Naknada štete

Dana 26.06.2007.god. potpisao sam ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji, i u isti se uselio krajem 2007. godine U ugovoru stoji da se prodavac obavezuje da će predmetni stan uknjižiti u zemljišnim i drugim javnim knjigama kao zasebno zemljišno knjižno telo 1/1. Do današnjeg dana prodavac to nije uradio. Pitanje: Da li tužiti prodavca (svi stanari zgrade) i da li za ovo delo postoji zastarevanje?

Poštovani, Pošto prodavac nije ispunio svoju obavezu koja je ugovorena, Vi možete podići tužbu protiv njega za ispunjenje ugovorenih obaveza (u ovom slučaju uknjiženje zgrade), i tražiti naknadu štete koju ste je pretrpeli jer prodavac nije izvršio uknjižbu stana/stanova, odnosno zgrade, prema članu 124. Zakona o obligacionim odnosima Pročitaj više

Dobar dan ja bih postavio jedno pitanje, hteo bih da tužim jednog čoveka koji je pre tri godine naneo štetu mojoj firmi u iznosu izgubljenog ugovora u vrednosti XXXXXXX evra ali me zanima da li je kasno za tako nešto ili još uvek mogu da ga tužim. Dejan Unapred zahvalan

Poštovani, potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva u roku od tri godine od dana kada je oštećenik saznao za štetu i lice koje je štetu učinilo - Zakona o obligacionim odnosima čl. 376  (‘’Sl. list SFRJ’’, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ I 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 I ‘’Sl. list SCG’’, Pročitaj više

Poštovani, molio bih vas za mišljenje u vezi mog problema. Naime, sa Jotel d.o.o. iz Niša, sklopio sam korisnički ugovor o pružanju usluga kablovske televizije i interneta 08.10.2012. godine na 24 meseca. Od tada pa do današnjeg dana nisu izvršili priključenje na njihov KDS sistem. U tom periodu, od više od godinu dana, više puta sam im se obraćao što preko telefona što preko e-mail poruka sa molbom da izvrše priključenje jel su po ugovoru dužni da po potpisivanju ugovora izvrše priključenje najkasnije u roku od 60 dana. Sve vreme sam dobijao uverenja da će to biti rešeno do kraja te radne nedelje i tako u nedogled… Pošto sam već izgubio živce i svega mi je dosta, molim vas da me posavetujete koje korake da preduzmem da ostvarim svoja prava koja proističu iz pomenutog ugovora. Ja bih tužio zbog nepoštovanja ugovora, ali su troškovi preveliki za moj budžet, pa me zanima da li ja kao fizičko lice mogu da podnesem tužbeni zahtev Osnovnom sudu u Nišu i ako je moguće da me navedete na zakon i članove zakona ili formu po kojoj bi trebalo da podnesem taj zahtev. Unapred zahvalan.

Poštovani, Vaše pitanje reguliše Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije (“Službeni list Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija”, broj 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Službeni list Savezne Republike Jugoslavije”, broj 31/93 i “Službeni list Državne zajednice Srbije i Crne Gore”, broj 1/2003 – Pročitaj više

Za nastalu saobraćajnu nezgodu proglašen sam krivim i primereno kažnjen. Saputnik u mom vozilu pretrpeo je teže telesne povrede, i posle bolničkog lečenja istakao je potraživanje odštete od osiguravajućeg društava. Osiguravajuće društvo AD “PLUS“ je prilikom isticanja odštetnog zahteva bilo u likvidacionom postupku, te je potraživanje odštete povređene osobe isplaćeno nalogom apelacionog suda od strane Osiguravajućeg društva NOVI SAD d.o.o, koje me sada tereti parnicom da regresiram sumu sa svim troškovima, po osnovu KRIVICE za udes. Tužioci se se ne pozivaju na tačke kojima me mogu teretiti regresnim zahtevom koje su navedene u zakonu. Po taškama iz zakona koje mogu osporiti apsolutno pravo osiguranja, u sudskom postupku nije potvrđena niti jedna negativna stavka, a to su: vozilo tehnički ispravno, sa polisom osiguranja, namena vozila ispravna, nisam bio pod uticajem alkohola niti bilo koje druge supstance, nisam napustio mesto udesa, vozacka dozvola uredna, vozilo uredno registrovano, izazivanje udesa iz namere… Apelacioni sud je iskazao da tuženi (koji je isplatio odštetu) može podići regresni zahtev prema akcionarima koji su naslednici likvidacionog postupka osiguravajućeg društva AD ““PLUS““. Regresni zahtev prema meni, kao okrivljenom za nesrecu, se svodi na tužbu po osnovu krivice za udes. Hvala za Vaš savet.

