome svoj stan ostavlja meni i mom rođenom bratu. Budući da se našem ocu kao nasledniku prvog reda ne otavlja ništa, da li će on moći da obori dedin testament i dobije deo stana i pored toga što je deda stan prepisao nama? Drugo pitanje da li ćemo ja i brat morati da plaćamo neke takse ili poreze pri nasledjivanju, budući da smo mi naslednici drugog reda? Veliki pozdrav i unapred zahvalan

Poštovani, U odgovoru na Vaše pitanje korišćen je Zakon o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003- odluka USRS) ( u daljem tekstu: Zakon) Jedan od osnova nasleđivanja prema ovom Zakonu je nasleđivanje na osnovu zaveštanja (testament).  Naslednik može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve Pročitaj više

Poštovani, kako mogu da ostavim sinu nepokretnu imovinu, a da nema više niko drugi pravo na tu imovinu?

Poštovani, Prema članu 2. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS“, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) naslediti se može putem zakona i putem zaveštanja (testamenta). S obzirom da po članu 9. ZON prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, ukoliko nemate bračnog druga niti više potomaka, Vaš sin će jedini Pročitaj više

Poštovani, Moj otac i majka su stari i žele da napišu testament. Nisu u mogućnosti da plate, pa ih zanima da li je punovažan testament ako ga napišu svojeručno u prisustvu dva svedoka. Zamolila bih Vas da mi odgovorite kako da ga sastave?

Poštovana, Više o vrstama testamenta možete pročitati na našem internet sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš Mladi Pro bono Pročitaj više