Poštovani, Vi ste tuženi u parničnom postupku radi regresa jer ste upravljali putničkim motornim vozilom. Putničko motorno vozilo se, kada nije parkirano, smatra opasnom stvari za koju odgovara imalac, odnosno lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. U pitanju je objektivna odgovornost za štetu, a ne odgovornost na osnovu Pročitaj više

Pozdrav. Rezervisao sam veceru za 100 ljudi u jednom restoranu za XX oktobar i kaparu na to sam uplatio preko racuna XXXevra. Medjutim mesec dana pred veceru sam zvao vlasnika da otkazem veceru i da mi se vrati kapara. Medjutim vlasnik je odbio da mi vrati uz napomenu da sam kasno otkazao. Kako pravno mogu da povratim svoju kaparu? Da li mogu da tuzim restoran za neosnovano bogacenje ako oni izdaju termin nekom drugom? Molim za pomoc. Hvala

Poštovani, u konkretnom slučaju mislim da se radi o nekoj vrsti ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga koji se zaključuje sa ugostiteljskim objektom  za pružanje usluga ishrane i pića. Za ovaj ugovor nije propisana posebna forma, pa tako može biti u pisanom ili usmenom obliku. Ovaj ugovor u praksi se zaključuje najčešće u pisanom Pročitaj više

Molim Vas da mi odgovorite koje nadležan da mi nadoknadi štetu zbog upada u šahtu-kanalizacionu, koja se nalazi na javnoj površini.

Poštovani, Za naknadu štete možete tužiti opštinu na čijoj teritoriji  se nalazi šaht u koji ste upali. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, Pre neka dva meseca dao sam majstoru da mi sredi mašinu za sečenje drva takozvani bansek bio je dogovor da će biti završeno za nekih najviše 10 dana za nadoknadu od 210e. Prilikom dogovaranja je bio je prisutan moj otac i komšija. Posle silnih odugovlačenja iza dana u dan, pršlo je puna dva meseca i došao je dan konačnog završetka mašine. Tada nastaje problem oko plaćanja jer majstor traži duplo više nego što je pogođeno. Dogovor je bio da cena za kompletnu popravku mašine bude 210 EUR, a sada majstor trazi celih 400 EUR. I tad nastaje problem što ne želi da uzme dogovoreni iznos i ne želi da vrati mašinu-bansek. I pored svih prijava i poseta policije majstoru bansek ostaje kod njega do daljnjeg. U sve to majstor preti pred policijom i svedocima da će ga za koji dan prodati. Koje je moje najbolje rešenje – šta da preduzmem da bih sto pre rešio problem? Jer vec gubim i u poslu a sezona za tu mašinu prolazi. Dao sam kaparu dogovorenu od 60 EUR i spremio ostatak od 150 EUR ali je to majstoru malo. Pod izgovorom da se je loše preracunao kad smo pogađali posao. Unapred Hvala !

Poštovani, Nije nam jasno zašto policija nije reagovala kada ste je zvali. Da smo na vašem mestu, podigli bi krivičnu prijavu protiv majstora za krivično delo teške krađe – naime, on je protivpravno prisvojio Vašu mašinu i to uradio na naročito drzak način, što ovo krivično delo kvalifikuje u krivično delo teške krađe. Recite Pročitaj više

Poštovani, turistička agencija sa kojom sam putovao je prekršiila neke od tačaka obostrano potpisanog ugovora. Od tada je prošlo 4 meseca. Da li imam pravo na neku novčanu nadoknadu? Kome treba da se obratim? Unapred zahvalan

Poštovani, najpre bih Vam savetovao da se obratite samoj turističkoj agenciji preko koje ste putovali sa prigovorom i zahtevom da Vam se nadoknadi šteta zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Ukoliko njihov odgovor bude negativan pred Vama stoje sledeće mogućnosti: 1.) da se obratite Turističkoj inspekciji sa prigovorom na rad turističke Pročitaj više